Κασιμάτης Στέφανος: απόψεις

Μην το εύχεσαι, μπορεί να συμβεί

Δύο είναι οι τραγωδίες στη ζωή, λένε. Η μία και συνηθέστερη να μην πραγματοποιηθεί το όνειρό σου· η δεύτερη και χειρότερη είναι να πραγματοποιηθεί.

Greek