«Είμαι άριστος, αλλά μπορώ να αλλάξω»

Πηγή: 
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ