Error message

Deprecated function: Function create_function() is deprecated in eval() (line 1 of /home/epaideia/public_html/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

“Κριτική ανάγνωση - πρόταση στο σχέδιο του Υπουργείου για τις Νέες Δομές Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου”

κ. υπουργέ,

Πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε σε Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του Υπουργείου, με την παρουσία σας, το σχέδιο του Υπουργείου για τις Νέες Δομές Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου. Η πρόταση αυτή αιφνιδίασε όλους εμάς που εργαζόμαστε για την υποστήριξη των σχολικών μονάδων  και την ευαισθητοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών σε θέματα Περιβάλλοντος, στην προαγωγή και αγωγή της Υγείας και στον Πολιτισμό.

Στην εν λόγω πρόταση έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

•    Η εν μέρει ή εν όλω αναδιάρθρωση ή αντικατάσταση του υπάρχοντος πλαισίου δεν προκύπτει ως αναγκαία καθώς δε λαμβάνει υπόψη της την πρόσφατη αξιολόγηση των ΚΠΕ ούτε έχει γίνει καμία κριτική αποτίμηση και εντοπισμός των ενδεχόμενων αδυναμιών της ισχύουσας δομής των  Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων.

•    Δεν διαφαίνεται να έχουν ληφθεί υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, που κατατίθενται κάθε χρόνο και περιλαμβάνουν: α) τα υλοποιηθέντα από τα σχολεία προγράμματα, β) τις εκτός ωραρίου επιμορφωτικές δράσεις για εκπαιδευτικούς και τις δράσεις με τα σχολεία που διοργανώνουν οι ίδιοι, γ) τις τοπικές, εθνικές ή διεθνείς συνεργασίες που αναπτύσσουν σε συνεργασία με ποικίλους φορείς.

•    Η νέα δομή ανακοινώθηκε χωρίς να προηγηθεί δημοκρατική διαβούλευση με τους άμεσα ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους χρήστες των υφιστάμενων δομών και εργαζόμενους σε αυτές (μαθητές, εκπαιδευτικούς, Διευθυντές Σχολείων, Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και άλλων Δομών, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) για το έργο τους, την αποτελεσματικότητά τους και για κατάθεση προτάσεων βελτίωσής τους.

•    Δεν διευκρινίζεται αν τα Σχέδια Δράσης θα εξελιχθούν σε υποχρεωτικά για κάθε σχολική μονάδα και κάθε εκπαιδευτικό, αν οι εκπαιδευτικοί με την τάξη τους θα έχουν τη δυνατότητα να υλοποιούν ατομικά project με την υποστήριξη των νέων δομών, με ποιες προϋποθέσεις οι εξωτερικοί συνεργάτες, πρόσωπα ή φορείς, θα μπαίνουν στην τάξη στο πλαίσιο της  υλοποίησης των Σχεδίων Δράσης, πώς όλα τα ζητήματα όλων των σχολείων θα υποστηρίζονται παιδαγωγικά, επιστημονικά, επιμορφωτικά, αλλά και με υλικό, δικτύωση, θεματικά προγράμματα, συνέργιες από τόσο λίγα πρόσωπα, πώς τα σχολεία θα εκπαιδευτούν και πώς θα υποστηρίζονται για να στοιχειοθετούν τα Σχέδια Δράσης και να εκτιμούν τις ανάγκες- αδυναμίες- δυνατότητες- ευκαιρίες τους.

•    Η απαξίωση της σημασίας και του ρόλου της εκπόνησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων στο σχολείο έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια με αλλαγές, όπως

-    η συρρίκνωση του προβλεπόμενου χρόνου στο εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα για την υλοποίηση δράσεων αειφορίας (Περιβάλλον - Υγεία - Πολιτισμός), και γενικότερα σχεδίων δράσης, με τη μείωση των ωρών Ευέλικτης Ζώνης (ΕΖ) στις Α-Δ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου

-    η κατάργηση της ΕΖ στις Ε-ΣΤ τάξεις

-    η κατάργηση της δυνατότητας συμπλήρωσης ωραρίου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  για την υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων.

-       η μείωση του αριθμού των Υπευθύνων ΑΥ, ΠΕ και ΠΘ των Διευθύνσεων και στις περισσότερες Δ/νσεις, η αντικατάστασή τους από έναν Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων που ανέλαβε το βάρος και των τριών θεματικών.

Επί 25 χρόνια τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων είναι το πεδίο όπου δοκιμάζονται από τους εκπαιδευτικούς καινοτόμες πρακτικές, αναπτύσσεται η μαθητική πρωτοβουλία και εκφράζονται τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Είναι επίσης το πεδίο πραγματικής άσκησης στις αρχές της δημοκρατίας και τον διάλογο, αφού οι μαθητές παίρνουν απόφαση για το θέμα και το περιεχόμενο των δράσεων και, με τη διαμορφωτική αξιολόγηση, για τον τρόπο συνέχισής της και της σύνδεσης με το κοινωνικό πλαίσιο κάθε περιοχής (άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία). Ο ρόλος των θεσμικών οργάνων του Υπουργείου οφείλει να είναι υποστηρικτικός, κι όχι παρεμβατικός, με τη δημιουργία δομών οι οποίες να εστιάζουν στις κατά τόπους παιδαγωγικές και επιμορφωτικές ανάγκες, σε άμεση σύνδεση με τον εκπαιδευτικό.

•    Τα ΚΕΑ παρουσιάζονται ως μετεξέλιξη των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τα οποία έχουν ιδρυθεί για να στηρίξουν την περιβαλλοντική εκπαίδευση σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ΚΕΑ, όπως περιγράφονται στο σχέδιο, αποτελούν μια συρρικνωμένη εκδοχή των ΚΠΕ, ως προς την εμβέλεια, αφού εγκλωβίζονται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Από ένα αποκεντρωμένο ανοικτό μοντέλο εκπαίδευσης με βιωματικές και καινοτόμες προσεγγίσεις μεταβάλλεται σε ένα σύστημα συγκεντρωτικό και ως εκ τούτου αναποτελεσματικό. Μέχρι τώρα τα ΚΠΕ ήταν δομές με διοικητικό προϊστάμενο τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και επιστημονική αυτοτέλεια. Σύμφωνα με τη νέα δομή το ΚΕΑ θα έχει διοικητικό προϊστάμενο τον προϊστάμενο του ΚΕΣΥ, μιας δομής που στο σχήμα φαίνεται στο ίδιο επίπεδο με το ΚΕΑ, ενώ επιστημονικά θα αναφέρεται στο οικείο ΠΕΚΕΣ. Με αυτό το σχήμα καταργείται η αυτοτέλεια των ΚΠΕ (ΚΕΑ) στον σχεδιασμό επιμορφωτικών δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αυξάνεται η γραφειοκρατία και ο ρόλος τους καθίσταται διεκπεραιωτικός και αποκλειστικά εκτελεστικός.

•    Τίθεται εύλογα το ερώτημα πώς τα ΚΕΑ, τα οποία ιδρύονται για να υπηρετήσουν τις αρχές της Αειφορίας, θα μπορούν να εκπληρώσουν ισότιμα για όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές την αποστολή τους. Η “εξ αποστάσεως” εκπαίδευση, όπως αναφέρεται στο σχετικό εδάφιο της πρότασης, ως αναγκαστική επιλογή για όσους δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στα ΚΕΑ, επειδή αυτά είναι απομακρυσμένα από την έδρα της Διεύθυνσης, δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση σε πεδία που εξ ορισμού η μάθηση είναι βιωματική, επιπλέον δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι το 55% των εν λειτουργία ΚΠΕ είναι αποκεντρωμένα, δηλαδή σε μεγάλη χιλιομετρική απόσταση από τις Διευθύνσεις, το 26% βρίσκεται εκτός της έδρας των κατά τόπους Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και μόνο το 19% εδρεύει εντός της έδρας των Διευθύνσεων. Η ποσόστωση οπτικοποιείται στο παρακάτω διάγραμμα.

•    Παρά το γεγονός ότι στα ΚΕΑ ενσωματώνονται οι αρμοδιότητες των ΚΠΕ, των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας, των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων, των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων και των δύο εκπαιδευτικών βαθμίδων, η παιδαγωγική τους ομάδα  (ΠΟ) υποστελεχώνεται με ταυτόχρονη όμως αύξηση των καθηκόντων τους. Είναι η μόνη νέα δομή στην οποία ο αριθμός των μελών ορίζεται από το σχέδιο για τις Νέες Δομές εκ των προτέρων και όχι κατ’ αναλογία του μαθητικού πληθυσμού και των αναγκών. Οι πέντε εκπαιδευτικοί της ΠΟ των ΚΕΑ, εκ των οποίων ο ένας δεσμευτικά είναι ΠΕ19, καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων, όπως ο σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εμπίπτουν σε διαφορετικές θεματικές (Περιβάλλον – Υγεία - Πολιτισμός), η δια ζώσης και εξ αποστάσεως επιμόρφωση που θα καλύπτει ποικίλες επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών διαφορετικών βαθμίδων, σε όλες τις παραπάνω θεματικές, η παραγωγή σχετικού εκπαιδευτικού υλικού, η υποστήριξη των εκπαιδευτικών κατά την υλοποίηση δράσεων, η επικοινωνία με φορείς, ο σχεδιασμός και η συμμετοχή σε δίκτυα (τοπικά, περιφερειακά, εθνικά). Η διοικητική και επιστημονική εξάρτηση των ΚΕΑ από τις άλλες δύο δομές συντελεί στην αύξηση της γραφειοκρατίας δυσχεραίνοντας ακόμα περισσότερο το έργο της ΠΟ.

•    Λόγω της απόστασης είναι δύσκολο να υπάρχει αποτελεσματική ανταπόκριση στα αιτήματα των συναδέλφων για οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης των σχεδίων δράσης τους (δια ζώσης συναντήσεις για ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων που είναι απαραίτητη για τη βέλτιστη ανάπτυξη των σχεδίων τους, δανεισμός εκπαιδευτικού υλικού που δεν υπάρχει σε ψηφιακή μορφή όπως εκπαιδευτικά παιχνίδια, μουσειοσκευές, βιβλία, εκπαιδευτικοί φάκελοι που παραχωρούνται από ποικίλους δημόσιους φορείς και ιδρύματα, κλπ). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το ΚΠΕ Κλειτορίας-Ακράτας βρίσκεται σε απόσταση 113 χιλιομέτρων (διαδρομή διάρκειας 2 ωρών) από την έδρα της οικείας Διεύθυνσης που βρίσκεται στην Πάτρα.

•    Τίθεται το ερώτημα πώς ένα ΚΕΑ σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης με αυξημένο μαθητικό πληθυσμό (π.χ. Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Πειραιά, Ανατ. Αττικής, Ανατ. και Δυτ. Θεσσαλονίκης με 50.000 - 80.000 μαθητές η καθεμιά) δύναται να ανταποκριθεί επιτυχώς στο σύνολο των παραπάνω καθηκόντων και μάλιστα με μία 5/μελή Παιδαγωγική Ομάδα σε κάθε Διεύθυνση. Σε αντιδιαστολή, στα ΚΕΑ Διευθύνσεων με μικρό πληθυσμό (π.χ. Θεσπρωτίας, Φωκίδας, Γρεβενών, Ευρυτανίας που αριθμούν μόνο 2.000-6.000 μαθητές η καθεμιά) επειδή έχουν δυσκολίες πρόσβασης στις απομακρυσμένες περιοχές του Νομού  η 5/μελής ομάδα είναι απαραίτητη για την προώθηση της Αειφορίας σε όλες τις σχολικές μονάδες της Α/θμιας και Β/θμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Νομού.

•    Τα ΚΠΕ ως τώρα προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράμματα (ημερήσια και πολυήμερα) σε μαθητές περισσότερων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, οι οποίοι ωφελούνται από την επαφή με τη φύση σε περιβάλλοντα διαφορετικά από τα οικεία τους. Επίσης συντονίζουν Εθνικά Θεματικά Δίκτυα με τη συμμετοχή μαθητικών ομάδων και εκπαιδευτικών από όλη την επικράτεια, αναπτύσσουν θεματολογία και υλοποιούν επιμόρφωση με βάση το τοπικό περιβάλλον (π.χ. ΚΠΕ Ζακύνθου- Σεισμός, ΚΠΕ Κόνιτσας- παραδοσιακή αρχιτεκτονική). Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί ευρύτερων περιοχών πέραν της τοπικής Δ/νσης Εκπ/σης γίνονται κοινωνοί αυτής της εξειδικευμένης γνώσης με βιωματικό τρόπο. Το άνοιγμά τους και σε άλλες θεματικές, με την αντίστοιχη στελέχωση, μπορεί να φέρει τα παιδιά σε επαφή με διαφορετικές εκφάνσεις του πολιτισμού και της υγείας. Αντίθετα, με την παρούσα πρόταση, τα ΚΕΑ θα προσφέρουν εκπαίδευση μόνο σε μαθητές της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, περιορίζοντας τη δυνατότητα να αποκτήσουν οι μαθητές σε άλλα περιβάλλοντα, βιωματικά, την επιδιωκόμενη γνώση και εμπειρία. Παράλληλα περιορίζεται το δικαίωμα των εκπαιδευτικών να επιμορφωθούν σε ΚΕΑ εκτός της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία ανήκoυν και να αλληλεπιδράσουν με συναδέλφους τους από άλλες περιοχές.

•    Για την αντιμετώπιση θεμάτων ψυχοκοινωνικής υγείας (θεματολογία της Αγωγής Υγείας) μεριμνά το ΚΕΣΥ σε συνεργασία με το ΠΕΚΕΣ και τα ΚΕΑ. Διαπιστώνεται αλληλοκάλυψη μεταξύ των δομών και όχι διακριτοί ρόλοι. Οι αρμοδιότητες της ΠΟ του ΚΕΑ είναι να ασκεί πρόληψη και ενημέρωση στην εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική κοινωνία μέσω σχεδιασμού επιμορφωτικών δράσεων, ενώ οι αρμοδιότητες του ΚΕΣΥ είναι να μεριμνά, να επιλύει και να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχοκοινωνικής υγείας των μαθητών.

•    Τέλος, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο είναι εφικτό να ικανοποιηθεί και να υποστηριχτεί αυτός ο τόσο ουσιαστικός και φιλόδοξος στόχος μετασχηματισμού και αυτοβελτίωσης του σχολείου με μια τόσο ολιγομελή ομάδα στα ΚΕΑ και τόσο συγκεντρωτική δομή στα ΠΕΚΕΣ και ΚΕΣΥ. Η εμπειρία από τη μακρόχρονη εμπλοκή σχολείων με προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, από τη λειτουργία της περιβαλλοντικής επιτροπής των οικολογικών σχολείων, καθώς και τη συμμετοχή των σχολείων στα τοπικά και εθνικά δίκτυα σχετικά με το αειφόρο σχολείο επιβεβαιώνει το πόσο απαιτητική ερευνητικά είναι η διεργασία της μελέτης του σχολείου ως συστήματος, από τα ίδια τα μέλη του,  και η εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης που θα αντιμετωπίζει κατά προτεραιότητα τις δυσκολίες, μέσα από ένα σύνολο δραστηριοτήτων, δράσεων, ενδοσχολικής επιμόρφωσης, συνεργασιών, και ενδυνάμωσης της σχολικής κοινότητας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και θέλοντας να συμβάλουμε στον διάλογο προτείνουμε τα ακόλουθα:

•    Να υπάρξει μία μεταβατική περίοδος με τριετή διάρκεια, κατά την οποία τα σχολεία θα ασκηθούν στον σχεδιασμό και την αποτίμηση του προγραμματισμού τους, στην ολιστική σχολική προσέγγιση και την αειφόρο εκπαιδευτική  πολιτική της σχολικής μονάδας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με εθνικά σχεδιασμένη επιμόρφωση σχετικά με την εκπαίδευση για την Αειφορία, στην  οποία θα αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία που έχει κατακτηθεί από τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων), από τα Δίκτυα (Εθνικά, Περιφερειακά, Τοπικά) και από Πανελλήνια Προγράμματα (όπως το Αειφόρο Σχολείο, τα Οικολογικά Σχολεία, το Νοιάζομαι και Δρω). Θα αξιοποιηθεί επίσης το υλικό που έχει παραχθεί, καθώς και το στελεχιακό δυναμικό των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων.  Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχει συνέχεια στην υποβολή προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων που δεν έχει σταματήσει από το έτος 1992 ώστε να γίνει η μετάβαση στην επόμενη μέρα, χωρίς ενδιάμεσο  κενό, συντεταγμένα με τις νέες δομές που θα υποστηρίξουν το σχολείο στα πεδία αυτά.

•    Να στελεχωθούν τα ΠΕΚΕΣ με Περιφερειακούς Συντονιστές για την Εκπαίδευση για την Αειφορία.

•    Να ιδρυθούν ΚΕΑ σε όλους τους Νομούς και τις Διευθύνσεις της χώρας (όπου δεν υπάρχουν ΚΠΕ).

•    Τα υπάρχοντα ΚΠΕ να μετεξελιχτούν σε ΚΕΑ που θα υποστηρίζουν το έργο της Αειφορίας, κατά κύριο λόγο στη Διεύθυνσή τους αλλά θα συνεχίσουν να επιτελούν το έργο τους σε εμβέλεια μεγαλύτερη από εκείνη της Διεύθυνσης στην οποία ανήκουν, ώστε να παρέχουν βιωματική εκπαίδευση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς σε περιβάλλοντα διαφορετικά από τα οικεία τους, υπό την προϋπόθεση ότι η παρακολούθηση του συγκεκριμένου προγράμματος από σχολεία απομακρυσμένων από αυτά περιοχών κρίνεται απαραίτητη για το σχέδιο δράσης που υλοποιούν.

•    Να ιδρυθούν Γραφεία Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΓΕΑ), σε οργανική σύνδεση με το οικείο ΚΕΑ (ως μέρη της ίδιας δομής), που θα λειτουργούν στην έδρα κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Η ίδρυση των ΓΕΑ θα πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με συγκεκριμένα προκαθορισμένα κριτήρια όπως η εγγύτητα του ΚΕΑ στη Διεύθυνση και ο μεγάλος μαθητικός πληθυσμός, ούτως ώστε να καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των κατά τόπους Διευθύνσεων (π.χ. Διευθύνσεις Νομού Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, νησιωτική Ελλάδα κλπ).

•    Το κάθε ΚΕΑ και ΓΕΑ να έχει επιστημονική και διοικητική αυτοτέλεια και το έργο τους να αφορά την υποστήριξη των σχολείων στον σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης των σχετικών με την Αειφορία, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε σχετικά θέματα, την υποστήριξη με εκπαιδευτικό υλικό, τη δημιουργία τοπικών δικτύων, την ενθάρρυνση και διευκόλυνση διασχολικών συνεργασιών, καθώς και τη συνεργασία για την υποβολή ευρωπαϊκών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις κατά τόπους ανάγκες. Για την ισόρροπη σύνθεση των παιδαγωγικών ομάδων των ΚΕΑ και ΓΕΑ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα υποστήριξης διαφορετικών όψεων της Αειφορίας (περιβάλλον, πολιτισμός,  αγωγή υγείας) και των διαφορετικών βαθμίδων. Επισημαίνουμε ότι σε μια Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης οι υπάρχουσες δομές (ΠΟ ενός ΚΠΕ και Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων ΠΕ και ΔΕ) αριθμούν 11 άτομα που υποστηρίζουν τις προαιρετικές δραστηριότητες των σχολείων εργαζόμενα εντατικά και πέραν του ωραρίου τους.  Αν τα σχέδια δράσης είναι υποχρεωτικά, ο όγκος εργασίας για την 5μελή ομάδα που προβλέπεται, αυξάνεται δραματικά και το ΚΕΑ θα αδυνατεί να επιτελέσει τον παιδαγωγικό ρόλο του. Επομένως είναι αναγκαίο το διάδοχο σχήμα  να στελεχώνεται με 6-10 άτομα, ανάλογα με τον μαθητικό πληθυσμό της περιοχής.  

•    Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από τα ΚΕΑ και ΓΕΑ σε θέματα Αειφορίας να γίνεται και εντός σχολικού ωραρίου, ενδοσχολική ή κατά ομάδες σχολείων, ώστε τα αποτελέσματα να είναι πολλαπλάσια με την επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών κάθε σχολείου και με την ενίσχυση των διασχολικών συνεργασιών.

•    Οι θεματικοί άξονες που προτείνονται από την Κεντρική Υπηρεσία για τα Σχέδια Δράσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον έναν τομέα από τη θεματολογία της Αειφορίας (περιβάλλον – υγεία - πολιτισμός). Παράλληλα θα πρέπει να δίνεται η ελευθερία στις σχολικές μονάδες να υλοποιούν σχέδια δράσης σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του σχολείου και τα ενδιαφέροντα των μαθητών καθώς και να  συνδέονται με την τοπικότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής. Για τον καλύτερο σχεδιασμό κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία των Σχολικών Μονάδων με τα ΚΕΑ και ΓΕΑ.

•    Ο σχεδιασμός επιμορφωτικών δράσεων, η προώθηση συνεργασιών ανάμεσα στα σχολεία, τις οικογένειες και τους φορείς της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας καθώς και η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα διαφορετικότητας, ψυχοκοινωνικής υγείας και σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, που συνδέονται άμεσα με τις αρχές της εκπαίδευσης για την Αειφορία, πρέπει να υλοποιούνται με πρωτοβουλία του ΚΕΑ σε συνεργασία με το ΚΕΣΥ.

•    Να περιλαμβάνεται στη μοριοδότηση των εκπαιδευτικών και των μελών του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού των ΚΕΣΥ η πολυετής εμπειρία στην αντιμετώπιση θεμάτων ψυχοκοινωνικής υγείας και η επιστημονική επάρκεια των εκπαιδευτικών που έχουν υπηρετήσει ως Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας στην υφιστάμενη δομή.

•    H κάλυψη της μιας θέσης ΠΕ19 στο ΚΕΑ να μην περιορίζεται μόνο στους κατέχοντες βασικό τίτλο σπουδών στην πληροφορική αλλά να είναι ανοιχτή και σε όσους έχουν κάποια άλλη πιστοποιημένη γνώση στις ΤΠΕ όπως Β επίπεδο και στην αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση, που προκύπτει από την κατοχή ανάλογου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου.
Ευελπιστούμε τόσο οι αδυναμίες που επισημάναμε όσο και οι προτάσεις μας να ληφθούν υπόψη στον τελικό σχεδιασμό.

Με εκτίμηση

Τριαντάφυλλος Δούκας    Υπεύθυνος  Αγωγής  Υγείας Π.Ε. Α΄ Αθήνας
Καλλιόπη Κύρδη    Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Π.Ε. Α΄ Αθήνας
Μαρία Δημοπούλου    Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  Δ/νσης Π.Ε Α Αθήνας
Δημήτριος Γκότζος    Υπεύθυνος Π.Ε. ΔΠΕ Β΄ Αθήνας
Ελένη Νιάρχου    Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας
Βασιλική Λελεντζή    Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας
Μαρία Μαγαλιού     Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων, Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας
Νικόλαος Στεφανόπουλος    Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ΄Αθήνας Αθμιας Εκπ/σης
Σταματοπούλου Γεωργίτσα    Υπεύθυνη Αγ. Υγείας Π.Ε. Δυτικής Αττικής
Αλεξάνδρα Τσίγκου     Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π.Ε. Δυτικής Αττικής
Βαρβάρα Βορύλλα    Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νσης Π.Ε. Ανατ. Αττικής
Κων/να Χατζημίχου-Καλούση    Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Λάρισας
Βαρβάρα Χρόνη    Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΠΕ Ρεθύμνης
Ελισάβετ Φράγκου    Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας Πέλλας
Τσαλίκη Χριστίνα     Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευση Ανατ. Θεσσαλονίκης
Γεράσιμος Γαλανός     Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Κεφαλληνίας
Πηνελόπη Σακοβέλη    Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  ΠΕ Αχαΐας
Βασιλική  Ιππέκη     Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης
Στέλλα Μπαζακογιάννη    Υπεύθυνη Πολιτιστικών Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης
 Παύλος Καλογεράς    Διευθυντής 6ου ΓΕΛ Αγρινίου - Πρώην Υπεύθυνος Π.Ε
Ανατολή Βροχαρίδου    Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε Χίου
Μαργαρίτα  Αμανατίδου    Υπεύθυνη Σχολικών  Δραστηριοτήτων ΠΕ Πιερίας
Φώτης  Τσοχαντάρης    Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμια  Κορινθίας
 Ιωάννης Πούλιος    Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Σερρών
 Ευάγγελος Αναγνώστου    Υπεύθυνος Σχολικών δραστηριοτήτων Π.Ε. Άρτας
Στέργιος Χατζάκης     Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου
Κωνσταντίνος Βέργος    Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων  Ιωαννίνων
Παναγιώτης Παπάζογλου    Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνσης Π.Ε. Καβάλας
Λόη Ποθητή    Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Δωδεκανήσου
Χρυσάννα Διαμαντή    Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΠΕ Κυκλάδων
Γιώργος Φωτόπουλος     Υπεύθυνος  ΚΠΕ Σικυωνιών
Παλαβουζόπουλος Αλέξανδρος    Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Έβρου
Έφη Αντωνιάδου    Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΠΕ Ημαθίας
Χρύσα Κουράκη    Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων  Δ/νσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Γιώργος Βούλγαρης    Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά
Βασιλική Αρβανιταντώνη     Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων  Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά
Λώρα Πετροπούλου    Υπεύθυνη Πολιτιστικών Π.Ε. Δ΄ Αθήνας
Μαρία Καγιάφα    Αναπλ. Υπευθ. ΠΟ ΚΠΕ Λαυρίου
Ηλιοπούλου Ευγενία     Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Ηλείας
Άννα Αφεντουλίδου    Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης
Γιώργος Σταυρόπουλος     Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Φθιώτιδας
Ελένη Κατσούφη     Υπεύθυνη Πολιτιστικών Π.Ε. Β΄ Αθήνας
Θεοδώρα Βάσιου    Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Φλώρινας
Θεοχαρόπουλος Μιχάλης    Υπεύθυνος ΚΠΕ Άμφισσας
Κώστας Αυγερινός    Μέλος  ΚΠΕ Σικυωνιών
Ειρήνη Κουρή     Υπεύθυνη  Πολιτιστικών Θεμάτων  Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας
Ιωάννα  Ντίνου     Υπεύθυνη Π.Ε. Δ.Δ.Ε.Γ Αθήνας
Γεωργία Ματσούκα    Αναπλ. Υπευθ.  ΚΠΕ Σικυωνιών
Αικατερίνη Σχοινά    Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Ροδόπης
Οικονομάκη Αργυρή    Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Λάρισας
Κοπανάκης Μανώλης    Υπεύθυνος ΚΠΕ Καρπενησίου
Βαρβάρα Πετρίδου    Υπεύθυνη Π.Ε. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας
Πανάγου Θανάσης    Αναπλ. Υπεύθ. ΚΠΕ Άμφισσας
Ιωάννα Δεκατρή    Υπεύθυνη  Πολιτιστικών Θεμάτων Γ΄ΔΔΕ Αθήνας
Ευαγγελία Μουλά     Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Β θμιας Δωδεκανήσου
Πηνελόπη Καζακώνη     Υπεύθυνη  ΚΠΕ Καστρίου
Γεώργιος Μπαντής    Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Δράμας
Τερέζα Γιακουμάτου    Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων ΔΕ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ
Δημήτριος Βαχαβιώλος    Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Λακωνίας
Αριστείδης Κωνσταντινίδης    Υπευθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Χαλκιδικής
Κόττης Γιώργος    Μέλος ΚΠΕ Άμφισσας
Ελένη Γούναρη    Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Ζακύνθου
Ευαγγελία Σκιαδαρέση    Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας
 Ιωάννης Κουρούς     Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. Κοζάνης
 Ιωάννα Παπαϊωάννου     Υπευθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Ε. Αχαΐας
Αντωνία Δαρδιώτη    Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Ανατ. Θεσσαλονίκης
Σοφία  Ευθυμιάδου    Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Ε Σερρών
Χασαπογιάννη Παναγιώτα    Μέλος ΚΠΕ Καστρίου
Ρένος Χριστοδουλίδης    Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
Κωσταρά Ευφροσύνη    Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων ΔΔΕ Αχαΐας
Σοφία Τσιροπούλου    Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε Έβρου
Σπυρίδων  Τζόκας    Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Θεσπρωτίας
Λένα Δημητριάδου    Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Ημαθίας
Αριστείδης Κωνσταντινίδης    Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Χαλκιδικής
Κωνσταντινίδης Αντώνης     Υπ. Πολιτιστικών Θεμάτων Β/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Θεσσαλονίκης
Θάνος Ιωάννου    Υπ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Δ Αθήνας
Νικόλαος Γιαγκούλης    Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Κιλκίς
Παναγιώτης Βίγκλας    Αναπλ. Υπευθ. ΚΠΕ Μακρινίτσας
 Ιωάννα Θωμοπούλου     Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας
Δέσποινα Μιχελάκη     Υπεύθυνη  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  Δ.Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης
Αναστασία Τσάπαλου     Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Κορινθίας
Χαράλαμπος Σαββίδης    Υπεύθυνος  Σχολικών  Δραστηριοτήτων  ΔΔΕ Καστοριάς
Μαρία Θεοδωράκη     Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. Γρεβενών
Αρετή  Μαρματάκη     Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Χανίων
Φιλίτσα Πεδιαδίτη    Υπεύθυνη Σχολικών δραστηριοτήτων Δ.Ε. Λασιθίου
Γιατράκος Ιωάννης    Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Αργολίδας
Παρασκευή Γκανάτσιου    Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας
Κωνσταντινίδης Αντώνης    Υπεύθυνη  Πολιτιστικών Θεμάτων  ΔΔΕ Ανατ. Θεσσαλονίκης
Ξαθίππη Φουλίδη    Υπεύθυνη  Πολιτιστικών Θεμάτων  ΔΔΕ Δυτικής Αττικής
Αναστάσιος Μαυράκης    Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Δυτικής Αττικής
Μαρία Σπαρτινού    Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε Κυκλάδων
Κωνσταντίνα Παναρίτου    Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Λευκάδας
Κερασία Πετρογιάννη     Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Ρεθύμνης
Βάσιου Αικατερίνη    Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Πέλλας

Dates: 
27/03/2018 - 11:45