Υποτροφίες - Δημοκρίτειο

24 υποτροφίες στο εξωτερικό (25/04/2019)

11 hours 36 min ago

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

5 PhD Positions, INTO-PROT project, Netherlands (2019)

19 hours 38 min ago

PhD student 1: DNA Damage Responses, Molecular Signatures and Cellular Sensitivity to Protons
Host organisation: Amsterdam University Medical Centers, contact: p.krawczyk@amc.uva.nl

PhD student 1: DNA Damage Responses, Molecular Signatures and Cellular Sensitivity to Protons
Host organisation: Amsterdam University Medical Centers, contact: p.krawczyk@amc.uva.nl

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Μάιος 14, 2019
Categories: Υποτροφίες

2 Διδακτορικές Υποτροφίες, Κληροδότημα «Φανή Σαριγιάννη»

19 hours 42 min ago

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει πρόγραμμα χορήγησης δυο (2) υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, με διαγωνισμό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Φανής Σαριγιάννη», κατά το ακαδ. έτος 2019-20.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ, οι οποίοι επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στο εξωτερικό και στο αντικείμενο της Φυτοπαθολογίας.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούνιος 10, 2019
Categories: Υποτροφίες

3 Ερευνητικές Υποτροφίες, Κληροδότημα «Λεωνίδας Νικολαΐδης»

19 hours 45 min ago

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει πρόγραμμα χορήγησης τριών (3) υποτροφιών, με επιλογή, σε άριστους πτυχιούχους ιατρικών σχολών, για κλινική έρευνα στο εξωτερικό, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης».

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούνιος 10, 2019
Categories: Υποτροφίες

17 PhD Positions, Network for the Advancement of Social and Political Studies, Italy (2019)

19 hours 50 min ago

Open to: students with background in Economic Sociology, Labour Studies, Political Studies, Philosophy, Economics, Sociology and Methodology of Social Research

Scholarships: approx 16.000 euro per year, renewable for up to three years.

Description

The Network for the Advancement of Social and Political Sciences (NASP) is accepting applications for admission to the Ph.D. Programmes in:

• Sociology and Methodology of Social Research (6 scholarship positions) – Application deadline: May 17, 2019, 12 pm

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Μάιος 17, 2019
Categories: Υποτροφίες

3 PhD Positions, University of Lausanne, Switzerland (2019)

Wed, 24/04/2019 - 23:55

The Applied and Environmental Geophysics Group at the University of Lausanne has openings for three PhD students working on:

- Geophysical inversion with complex geological priors using deep learning and multiple-point statistics
- Accounting for petrophysical and upscaling errors in probabilistic and deterministic geophysical inversions
- Geophysics-based falsification and corroboration with emphasis on frozen ground dynamics in an alpine catchment

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Μάιος 15, 2019
Categories: Υποτροφίες

8 Postdoctoral Positions, University of Eastern Finland, Finland (2019)

Wed, 24/04/2019 - 23:43

The University of Eastern Finland (UEF) is a multidisciplinary university, which seeks to find solutions to global challenges through interdisciplinary research. The UEF has eight (8) open positions for postdoctoral researchers to carry out their research under the global challenges recognized in the strategy of the UEF .

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Μάιος 21, 2019
Categories: Υποτροφίες

23 υποτροφίες στο εξωτερικό (24/04/2019)

Wed, 24/04/2019 - 10:00

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

1 Μεταδιδακτορική Υποτροφία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τρίτη, 23/04/2019 - 23:23

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΕΛΚΕ ΠΔΜ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη, Μελέτη, Παραγωγή και Περιβαλλοντική Ανάλυση Προηγμένων Ηλιακών Θερμικών Συλλεκτών και Συστημάτων Αποθήκευσης Θερμότητας με Χρήση Κενού και Υλικών Αλλαγής Φάσης», ASVaCS, με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-01740 και MIS 5030178, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικού

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Μάιος 10, 2019
Categories: Υποτροφίες

8 Μεταπτυχιακές Υποτροφίες από το Κληροδότημα «Εις μνήμην Μαρίας Ζαούση»

Τρίτη, 23/04/2019 - 23:11

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει πρόγραμμα χορήγησης οκτώ (8) υποτροφιών, με επιλογή, για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών (Master) εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, στον τομέα της Ψυχιατρικής/Ψυχικής Υγείας το έτος 2019, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση».

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούνιος 10, 2019
Categories: Υποτροφίες

6 PhD Positions, University of Turin, Italy (2019)

Τρίτη, 23/04/2019 - 23:02

The Network for the Advancement of Social and Political Studies (NASP) is pleased to announce that its Ph.D. Programme in Sociology and Methodology of Social Research (SOMET) calls for application for 6 Ph.D. positions covered by scholarships (duration: 3 years).

The application deadline is May 17, 2019.

The Ph.D. programme in Sociology and Methodology of Social Research is administratively based at the University of Turin and is jointly promoted by the following departments, members of NASP:

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Μάιος 17, 2019
Categories: Υποτροφίες

5 PhD Fellowships, Instituto de Astrofísica de Canarias, Spain (2019)

Τρίτη, 23/04/2019 - 22:59

The IAC (Tenerife, Spain) invites applications for Five PhD fellowships in Astrophysics.

The successful candidates will work at the IAC's headquarters in La Laguna, (Tenerife) in a stimulating research environment. They will be expected to join one of the IAC's research groups and work towards obtaining a PhD.

Qualifications: To be considered, applicants must have a degree in Physics or Mathematics.

Categories: Υποτροφίες

3 PhD Positions, University of Groningen, Netherlands (2019)

Δευτέρα, 22/04/2019 - 10:13

The Graduate School for the Humanities offers 3 PhD positions (for 4 years) in the Groningen Research Institute for the Study of Culture (ICOG). As a PhD candidate, you are committed to conducting independent and original scientific research, to report on this research in international publications and presentations, and to present the final results of the research in a PhD dissertation.

Requirements
We are looking for talented and ambitious researchers in the relevant disciplines.

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Μάιος 26, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Δευτέρα, 22/04/2019 - 10:03

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Trajectory Planning for Conflict-free Trajectories: A Multi Agent Reinforcement Learning Approach (MARL4TP)»και με κωδικό C.416, προτίθεται να χορηγήσει μία(1) ανταποδοτική υποτροφία φυσικού προσώπου σύμφωνα με τoάρθρο 98 παρ. 5, 6 & 7 του ν.4547/2018 και το άρθρο 33 παρ.6 του ν.4559/2018, καθώς και σύμφωνα με τον κανονισμό υποτροφιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με χρονική διάρκεια όπως περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση και με δυνατότητα ανανέωσης έως την λήξη του έργου.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Μάιος 13, 2019
Categories: Υποτροφίες

26 υποτροφίες στο εξωτερικό (22/04/2019)

Δευτέρα, 22/04/2019 - 09:35

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

6 PhD Positions, NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research, Netherlands (2019)

Fri, 19/04/2019 - 12:22

To better understand the processes behind climate change and to improve future climate projections and predictions the Netherlands Earth System Science Centre (NESSC) is looking for six highly motivated PhD’s for several research projects. You will be working at the Royal Netherlands Institute for Sea Research on Texel.

PHD POSITION AT NIOZ ON CONSTRAINING THE CENOZOIC EVOLUTION OF SEA WATER HYDROGEN AND OXYGEN ISOTOPES
Supervisor: Schouten (NIOZ)
Host institute: Royal NIOZ
Required background/expertise: Geochemistry, stable isotopes, earth sciences

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Μάιος 19, 2019
Categories: Υποτροφίες

23 υποτροφίες στο εξωτερικό (19/04/2019)

Fri, 19/04/2019 - 10:20

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

Υποτροφίες της Ρουμανίας σε Έλληνες υπηκόους

Fri, 19/04/2019 - 09:14

Συμπληρώνεται η με αριθ. πρωτ. 25634/Ζ1/19-02-2019Απόφαση με θέμα: «Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» ως εξής:

Α. Στο τέλος του κεφαλαίου Α:7.

Καταληκτική Ημερομηνία: Σάββατο, Απρίλιος 20, 2019
Categories: Υποτροφίες

3 Μεταπτυχιακές ή Διδακτορικές Υποτροφίες από το Κληροδότημα «Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας»

Thu, 18/04/2019 - 13:35

Το Κληροδότημα «Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013, άρθρο 56 και του Ν. 2039/39 κανονιστικό διάταγμα 18/23-8-1941 άρθρα 4,5,6 και 33, καθώς και με τα οριζόμενα στον Οργανισμό του Κληροδοτήματος (άρθρο 2 § στ), όπως δημοσιεύθηκε με το Π.Δ. -Φ.Ε.Κ. 815/1994) και με την βούληση του Ευεργέτη, ανακοινώνει τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών σε Κεφαλλονίτες επιστήμονες για μεταπτυχιακές σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ως εξής :

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Μάιος 26, 2019
Categories: Υποτροφίες

Pages