Erasmus+

07/12/2018 - Ημερίδα ενημέρωσης για το πρόγραμμα Erasmus+ στην Καλαμάτα

iky - Fri, 07/12/2018 - 14:03

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, πρόκειται να διοργανώσει Ημερίδα ενημέρωσης και πληροφόρησης για τη νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 2019 για τους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανώτατης εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων. Η Ημερίδα, θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Elite City Resort (Οδός Ναβαρίνου 2, 24100, Καλαμάτα), την Παρασκευή 07 Δεκεμβρίου 2018.

 

Η ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί απευθύνεται σε τοπικές σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, Φορείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, φορείς Εκπαίδευσης Ενηλίκων καθώς και ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Κύριος στόχος της ημερίδας είναι να παράσχει πληροφόρηση προς τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τις δυνατότητες επιμόρφωσης και κατάρτισης στο εξωτερικό, τις δυνατότητες δικτύωσης και τον κύκλο ζωής των σχεδίων καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία που ενδεχομένως αποδειχθεί χρήσιμη για την νέα υποβολή αιτήσεων για το έτος 2019.

Θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση αναφορικά με το αναλυτικό πρόγραμμα της Ημερίδας στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

Προκειμένου να δηλώσετε συμμετοχή στην ημερίδα, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

 Loading...

 

 

Ανακοίνωση-πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για ανάθεση διενέργειας ελέγχου διαχείρισης κτηρίου στη Βιέννη, του κληροδοτήματος «Νικ.Χρυσοβέργη» που διαχειρίζεται το Ι.Κ.Υ.

iky - Wed, 14/11/2018 - 10:59

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) κατόπιν της από 06.11.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Συνεδρία 41η) προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4182/2013 (Α΄ 185) το έργο «Παροχή υπηρεσιών δύο (2) ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου των χρήσεων 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018 της εταιρείας Thomas Weselsky Gebäudeverwaltung GesmbH καθ' όσον αφορά στο κτήριο στη Βιέννη (Α-1050 Gartengasse 6/Viktor-Christ Gasse 4, EZ 274 KG01008 Margarethen, Innere Stadt, που ανήκει κατά τα τρία τέταρτα (75%) στο κληροδότημα Νικ. Δ. Χρυσοβέργη που διαχειρίζεται το Ι.Κ.Υ.»

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο αρχείο και όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις αρμόδιες Υπαλλήλους του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών:

Ελευθερία Τσαούση, τηλ. 210-3726305, e-mail: etsaousi@iky.gr  
Παπασταματίου Ευφροσύνη, τηλ. 210-3726364, e-mail: fpapasta@iky.gr 
Τριανταφυλλιά Χαλκιά, τηλ.:210-3726352, e-mail: txalkia@iky.gr

 

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Erasmus+ KA3 για τον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από EACEA

iky - Τρίτη, 13/11/2018 - 14:52

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία ‘Δικτύων και Συμπράξεων Παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)’ στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ Βασική Δράση 3 [EACEA/37/2018].

Στόχος της πρόσκλησης είναι η υποστήριξη σχεδίων για τη δημιουργία διακρατικών και εθνικών δικτύων και συμπράξεων παρόχων ΕΕΚ σε επίπεδο αρχικής και συνεχιζόμενης ΕΕΚ, προκειμένου να υποστηριχθεί η μελέτη πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να προαχθεί η ενημέρωση και η υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ΕΕΚ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Γενικός στόχος της πρόσκλησης είναι να υποβληθούν προτάσεις για συμπράξεις «από τη βάση προς την κορυφή», οι οποίες θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη δημιουργία διακρατικών και εθνικών δικτύων και συμπράξεων παρόχων ΕΕΚ με σκοπό τη συνεργασία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα εν λόγω σχέδια θα πρέπει να βελτιώνουν την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), να αυξάνουν την απήχηση και την καταλληλότητά τους για τους εκπαιδευόμενους και τους εργοδότες και να αναπτύσσουν τη διασυνοριακή συνεργασία σε θέματα ποιότητας και ελκυστικότητας της ΕΕΚ. Οι προτάσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει επίσης να προωθούν την επικοινωνία, τη διάδοση και την υποστήριξη της υλοποίησης των πολιτικών προτεραιοτήτων για την ΕΕΚ σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, την ανταλλαγή γνώσεων, παρατηρήσεων και εμπειριών όσον αφορά την εφαρμογή των πολιτικών, καθώς και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την αριστεία στον τομέα της ΕΕΚ.

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τους αιτούντες, καθώς και το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης διατίθενται εδώ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα: 31/01/2019 - 12:00 (CET, Ώρα Βρυξελλών)

Διαδικτυακό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης μέσω του Teacher Academy με τίτλο: «Ευκαιρίες χρηματοδότησης για σχολεία μέσα από το Πρόγραμμα Erasmus+»

iky - Τρίτη, 13/11/2018 - 14:50

 

Κάθε χρόνο, το Πρόγραμμα Erasmus+ χρηματοδοτεί χιλιάδες σχολικά έργα και δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης για εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό σχολείων. Ο διαδικτυακός κύκλος μαθημάτων “Erasmus+ funding opportunities for schools” έχει σχεδιαστεί με σκοπό να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς, τους σχολικούς διευθυντές να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην απαιτητική διαδικασία εύρεσης χρηματοδότησης Erasmus+ και τους εμπνέει να κάνουν πραγματικότητα τις ιδέες τους για εκπόνηση έργων. Ο κύκλος μαθημάτων εστιάζει σε δύο χρηματοδοτικές ευκαιρίες από τις οποίες τα σχολεία μπορούν να ωφεληθούν:

  • Κινητικότητα ατόμων (Βασική Δράση 1)
  • Σχέδια Στρατηγικών Συμπράξεων (Βασική Δράση 2)


Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο είναι να συνδεθείτε στη Πλατφόρμα School Education Gateway (SEG), αποκτώντας λογαριασμό στη Πλατφόρμα SEG ή κάνοντας χρήση του λογαριασμού σας στο eTwinning. Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να ενημερωθούν για τη σημασία της ολιστικής σε επίπεδο σχολείου προσέγγιση και για το πως να εμπλέξουν το σύνολο της σχολικής κοινότητας στο έργο τους. Επίσης, θα λάβουν πρακτικές συμβουλές για να συντάξουν μια ανταγωνιστική πρόταση, καθώς και καθοδήγηση για το πως να αξιοποιήσουν τα εργαλεία του School Education Gateway για να υποστηρίξουν τη διαδικασία προετοιμασίας της αίτησής τους.
Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν. Γλώσσα διεξαγωγής του σεμιναρίου είναι η Αγγλική γλώσσα. Τα μαθήματα ξεκινούν τη Δευτέρα 12 Nοεμβρίου, και θα διαρκέσουν 5,5 εβδομάδες. Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα δοθεί στους συμμετέχοντες ψηφιακό πιστοποιητικό παρακολούθησης.


Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

 

9/11/2018 - Τεχνική Ημερίδα διαχείρισης και παρακολούθησης Σχεδίων Συμπράξεων Ανταλλαγών μεταξύ Σχολείων 2018

iky - Τρίτη, 13/11/2018 - 10:24

Με τη διοργάνωση της «Τεχνικής Ημερίδας διαχείρισης και παρακολούθησης Σχεδίων Συμπράξεων Ανταλλαγών μεταξύ Σχολείων 2018» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου, ολοκληρώθηκε η ενημέρωση των σχολείων που εγκρίθηκαν για επιχορήγηση στον κύκλο επιλογής του 2018 του προγράμματος Erasmus+.

267 Διευθυντές σχολείων και εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα παρακολούθησαν την ενημέρωση στην οποία εκτός από τους κανόνες του προγράμματος και οδηγίες για την παρακολούθηση και οικονομική διαχείριση παρουσιάστηκε μια καλή πρακτική σχεδίου σύμπραξης μεταξύ σχολείων καθώς και οι δυνατότητες συνέργειας με την πλατφόρμα αδελφοποίησης eTwinning. Στους συμμετέχοντες δόθηκε χρόνος για ανταλλαγή απόψεων επί όλων των πτυχών της υλοποίησης.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος ΔΣ του ΙΚΥ, Ομότιμος Καθηγητής του ΕΚΠΑ κ. Κυριάκος Αθανασίου και ο Διευθυντής της Εθνικής Μονάδας κ. Φώτιος Αθανασόπουλος.

19/10/2018 - Ημερίδα Διαχείρισης Εγκεκριμένων Σχεδίων Στρατηγικών Συμπράξεων ΚΑ2 Erasmus+ 2018

iky - Τρίτη, 13/11/2018 - 10:13

Την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018, οι δικαιούχοι Στρατηγικών Συμπράξεων ΚΑ2 2018 στους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, Ανώτατης Εκπαίδευσης, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων συμμετείχαν στην Τεχνική Ημερίδα για τη βέλτιστη διαχείριση των σχεδίων τους που πραγματοποίησε η Εθνική Μονάδα Erasmus+/IKY.


Κατά την έναρξη της Ημερίδας, ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ΙΚΥ, Ομότιμος Καθηγητής Κυριάκος Αθανασίου, αναφέρθηκε στη σημασία της εκδήλωσης για την επιτυχή υλοποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στην ανάγκη πρακτικής αξιοποίησης των τελικών αποτελεσμάτων τους.


Ακολούθησε η τοποθέτηση του Διευθυντή της Εθνικής Μονάδας Erasmus+, κ. Φώτιου Κ. Αθανασόπουλου, o οποίος εισήγαγε τους δικαιούχους στις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία του ΙΚΥ κατά την υλοποίηση του Προγράμματος Erasmus+ και τους στόχους που έχουν τεθεί, η επίτευξη των οποίων προϋποθέτει την ποιοτική υλοποίηση των σχεδίων. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δρ Ειρήνη Ντρούτσα έλαβε το λόγο και εξειδίκευσε την έννοια της ποιότητας κατά τη διαχείριση μιας Στρατηγικής Σύμπραξης με τους όρους και προδιαγραφές που τίθενται στο Πρόγραμμα Erasmus+.


Στη συνέχεια, τα στελέχη του ΙΚΥ παρουσίασαν τους κανόνες και τις βέλτιστες τεχνικές διαχείρισης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, οι οποίες είχαν ως στόχο την αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση των σχεδίων. Δόθηκε, επίσης, έμφαση στα εργαλεία διαχείρισης σχεδίων, καθώς και στις πρακτικές δικτύωσης, επικοινωνίας και διάδοσης των αποτελεσμάτων.


Ο Δρ. Βασίλης Δελής, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ παρουσίασε στους συμμετέχοντες την εμπειρία του από την υλοποίηση και τις πρακτικές που εφάρμοσε κατά τη διαχείριση σχεδίου Erasmus+.


Στο τέλος της συνάντησης, δημιουργήθηκαν μικρότερες ομάδες εργασίας ανά τομέα όπου έγινε συζήτηση και οι δικαιούχοι φορείς είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τους Διαχειριστές των Σχεδίων τους και να θέσουν το πλαίσιο της συνεργασίας τους.

Erasmus+ KA2, Σχολική Εκπαίδευση 2018

iky - Thu, 08/11/2018 - 13:44

Εγγεκριμένα σχέδια 2018 KA2 Σχολική Εκπαίδευση

Infographics

Erasmus+ KA2, Σχολική Εκπαίδευση 2017

iky - Thu, 08/11/2018 - 13:43

Εγγεκριμένα σχέδια 2017 KA2 Σχολική Εκπαίδευση

Infographics

5/11/2018- Διδακτορικές Υποτροφίες ΙΚΥ - Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας

iky - Τρίτη, 06/11/2018 - 10:57

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προκηρύσσει πέντε (5) θέσεις υποτροφιών, στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι Φλωρεντίας), ακαδημαϊκού έτους 2019/ 2020.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες ερευνητές (υποψήφιους διδάκτορες), οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (European University Institute Doctoral Programme), σε έναν από τους παρακάτω επιστημονικούς τομείς: 1) Ιστορίας και Πολιτισμού, 2) Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 3) Νομικών Επιστημών, 4) Οικονομικών Επιστημών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν, έως και την 31η Ιανουαρίου 2019, σχετική αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή στο Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας,  στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme/Index.aspx
και, εν συνεχεία, έως και την 8η Φεβρουαρίου 2019, να υποβάλουν στο Ι.Κ.Υ. (υπ’ όψιν Τμήματος Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξωτερικού, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία) τον φάκελο υποψηφιότητάς τους (αίτηση σε έντυπη μορφή και σχετικά δικαιολογητικά ως αυτά ορίζονται στην οικεία προκήρυξη -πλην των συστατικών επιστολών).

Όλες οι πληροφορίες παρέχονται στον υπερσύνδεσμο του ΙΚΥ: https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/didaktoriko/kyepif

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, πριν προβούν στην υποβολή αίτησης, να μελετήσουν προσεκτικά την «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ακαδημαϊκού έτους έναρξης 2019-2020».

                                                                                                                                                  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ
                                                                                                                                                                     Κυριάκος Αθανασίου

                                                                                                                                                               Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Erasmus+ KA2, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2018

iky - Τρίτη, 06/11/2018 - 10:12

Εγγεκριμένα σχέδια 2018 KA2 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Infographics

Erasmus+ KA2, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2017

iky - Τρίτη, 06/11/2018 - 10:12

Εγγεκριμένα σχέδια 2017 KA2 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Infographics

Erasmus+ KA2, Ανώτατη Εκπαίδευση 2018

iky - Τρίτη, 06/11/2018 - 10:10

Εγγεκριμένα σχέδια 2018 KA2 Ανώτατη Εκπαίδευση

Infographics

Erasmus+ KA2, Ανώτατη Εκπαίδευση 2017

iky - Τρίτη, 06/11/2018 - 10:09

Εγγεκριμένα σχέδια 2017 KA2 Ανώτατη Εκπαίδευση

Infographics

Erasmus+ KA2, Εκπαίδευση Ενηλίκων 2018

iky - Τρίτη, 06/11/2018 - 10:07

Εγγεκριμένα σχέδια 2018 KA2 Εκπαίδευση Ενηλίκων

Infographics

Erasmus+ KA2, Εκπαίδευση Ενηλίκων 2017

iky - Τρίτη, 06/11/2018 - 10:06

Εγγεκριμένα σχέδια 2017 KA2 Εκπαίδευση Ενηλίκων

Infographics

2/11/2018 - Ημερίδα ενημέρωσης για το πρόγραμμα Erasmus+ στη Θεσσαλονίκη

iky - Τρίτη, 30/10/2018 - 13:01

H Eθνική Μονάδα Erasmus+/IKY πραγματοποιεί την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018 ημερίδα ενημέρωσης για τη Διεθνή Κινητικότητα και τις Κεντρικές Δράσεις στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη (ξενοδοχείο MAKEDONIA PALACE).

22/10/2018 - Ημερίδα Διαχείρισης Σχεδίων Δράσης ΚΑ1/ Έτους 2018 για τον τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης

iky - Τρίτη, 30/10/2018 - 11:53

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού-ΙΚΥ για τον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης πραγματοποίησε τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 στο Radisson Blu Park Hotel στην Αθήνα, Ημερίδα για την αποτελεσματική Διοικητική και Οικονομική Διαχείριση καθώς και Παρακολούθηση Σχεδίων 2018 της Βασικής Δράσης ΚΑ1/ Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του Προγράμματος Erasmus+.

Την ημερίδα παρακολούθησε ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του συνόλου των ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που σχετίζονται με τη διαχείριση των Δράσεων ΚΑ103 και ΚΑ107, για το έτος 2018.

Στην ημερίδα πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από στελέχη του τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, οι οποίες ως στόχο είχαν την ορθή, αποτελεσματική και σύννομη διαχείριση των σχεδίων αλλά και την ολοκληρωμένη ενημέρωση των δικαιούχων Ιδρυμάτων για τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες του προγράμματος. Επιπροσθέτως εκπρόσωπος της ESN Greece, μαζί με στέλεχος γραφείου Erasmus του ΑΠΘ, πραγματοποίησαν εισήγηση για τη συνεργασία μεταξύ Γραφείου Erasmus - ESN καθώς και καλές πρακτικές.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε επιτυχώς με την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με διαχειριστικά ζητήματα από τους εκπροσώπους των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και την αντίστοιχη παροχή διευκρινιστικών απαντήσεων από τα στελέχη του IKΥ/ΕΜΣ.

Pages