Υπουργείο Παιδείας

23-03-17 Από αύριο έως τις 6 Απριλίου οι αιτήσεις μετάθεσης στην Ειδική Αγωγή

23-03-17 Από αύριο έως τις 6 Απριλίου οι αιτήσεις μετάθεσης στην Ειδική Αγωγή

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι από το τρέχον σχολικό έτος οι αιτήσεις μετάθεσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τα ίδια τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης ορίζεται από 24-03-2017 έως 06-04-2017, και η σύνδεση στο σύστημα γίνεται με το όνομα χρήστη (user name) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).

Η εγκύκλιος σε μορφή pdf

 

 

 

22-03-17 Απάντηση του υπουργείου για τα δημοσιεύματα περί του αριθμού εισακτέων


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-03-17 Απάντηση του υπουργείου για τα δημοσιεύματα περί του αριθμού εισακτέων

Σε απάντηση δημοσιευμάτων που δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις για την υπουργική απόφαση που καθορίζει τον αριθμό εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 διευκρινίζουμε τα εξής:

 1. Ο χρόνος δημοσίευσης της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης ορίζεται από νόμο και μάλιστα από νόμο που έχει ψηφιστεί πριν να αναλάβει την εξουσία η σημερινή κυβέρνηση. Επίσης καθορίζεται από παλαιότερη νομοθεσία η χρονική στιγμή που καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν τις αιτήσεις-δηλώσεις τους . Γι’ αυτόν τον λόγο πάντα οι αιτήσεις-δηλώσεις προηγούνται της έκδοσης της υπουργικής απόφασης του αριθμού των εισακτέων.
 2. Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων για το 2017-18 (παρά τα αιτήματα των πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων  για μεγάλη μείωση των εισακτέων) έχει μειωθεί μόνο κατά 500 θέσεις: είναι 69.150, έναντι 69.650 που ήταν την προηγούμενη χρονιά, όπως δείχνει ο επόμενος πίνακας:
Πρόταση Πανεπιστημίων Υπουργική Απόφαση 2017 Υπουργική Απόφαση 2016 29.915 42.510 43.520 Πρόταση Τ.Ε.Ι. Υπουργική Απόφαση 2017 Υπουργική Απόφαση 2016 19.710 26.640 26.130
 1. Για την κατανομή του αριθμού εισακτέων ανά τμήμα έχουν ληφθεί υπόψη καταρχάς οι αναπτυξιακές κατευθύνσεις της χώρας, εξ ου και επιδιώχθηκε η  προσθήκη νέων τμημάτων τουρισμού και η ενίσχυση των τμημάτων που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα και την πληροφορική. Δεύτερο κριτήριο ήταν η ανάγκη να αποκατασταθεί μια ισορροπία στην αναλογία των θέσεων που προσφέρονται στους υποψήφιους των τριών ομάδων προσανατολισμού, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα ήταν ευνοημένοι/ες οι υποψήφιοι/ες της Ομάδας Προσανατολισμού των Θετικών Επιστημών, καθώς μπορούσαν να διεκδικήσουν αναλογικά περισσότερες θέσεις. Έγινε λοιπόν προσπάθεια να αυξηθούν οι θέσεις  που προσφέρονται στους υποψήφιους των δύο άλλων Ομάδων Προσανατολισμού. Ένα τρίτο κριτήριο ήταν οι εισηγήσεις των τμημάτων των πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων. Όσον αφορά τις προτάσεις των ελάχιστων τμημάτων που ζητούσαν αύξηση, αυτές υιοθετήθηκαν όλες επακριβώς. Όσον αφορά τις προτάσεις των τμημάτων που ζητούσαν μείωση  (που αποτελούσαν και τη συντριπτική πλειοψηφία), αυτές εξετάστηκαν υπό το πρίσμα της διατήρησης ενός υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου σπουδών. Έτσι, όπου κρίθηκε βάσιμη η αιτιολογία της πρότασης μείωσης, ιδίως σε τμήματα με μεγάλο αριθμό μαθημάτων των οποίων η διδασκαλία απαιτεί τη χρήση εργαστηρίων, ικανοποιήθηκαν μερικώς τα αιτήματα των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ο αριθμός εισακτέων μειώθηκε αλλά κατά πολύ λιγότερο από όσο ζητήθηκε.

Ενδεικτικά ακολουθούν μερικά παραδείγματα:

 • Το ΑΠΘ (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) είχε προτείνει φέτος την εισαγωγή 3.820 υποψηφίων, το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε την εισαγωγή 5.600 υποψηφίων, ενώ το προηγούμενο έτος η απόφαση προέβλεπε την εισαγωγή 6.000 υποψηφίων.
 • Το ΕΚΠΑ (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) είχε προτείνει την εισαγωγή 4.505 υποψηφίων, το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε την εισαγωγή 5.245 υποψηφίων, ενώ το προηγούμενο έτος η απόφαση προέβλεπε την εισαγωγή 5.455 υποψηφίων.
 • Το Ε.Μ.Π. είχε προτείνει την εισαγωγή 860 υποψηφίων, το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε την εισαγωγή 1.080 υποψηφίων, ενώ το προηγούμενο έτος η απόφαση προέβλεπε την εισαγωγή 1.230 υποψηφίων.
 • Το Τ.Ε.Ι. Αθηνών είχε προτείνει την εισαγωγή 1.980 υποψηφίων, το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε την εισαγωγή 3.075 υποψηφίων, ενώ το προηγούμενο έτος η απόφαση προέβλεπε την εισαγωγή 3.275 υποψηφίων.

Η μερική αποδοχή της πρότασης των συγκεκριμένων ιδρυμάτων αφορά κυρίως τμήματα με πολλά εργαστηριακά μαθήματα, όπως φαίνεται από τους παρακάτω ενδεικτικούς πίνακες:

Αριθμός εισακτέων Πρόταση ΑΕΙ Απόφαση Υπουργείου ΑΠΘ 3.820 5.600 Ιατρική Σχολή 70 130 Οδοντιατρική 30 70 Φαρμακευτική 45 70 Τμήμα Χημικών Μηχανικών 55 90 Τμήμα Χημείας 120 150

Αριθμός εισακτέων Πρόταση ΑΕΙ Απόφαση Υπουργείου ΕΚΠΑ 4.505 5.245 Ιατρική Σχολή 120 140 Οδοντιατρική 70 80 Τμήμα Φαρμακευτικής 60 95 Τμήμα Χημείας 40 75

Αριθμός εισακτέων Πρόταση ΑΕΙ Απόφαση Υπουργείου Ε.Μ.Π. 860 1.080 Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 60 80 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 170 220 Χημικών Μηχανικών 80 100

Στόχος του υπουργείου είναι να βελτιωθούν οι συνθήκες εκπαίδευσης και οι υποδομές στα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα, ώστε να μπορούν όσο γίνεται περισσότεροι μαθητές και περισσότερες μαθήτριες να σπουδάζουν αυτό που επιθυμούν και να αποκτούν την επιστημονική κατάρτιση υψηλού επιπέδου που θα διασφαλίζει ότι θα μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους προς όφελος και των ίδιων αλλά οπωσδήποτε και των συμπολιτών τους. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται όλες οι προσπάθειές του, παρά την οικονομική δυσπραγία. 

22-03-17 Κ.Φωτάκης : Στηρίζουμε την έρευνα και την καινοτομία και προωθούμε τη σύνδεσή τους με την επιχειρηματικότητα

22-03-17 Κ.Φωτάκης  «Με ένα ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων στηρίζουμε αποφασιστικά την έρευνα και την καινοτομία και προωθούμε τη σύνδεσή τους με την επιχειρηματικότητα»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας  Φωτάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης ήταν σήμερα οι κεντρικοί ομιλητές στην εκδήλωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, για την παρουσίαση του προγράμματος «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» που ξεκινά στις 23 του Μάρτη.

Το πρόγραμμα «Ερευνώ – Δημιουργώ Καινοτομώ» είναι μία από τις εμβληματικές δράσεις του νέου ΕΣΠΑ, με σημαντικό προϋπολογισμό ύψους 280 εκατ. ευρώ, που έρχεται να προωθήσει τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα. Αποτελεί προϊόν της στενής συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με το Υπουργείο Παιδείας και στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους.

Όπως δήλωσε ο κ. Φωτάκης: «Mεταξύ των προγραμμάτων Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας του νέου ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, τo πρόγραμμα ‘Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ’, θα έλεγα ότι αποτελεί την ναυαρχίδα.  Κι αυτό όχι μόνο για το σημαντικό ύψος των διαθέσιμων πόρων αλλά και γιατί διασυνδέει την Έρευνα που διεξάγεται στα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας με την καινοτόμο επιχειρηματικότητα.  Λειτουργεί συμπληρωματικά με άλλες κυβερνητικές πρωτοβουλίες όπως η στήριξη της «ελεύθερης»  Έρευνας μέσω του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και η αξιοποίηση της Καινοτομίας που προκύπτει από την επιστημονική έρευνα, μέσω του Ταμείου Συμμετοχών. Με τον τρόπο αυτό για πρώτη φορά διαμορφώνεται στη χώρα ένα πλήρες και συγκροτημένο σχέδιο Ανάπτυξης που έχει ως βάση την Οικονομία της Γνώσης».

Ο κ. Χαρίτσης επεσήμανε πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι το μεγαλύτερο που έχει σχεδιαστεί ποτέ για την προώθηση της έρευνας και τη σύνδεση της με την επιχειρηματικότητα και εντάσσεται στον συνολικότερο αναπτυξιακό σχεδιασμό της κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομίας για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και την αξιοποίηση του υψηλά μορφωμένου και καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. 

«Με το πρόγραμμα ‘Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ’, αλλά και με μία σειρά άλλες δράσεις που ήδη τρέχουν και ενισχύουν τους νέους ερευνητές και τη νεανική και νεοφυή επιχειρηματικότητα», τόνισε ο κ. Χαρίτσης, «αλλάζουμε ριζικά το τοπίο στην έρευνα και την παραγωγική αξιοποίηση της, αντιμετωπίζοντας τη διαχρονική υστέρηση της χώρας σε αυτούς του κρίσιμους τομείς. Στηρίζουμε αποφασιστικά την καινοτομία και την έρευνα και τη σύζευξή τους με την παραγωγή, ενισχύουμε την τεχνολογική αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ωθούμε την οικονομία σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας, ικανές να σταθούν στο νέο πιο απαιτητικό διεθνές περιβάλλον. Κυρίως όμως δίνουμε τη δυνατότητα στους νέους επιστήμονες και ερευνητές, που τώρα φεύγουν μαζικά στο εξωτερικό, να παραμείνουν στη χώρα και να αξιοποιήσουν παραγωγικά τις γνώσεις και τα ταλέντα τους, κάνοντας δική τους υπόθεση την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.»

22-03-17 Πρόγραμμα για σχολεία: «Ερμηνείες Υλικών» - Μια βιβλιοθήκη υλικών και αντικειμένων σε διάλογο με τα έργα τέχνης

22-03-17 Πρόγραμμα για σχολεία: «Ερμηνείες Υλικών» - Μια βιβλιοθήκη υλικών και αντικειμένων σε διάλογο με τα έργα τέχνης

Χάρτες, ήχοι, τηλέφωνα, φωτογραφίες, υφάσματα, σκουπίδια και διάφορα άλλα αντικείμενα συνθέτουν μια συλλογή βιβλιοθήκης με τον τίτλο «Ερμηνείες Υλικών» που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «μια εκπαίδευση» της documenta 14 συγκέντρωσε αντικείμενα και υλικά που προσφέρθηκαν από τους καλλιτέχνες της έκθεσης και καλεί μαθητές όλων των ηλικιών να εξερευνήσουν τη συλλογή αυτή και να συμμετάσχουν σε έναν διαδραστικό περίπατο για να γνωρίσουν τις ποικίλες καλλιτεχνικές πρακτικές και τα πολλαπλά θέματα που διαμορφώνουν την έκθεση.

Μέσω αυτής της βιβλιοθήκης υλικών οι μαθητές μπορούν να ασχοληθούν με μια σειρά από αλληλοσυνδεόμενα θέματα που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της έκθεσης, όπως η μετανάστευση, η αποικιοκρατία, η παράδοση και η οικολογία. Επίσης, μπορούν να πειραματιστούν με διάφορα μέσα και προσεγγίσεις για να δημιουργήσουν το δικό τους έργο τέχνης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΙΕΠ :

http://iep.edu.gr/index.php/el/anakoinwseis-15/385-programma-gia-sxoleia-ermineies-ylikon-mia-vivliothiki-ylikon-kai-antikeimenon-se-dialogo-me-ta-erga-texnis

22-03-17 Πρόσκληση σε εκδήλωση του ΙΕΠ με θέμα: H αξιοποίηση των ψηφιακών αρχείων στην εκπαιδευτική διαδικασία

22-03-17  Πρόσκληση σε εκδήλωση του ΙΕΠ με θέμα: H αξιοποίηση των ψηφιακών αρχείων στην εκπαιδευτική  διαδικασία

Το ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Διάλογοι... με την εκπαιδευτική κοινότητα» οργανώνει σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ) και τη Διεύθυνση Αρχείου της ΕΡΤ εκδήλωση με θέμα: «Η αξιοποίηση των ψηφιακών αρχείων στην εκπαιδευτική διαδικασία». 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Βιβλιοθήκη του ΙΕΠ, Μεσογείων 396, Αγία Παρασκευή, την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 17:30-20:00.

Η πρόσκληση και το πρόγραμμα σε μορφή PDF

22-03-17 Ο Κώστας Γαβρόγλου με τον Κύπριο ομόλογό του για τα εξ’ αποστάσεως πτυχία

22-03-17 Ο Κώστας Γαβρόγλου με τον Κύπριο ομόλογό του για τα εξ’ αποστάσεως πτυχία

Το θέμα των εξ’ αποστάσεως πτυχίων από κυπριακά πανεπιστήμια, φαινόμενο που έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις στην χώρα μας, έθεσε ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου στον Κύπριο ομόλογό του Κώστα Καδή, στη σημερινή τους συνάντηση στη Λευκωσία. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο  της προγραμματισμένης Διάσκεψης Υπουργών Παιδείας, που  διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης στις 22 και 23 Μαρτίου 2017. Οι δύο υπουργοί υπέγραψαν πρόγραμμα συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου στον τομέα της Παιδείας.

Η Διάσκεψη, με θέμα τη «Διασφάλιση της δημοκρατίας μέσω της εκπαίδευσης», στην οποία προεδρεύει ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου Κώστας Καδής, συγκεντρώνει  Υπουργούς Παιδείας από τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και από τις χώρες της Νότιας Μεσογείου.

Θέματα συζήτησης αποτελούν οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα τα εκπαιδευτικά συστήματα με κυριότερες την καταπολέμηση του εξτρεμισμού, τη ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στην τρομοκρατία, τη δημιουργία κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς καθώς και την ανάπτυξη του σεβασμού στη διαφορετικότητα. 

 

Μετά την υπογραφή της ελληνοκυπριακής συμφωνίας στον τομέα της εκπαίδευσης οι κ.κ. Γαβρόγλου και Καδής δήλωσαν:

Υπουργός Παιδείας & Πολιτισμού κ. ΚΑΔΗΣ: «Είναι με ιδιαίτερη χαρά που συναντιόμαστε σήμερα με τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας τον κ. Γαβρόγλου, στο πλαίσιο της υπουργικής συνάντησης που διοργανώνεται εδώ στη Λευκωσία στο θέμα της διασφάλισης της Δημοκρατίας μέσω της εκπαίδευσης, για να υπογράψουμε μια σημαντική συμφωνία συνεργασίας. Μια συμφωνία η οποία έρχεται να επιβεβαιώσει τις πέρα από άριστες θα έλεγα σχέσεις των δυο χωρών στον τομέα της εκπαίδευσης. Η συμφωνία μας περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις σε θεματικές περιοχές, αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ανταλλαγές μαθητών, φοιτητών , πανεπιστημιακών, συνεργασία σε διάφορα θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τεχνικής εκπαίδευσης, ανώτερης εκπαίδευσης και θα έλεγα ότι θεμελιώνει ακόμη περισσότερο αυτό που έχουμε ήδη δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω με την ευκαιρία αυτή, να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Ελληνική Κυβέρνηση, η οποία διαχρονικά, ιδιαίτερα μετά τα χρόνια της τουρκικής εισβολής και μέχρι σήμερα, στηρίζει συνεχώς την Κύπρο και ειδικότερα το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα. Είτε με την αποστολή εκπαιδευτικού υλικού, είτε μέσα από συνεργασίες που έχουν τα δυο εκπαιδευτικά συστήματα και με άλλους τρόπους. Αυτή η στήριξη και η συνεργασία είναι συνεχής και θα ήθελα Υπουργέ μου να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή σας τη συμβολή. Και τα δυο εκπαιδευτικά συστήματα αντιμετωπίζουν σήμερα σημαντικές προκλήσεις και είμαι βέβαιος ότι μέσα από τέτοιου είδους συμφωνίες μπορούμε ο ένας να μάθουμε από τον άλλο, για να προχωρήσουμε με πιο στέρεα βήματα μπροστά. Σας ευχαριστώ λοιπόν, σας καλωσορίζω στην Κύπρο και είμαι βέβαιος ότι η συμφωνία που έχουμε υπογράψει θα αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω συνεργασίες ανάμεσα στα δυο Υπουργεία».

Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κ. Γαβρόγλου: « Σας ευχαριστώ και εγώ. Είναι το πρώτο μου ταξίδι ως Υπουργός Παιδείας εκτός Ελλάδας και έχει ένα συμβολισμό ότι είναι στην Κύπρο. Και πραγματικά χαίρομαι που μας δίδεται η ευκαιρία να υπογράψουμε αυτή τη συμφωνία, η οποία έχει μια ιστορία από το 1993 και ανανεώνεται ανά πέντε έτη και τώρα έχουμε υπογράψει μια συνέχεια εκσυγχρονίζοντας την ίδια τη συμφωνία. Απλώς θέλω να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο κ. Υπουργός ότι η επόμενη πενταετία θα είναι ενδεχομένως, μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πενταετίες για θέματα εκπαίδευσης, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας αλλά κυρίως και πανεπιστημιακή. Νομίζουμε ότι γίνονται εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα διεθνώς και θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορέσουν αυτά να ενταχθούν σε ένα περίπλοκο σύστημα που είναι η εκπαίδευση και οι δυνατότητες που θα μας δίδονται για συζητήσεις και πρωτοβουλίες.»

Ερώτηση δημοσιογράφου: Υπάρχει ένα θέμα αναγνώρισης μονοετών μεταπτυχιακών πτυχίων που προσφέρουν κυπριακά παν/μια. Υπάρχει διευθέτηση της συμφωνίας; Γίνονται κάποια βήματα προς αυτή τη διευθέτηση, τι ακριβώς γίνεται;

Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κ. Γαβρόγλου : «Η συμφωνία όπως καταλαβαίνετε έχει στρατηγικό χαρακτήρα και δεν αφορά τέτοιου είδους θέματα. Όντως υπάρχουν κάποια προβλήματα και θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Ο στόχος της ποιότητας των πτυχίων και κυρίως όταν αναγνωρίζονται μεταπτυχιακά πρέπει να είναι το βασικό μας κριτήριο σε αυτές τις διαδικασίες. Υπήρξαν προβλήματα και παλαιότερα, τα διευθετήσαμε και τα διευθετήσαμε με αποκλειστικά ακαδημαϊκά κριτήρια. Είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίζουν να διευθετούνται πάλι με τα ίδια κριτήρια. Δεν είναι ένα θέμα νομίζω που αφορά τις πολιτικές ηγεσίες. Είναι ένα θέμα που θα πρέπει να αφεθεί στα παν/μια , στους οργανισμούς πιστοποίησης, που καταλαβαίνω ότι υπάρχει τώρα και στην Κύπρο και είμαι σίγουρος ότι θα βρεθούν λύσεις».

Ερώτηση: Το υπουργείο σας κάνει λόγο για «ύποπτα πτυχία» από την Κύπρο για πτυχία που αποκτούνται εξ αποστάσεως. Πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό;Τι θα γίνει μεταξύ Υπουργείων;

Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κ. Γαβρόγλου: «Αποκλείεται να έχει λεχθεί η λέξη «ύποπτα πτυχία».  Αυτό πρέπει να το διευκρινίσετε με τη συγκεκριμένη εφημερίδα. Το βασικό στοιχείο είναι το εξής: Στην Ελλάδα δεν έχουμε ένα πλαίσιο για τα εξ’ αποστάσεως πτυχία. Αυτή τη στιγμή το Ανοικτό Πανεπιστήμιο έχει αυτή τη δυνατότητα. Ορισμένα πανεπιστήμια έχουν πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία χωρίς να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο. Και πολλές φορές, όπως γνωρίζετε, όταν δεν υπάρχει μια ρητή απαγόρευση κάποιοι θεωρούν ότι όλα επιτρέπονται. Εμείς την ερχόμενη εβδομάδα θα καταθέσουμε ένα πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές και για τη διοίκηση των πανεπιστημίων και εκεί κάνουμε σαφή αναφορά ότι το επόμενο μας νομοσχέδιο θα είναι για τα εξ αποστάσεως τα οποία επιμένω ότι είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο θέμα και πάλι θέλει μεγάλη προσοχή μην μέσα από αυτό το άγχος των νέων παιδιών να αποκτήσουν πτυχία υποβαθμίσουμε την παρεχόμενη εκπαίδευση».

Υπουργός Παιδείας & Πολιτισμού κ. ΚΑΔΗΣ: «Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο κ. Υπουργός. Εμείς είμαστε σίγουρα στη διάθεση του Υπουργού να συζητήσουμε αυτό το θέμα . Θέλω να διαβεβαιώσω και το ελληνικό υπουργείο και την κοινή γνώμη ευρύτερα, ότι τα θέματα της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι πάρα πολύ ψηλά στις προτεραιότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Αυτή την περίοδο κάνουμε μια πολύ συστηματική προσπάθεια για να αναβαθμίσουμε την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για να καταστήσουμε την Κύπρο περιφερειακό κέντρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε αυτή τη προσπάθεια σίγουρα για να είναι πετυχημένη θα πρέπει να είναι διασφαλισμένη η ποιότητα και των πανεπιστημίων μας και των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρουν. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε όλα τα σημεία, όλα τα θέματα που προκύπτουν όσον αφορά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από τα κυπριακά πανεπιστήμια, είτε αποκλειστικά από τα κυπριακά πανεπιστήμια,  είτε σε συνεργασία με ελλαδικά παν/μια. Αυτό επίσης που θέλω να επισημάνω είναι ότι από την περασμένη χρονιά ξεκίνησε τη λειτουργία του εδώ στην Κύπρο ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, από το κόσκινο του οποίου περνάνε όλα τα προγράμματα -συμβατικά και εξ αποστάσεως- ιδιωτικών και δημόσιων παν/μιων όπως επίσης περνάνε και οι διαδικασίες δημιουργίας νέων Τμημάτων, νέων Σχολών, νέων Πανεπιστημίων. Η διαβεβαίωση που έχουμε είναι ότι τα standards που κρατάει ο Φορέας είναι πάρα πολύ υψηλά, είναι πάρα πολύ αυστηρά και εάν διαπιστωθεί ότι κάπου δεν πληρούνται αυτά τα κριτήρια, τότε αμέσως λαμβάνονται μέτρα. Κι έχουμε ήδη παραδείγματα, είτε προγραμμάτων σπουδών που δεν έχουν εγκριθεί ακόμα και από δημόσια πανεπιστήμια, είτε νέα τμήματα τα οποία δεν έχουν δημιουργηθεί, διότι ακριβώς είχαμε κάποιους προβληματισμούς, είχε ο φορέας αυτός κάποιους προβληματισμούς στα θέματα της ποιότητας. Άρα τα θέματα ποιότητας είναι πολύ υψηλά στις προτεραιότητες μας και είμαι βέβαιος ότι με τις ρυθμίσεις που θα γίνουν και από τη δική μας πλευρά-αντιλαμβάνομαι ότι ανάλογες ρυθμίσεις πρέπει να γίνουν και στην ελλαδική πλευρά- θα διασφαλίσουμε το καλώς νοούμενο συμφέρον όλων των φοιτητών και Κυπρίων και Ελλαδιτών και φοιτητών βέβαια από άλλες χώρες. Αυτά τα πτυχία προσφέρθηκαν πριν τη δημιουργία του Φορέα. Όταν με βάση την πρακτική που εφαρμοζόταν παλαιότερα στην Κύπρο και γινόταν δεκτή από την Ελλάδα, ήταν αποδεκτή μια τέτοια φόρμουλα. Τώρα πλέον εξ όσων γνωρίζω δεν είναι αποδεκτή μια τέτοια φόρμουλα και είναι αυτά όλα τα οποία θα συζητήσω με τον κ. Υπουργό αλλά αυτά θα τα πούμε κατ΄ ιδίαν, δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να συζητήσουμε λεπτομέρειες και δεν νομίζω ότι ενδιαφέρουν την κοινή γνώμη».

Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Γαβρόγλου «Να πούμε ένα ευχάριστο. Εκκρεμούσε μια υπουργική απόφαση για τις μετεγγραφές Κυπρίων φοιτητών. Την υπέγραψα μια μέρα πριν έρθω και πρέπει να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός δυο-τριών ημερών. Ήταν υποχρέωση μας, είχαμε πει να γίνει.»

Υπουργός Παιδείας & Πολιτισμού κ. ΚΑΔΗΣ: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό για αυτή τη ρύθμιση. Όταν επισκεφτήκαμε την Ελλάδα πρόσφατα ήταν ακόμη επικεφαλής της αρμόδιας επιτροπής στο Κοινοβούλιο ο κ. Γαβρόγλου και έδειξε μαζί με τον τότε υπουργό, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη διευθέτηση ενός ζητήματος το οποίο εκκρεμούσε για πάρα πολλά χρόνια. Και ανακοινώνει σήμερα την ρύθμιση αυτού του ζητήματος. Τι είναι αυτό το ζήτημα: Ότι παιδιά πλέον, αδέλφια που φοιτούν στην Ελλάδα, σε διαφορετικά πανεπιστήμια στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων θα μπορούν να μεταγράφονται από ένα πανεπιστήμιο σε άλλο και αυτό αντιλαμβάνεστε έχει και ανθρωπιστικό χαρακτήρα, αφού είχαμε παιδιά απόρων οικογενειών που δυσκολεύονταν να τα βγάλουν πέρα με δυο σπίτια ανοικτά στην Ελλάδα. Με αυτή τη ρύθμιση λοιπόν  λύνεται αυτό το ζήτημα και θέλουμε να ευχαριστήσουμε την ελληνική κυβέρνηση και το Ελληνικό Κοινοβούλιο για αυτή την πρωτοβουλία που είχε αίσιο πέρας».

22-03-17 Ηλεκτρονική εγγραφή των υποψηφίων αναπληρωτών-ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχ. έτους 2017-2018

22-03-17 Ηλεκτρονική εγγραφή των υποψηφίων αναπληρωτών-ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχ. έτους 2017-2018 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 οι αιτήσεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.

Για την επίσπευση της διαδικασίας – μέχρι και την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης – επισημαίνεται ότι από τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 η ηλεκτρονική πλατφόρμα https://opsyd.sch.gr θα είναι διαθέσιμη για συμπλήρωση/διόρθωση συγκεκριμένων πεδίων της υποενότητας «Προσωπικά Στοιχεία» του ηλεκτρονικού φακέλου του εκπ/κού καθώς και για την εγγραφή νέων χρηστών για την απόκτηση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ο.Π.ΣΥ.Δ..

Επισημαίνεται ότι για τη διαδικασία εγγραφής απαιτείται προσωπικός λογαριασμός πρόσβασης στο TAXISNET. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει προσωπικούς κωδικούς TAXISNET θα πρέπει να απευθυνθεί άμεσα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την έκδοσή τους. Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων έχει αναρτηθεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών (βλ. Εγχειρίδιο Εγγραφής και Σύνδεσης Χρήστη).

Κατόπιν της εγγραφής τους στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. οι νέοι χρήστες οφείλουν να προσέλθουν σε μία Δ/νση Εκπ/σης (αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) με το δελτίο ταυτότητας/διαβατήριό τους προκειμένου να υποβάλουν (κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή) τα απαραίτητα κατά περίπτωση πιστοποιητικά που αναφέρονται στην ενότητα που ακολουθεί. Επισημαίνεται ότι οι εκπ/κοί κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ71-Δασκάλων ΕΑΕ και ΠΕ61-Νηπιαγωγών ΕΑΕ προσέρχονται υποχρεωτικά σε Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης ενώ οι εκπ/κοί των λοιπών κλάδων προσέρχονται υποχρεωτικά σε Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

(α) Δικαιολογητικά ένταξης σε εκπαιδευτικό κλάδο:

Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών και πιστοποιητικό ή βεβαίωση του ιδρύματος στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός, η ημεροχρονολογία κτήσης του πτυχίου (σε περίπτωση που αυτά δεν προκύπτουν από τον τίτλο σπουδών), ενώ για τους κατόχους τίτλων Τμημάτων ΑΕΙ, κλάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,που έχουν εισαχθεί σε αυτά από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και εφεξής, και η ημερομηνία πρώτης εγγραφής τους στο οικείο Τμήμα.

Ειδικότερα, για τους εκπαιδευτικούς πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού, απαιτείται:

(i) Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών και πιστοποιητικό ή βεβαίωση του ιδρύματος στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός, η ημεροχρονολογία κτήσης του πτυχίου (σε περίπτωση που αυτά δεν προκύπτουν από τον τίτλο σπουδών), ενώ για τους κατόχους τίτλων Τμημάτων ΑΕΙ, κλάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν εισαχθεί σε αυτά από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και εφεξής , και η ημερομηνία πρώτης εγγραφής τους στο οικείο, συνοδευόμενα από επικυρωμένη μετάφραση.

(ii) Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται κατά περίπτωση από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) [πρώην Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)] ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή την Επιτροπή Ισοτιμιών Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού ή τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) (πρώην ΟΕΕΚ) για τους κλάδους ΤΕ01 και ΔΕ01.

ή

Πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) [πρώην Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπ/σης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.)] .

Σημειώνεται ότι για τα πτυχία πανεπιστημίων της Κύπρου που αναφέρονται στο π.δ. 299/1997 και αποκτήθηκαν πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (01-05-2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία.

(iii) Αποδεικτικό Ελληνομάθειας:

Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου. Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό ή δεν διαθέτουν επιπλέον πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό τίτλο τριτοβάθμιας εκπ/σης της ημεδαπής στην ελληνική γλώσσα απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, το οποίο χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2΄) ή βεβαιώσεις ελληνομάθειας της επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων του άρθρου 14 παρ. 10 του ν. 1566/1985 για την πλήρη γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας και γνώση της Ελληνικής Ιστορίας. Διευκρινίζεται ότι το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται και για τους υποψηφίους των κλάδων ΔΕ και ΤΕ (αρ. Γνωμ. 544/2006 Ν.Σ.Κ. τμήμα Ε΄). 

(β) Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, εφόσον κατέχουν, για τους κλάδους για τους οποίους απαιτείται και 

(γ) Διδακτορικό ή/και Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ή στην Σχολική Ψυχολογία.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εξέταση της συνάφειας των μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων με την ΕΑΕ ή τη Σχολική Ψυχολογία είναι:

Α.    Για τους Διδακτορικούς τίτλους:

 1. Φωτοαντίγραφο του Διδακτορικού τίτλου
 2. Περίληψη του περιεχομένου της διδακτορικής διατριβής
 3. Τα ονόματα της τριμελούς επιτροπής

Αν πρόκειται για Διδακτορικό τίτλο Πανεπιστημίου του εξωτερικού απαιτείται επικυρωμένη μετάφραση των παραπάνω εγγράφων καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας του διδακτορικού τίτλου σπουδών με τους απονεμόμενους τίτλους σπουδών από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) [πρώην Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)].

Β.    Για τους Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών:

 1. Φωτοαντίγραφο του ΜΤΣ, στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης
 2. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
 3. Αναλυτική βαθμολογία

Αν πρόκειται για ΜΤΣ Πανεπιστημίου του εξωτερικού απαιτείται επικυρωμένη μετάφραση των παραπάνω εγγράφων καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τους απονεμόμενους τίτλους σπουδών από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) [πρώην Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)] 

Σημειώνεται ότι ειδικότερες πληροφορίες επί της παρούσας διαδικασίας θα αναρτηθούν άμεσα στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., ενώ οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται για τη γενικότερη εξέλιξη της διαδικασίας συμπλήρωσης ηλεκτρονικού φακέλου με ανακοινώσεις που θα αναρτώνται στην εν λόγω ιστοσελίδα.

22-03-17 Πλήρη στήριξη από Κώστα Γαβρόγλου στο υπουργείο Πολιτισμού για την αποκατάσταση του Τεμένους "Μπαγιαζήτ"

22-03-17 Πλήρη στήριξη από Κώστα Γαβρόγλου στο υπουργείο Πολιτισμού για την αποκατάσταση του Τεμένους "Μπαγιαζήτ"

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου έκανε την παρακάτω δήλωση:

«Το Τέμενος «Μπαγιαζήτ» του Διδυμοτείχου αποτελεί ένα σημαντικότατο θρησκευτικό μνημείο για τη χώρα και τον πολιτισμό μας. Η καταστροφή που υπέστη εξαιτίας πυρκαγιάς είναι ένα πλήγμα που μας λυπεί βαθύτατα. Για την πλήρη υποστήριξη του έργου του Υπουργείου Πολιτισμού επικοινώνησα με τον Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου καθηγητή Γ. Γκόλια, τον Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθηγητή Π. Μήτκα και τον Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης καθηγητή Χρ. Καραγιάννη, ώστε να υποστηρίξουν τις πρωτοβουλίες και το έργο του Υπουργείου Πολιτισμού. Για να μην αντιμετωπίσουμε στο μέλλον παρόμοιες καταστροφές είναι απαραίτητο να διερευνηθούν οι αιτίες που προκάλεσαν τη πυρκαγιά σε ένα σημαντικότατο θρησκευτικό μνημείο που βρισκόταν σε διαδικασία αποκατάστασης.

Ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων κ .Γ. Καλαντζής επικοινώνησε με τον Τοποτηρητή Μουφτή Διδυμοτείχου κ. Χαμζά Οσμάν για να του εκφράσει την λύπη, την συμπαράσταση και την  στήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.»


22-03-17 Προσλήψεις Β' βάθμιας ΠΕ 18.04

22-03-17 Προσλήψεις Β' βάθμιας  ΠΕ 18.04

Ανακοινοποίηση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ18.04 στη Β/θμια Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους και μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για τη διόρθωση σφάλματος στις προσλήψεις εκπ/κών ειδικότητας ΠΕ18.04 στη Β/θμια Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους και μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, προέβη σε επανάληψη της σχετικής ροής. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινοποιείται στο ορθό ο πίνακας των προσληφθέντων εκπ/κών της εν λόγω ειδικότητας.

 

Το έγγραφο με τις προσλήψεις σε μορφή xls.

22-03-17 Επέκταση του προγράμματος σίτισης των μαθητών «Σχολικά Γεύματα» σε 8 δήμους της Θεσσαλονίκης

22-03-17 Επέκταση του προγράμματος σίτισης των μαθητών «Σχολικά Γεύματα» σε 8 δήμους της Θεσσαλονίκης

Επεκτείνεται το πρόγραμμα σίτισης όλων των μαθητών των δημοτικών σχολείων σε οκτώ δήμους του νομού Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για τους Δήμους: Αμπελοκήπων, Μενεμένης, Βόλβης, Δέλτα, Κορδελιού- Εύοσμου, Νεάπολης-Συκεών, Παύλου Μελά, Λαγκαδά και Χαλκηδόνας.

Το πρόγραμμα σίτισης που εφαρμόζεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει στόχο την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των μαθητών στο πλαίσιο της υγιεινής μεσογειακής διατροφής ώστε να επιτευχθούν:

 •           Η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και
 •           Η βελτίωση των παιδαγωγικών και γνωστικών αποτελεσμάτων της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

 

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη από πέρυσι στα σχολεία των Δήμων Περάματος Αττικής, Τρικκαίων και Καβάλας.

Το έγγραφο σε μορφή pdf

21-03-17 Εξελέγη το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)

21-03-17 Εξελέγη το Επιστημονικό Συμβούλιο του  Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)

 

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛΙΔΕΚ εξέλεξε η Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος κατά τη δεύτερη συνεδρίασή της,  την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017.

Τα εννέα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου τα οποία εξελέγησαν μεταξύ 55 υποψηφίων, με απόλυτη πλειοψηφία και ύστερα από μυστική ψηφοφορία, είναι διακεκριμένοι επιστήμονες που δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Με την εκλογή των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου υλοποιείται το σπουδαιότερο όργανο διοίκησης του ΕΛΙΔΕΚ το οποίο θα συμβάλει αποφασιστικά στην στήριξη του Ερευνητικού και Ακαδημαϊκού οικοσυστήματος της χώρας.

Πολύ σύντομα θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα ξεκινήσει το σημαντικό έργο του σχεδιασμού των δράσεων του ΕΛΙΔΕΚ, στα πλαίσια της Εθνικής πολιτικής για την Έρευνα και την Καινοτομία.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης δήλωσε σχετικά:

«Η εκλογή των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛΙΔΕΚ που θα αποτελεί τον εκτελεστικό του βραχίονα, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση των σκοπών του Ιδρύματος. Ταυτόχρονα σηματοδοτεί την ριζοσπαστική αντίληψη που το διατρέχει, σύμφωνα με την οποία η ίδια η ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα αναλαμβάνει μεγάλο μέρος της ευθύνης για την διαμόρφωση της επιστημονικής πολιτικής που χρειάζεται η χώρα. Ιδιαίτερα μέσα στις σημερινές συνθήκες κρίσης το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛΙΔΕΚ καλείται να στηρίξει το εξαίρετο επιστημονικό δυναμικό της χώρας και να δώσει λύσεις, σε χρόνιες παθογένειες που ταλανίζουν τον χώρο της Έρευνας. Το στοιχείο αυτό, όπως και η ίδρυση του ΕΛΙΔΕΚ, αποτελεί συνειδητή κυβερνητική επιλογή η οποία μάλιστα χρηματοδοτείται από 240 εκ. ευρώ για το άμεσο μέλλον. Θερμά συγχαρητήρια στα μέλη που εξελέγησαν».

Το Επιστημονικό Συμβούλιο στους αντίστοιχους τομείς επιστημών, συγκροτούν οι εξής:

Διονύσιος Τσιχριτζής (Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας)

Απόφοιτος  της  Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων του ΕΜΠ με Διδακτορικό  από το Princeton University. Διετέλεσε Καθηγητής Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, στο ΕΜΠ και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης καθώς και ιδρυτής του Ινστιτούτου Πληροφορικής στην Κρήτη. Υπήρξε Καθηγητής και Διευθυντής του Πανεπιστημιακού Κέντρου Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Γενεύης, Πρόεδρος στο Γερμανικό Εθνικό Ερευνητικό Κέντρο GMD για τα Μαθηματικά και την τεχνολογία της Πληροφορίας. Διατέλεσε μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Fraunhofer (Fraunhofer-Gesellschaft) στη Γερμανία, έναν πρωτοπόρο Οργανισμό εφαρμοσμένης έρευνας στην Ευρώπη και Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας RICOH ESRO (European Strategic Research Organization). Είναι σήμερα Πρόεδρος του Συμβουλίου Ιδρύματος του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Αχιλλέας Γραβάνης (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας)

Καθηγητής Φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή του Παν/μιου Κρήτης και Ερευνητής στο ΙΤΕ- Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας. Διετέλεσε εθνικός εμπειρογνώμων πολλών Ευρωπαϊκών Επιτροπών Έρευνας, μέλος του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ), Πρόεδρος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Βιοεπιστημών του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας & Τεχνολογίας. Συνεργαζόμενος Ερευνητής στην εταιρεία-βιοτεχνολογίας Emulate (WYSS/Harvard). Συνεργαζόμενος Καθηγητής στο Κέντρο Ανάπτυξης Φαρμάκων Παν/μιο Northeastern. Συνιδρυτής της εταιρείας-τεχνοβλατο βιοτεχνολογίας  Bionature Ltd.

Ξενοφών Βερύκιος (Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα)

Καθηγητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Σπούδασε στα Πανεπιστήμια Bucknell και Lehigh των Η.Π.Α. και δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Drexel  ως Επίκουρος και ως Αναπληρωτής Καθηγητής από το 1979 ως το 1986, οπότε εξελέγη Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Από το 1987 έως σήμερα είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Ετερογενούς Κατάλυσης. Έχει διατελέσει Αναπληρωτής Διευθυντής και Διευθύνων του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, και ιδρυτής, πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών (1988-1994) καθώς και της spin-of  εταιρίας ΕΛΒΙΟ Α.Ε. (2002). Εξέδωσε  διδακτικά βιβλία, έχει συνεισφέρει κεφάλαια σε επιστημονικά βιβλία και δημοσίευσε περισσότερα από 190 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τα οποία έχουν αποσπάσει περισσότερες από 14.000 αναφορές.  Είναι κάτοχος ένδεκα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Από το 2004 είναι Αρχισυντάκτης του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Applied Catalysis B: Environmental. 

Κωνσταντίνος  Μπιλιαδέρης (Γεωπονικές Επιστήμες)

Καθηγητής Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στο Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπήρξε τακτικό μέλος ή συνεργαζόμενος καθηγητής/ερευνητής σε Παν/μια ή ερευνητικά ιδρύματα του Καναδά(Univ. of Saskatchewan, Univ. of Guelph, National Research Council of Canada), καθώς και προσκεκλημένος καθηγητής στο Cyprus University of Technology. Το επιστημονικό του έργο εστιάζεται στις αλληλεπιδράσεις των συστατικών των τροφίμων και στη λειτουργικότητα τους. Υπήρξε μέλος Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας του Καναδά, Πρόεδρος του τμήματος της American Association of Cereal Chemists, μέλος του Επιστ. Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ. και του Επιστ. Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας. Είναι τακτικό μέλος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας. Είναι (συν)εκδότης επιστημονικού βιβλίου "Functional Food Carbohydrates" και (συν)συγγραφέας πολλών εργασιών σε διεθνή περιοδικά. Περιλαμβάνεται στην ομάδα των Highly Cited Researchers (ISI - Thomson Scientific) και έχει τύχει τιμητικών διακρίσεων από ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Κωνσταντίνος (Κώστας) Γαλιώτης (Φυσικές Επιστήμες)

Καθηγητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ στην Πάτρα στο οποίο διετέλεσε Διευθυντής την περίοδο 2007-2013. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, (Queen Mary και Imperial Colleges).  Έχει 300 δημοσιευμένες εργασίες, με περισσότερες από 10000 αναφορές. Έχει προσελκύσει ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα άνω των 11 εκατομμυρίων Ευρώ για τη χρηματοδότηση της ομάδας του. Είναι ο επιστημονικός Εκδότης του διεθνούς περιοδικού “Advanced Composites Letters” και μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής των περιοδικών “Scientific Reports” (Nature) και “Graphene Technology” (Springer-Nature). Επίσης είναι ο επικεφαλής της Εθνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή NMBP (Νανοτεχνολογία, Υλικά, Βιοτεχνολογία και Διαδικασίες Παραγωγής) του Ορίζοντα 2020 και Εθνικός Εκπρόσωπος στο Graphene Flagship (2013-2023). 

Αντώνης Εφραιμίδης (Μαθηματικά και Επιστήμες Πληροφορίας)

Απόφοιτος της Σχολής Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων του ΕΜΠ (1967) με Διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο Princeton (1971). Έχει τον τίτλο του Διακεκριμένου Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας Maryland των ΗΠΑ όπου και κατέχει την Έδρα Cynthia Kim για Τεχνολογία Πληροφοριών. Διατέλεσε επισκέπτης Καθηγητής στο MIT, στο Πανεπιστήμιο Berkeley της Καλιφόρνιας, και στο ΕΤΗ της Ζυρίχης. Έχει συγγράψει και δημοσιεύσει εκτενώς σε θέματα Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Ασύρματων Συστημάτων ενώ έχει διατελέσει και μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος του ΕΜΠ (2012-2016).

Ματθαίος  Σανταμούρης (Επιστήμες περιβάλλοντος και Ενέργειας)

Καθηγητής Τμήματος Φυσικής ΕΚΠΑ και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο UNSW, Australia, Πρώην Πρόεδρος Εθνικού Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Διευθυντής Ομάδας Ερευνών Κτιριακού Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αθηνών. Δίδαξε επίσης στο Πανεπιστήμιο της Λυών Γαλλίας και έχει διατελέσει επισκέπτης Καθηγητής στα London Metropolitan University, Πανεπιστήμιο Bolzano, Πανεπιστήμιο Tokyo Polytechnic, National University of Singapore, Πανεπιστήμιο Brunnel, Λονδίνου  και στο Cyprus Institute. Υπήρξε προσκεκλημένος Ομιλητής Διεθνών Ημερίδων και Συνεδρίων, συγγραφέας 270 επιστημονικών άρθρων και 24 βιβλίων. Συμμετείχε σε πάνω από 200 Διεθνή και Εθνικά προγράμματα επιστημονικών ερευνητικών έργων και ήταν συντονιστής και/ή Κριτής σε πολυάριθμα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.  Έχει τιμηθεί με 7 βραβεία για το επιστημονικό του έργο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Αντώνιος Ρεγκάκος (Ανθρωπιστικές Επιστήμες)

Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Α.Π.Θ. (1997), Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην Τάξη Γραμμάτων και Τεχνών (2011), Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Χαιδελβέργης (2016), μέλος ΔΣ του ΜΙΕΤ και του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Το επιστημονικό του έργο επικεντρώνεται στην αρχαϊκή επική και ελληνιστική ποίηση, την αρχαία ιστοριογραφία και την αρχαία ομηρική φιλολογία. Είναι (συν)εκδότης της σειράς Trends in Classics Supplementary Volumes (de Gruyter, Βερολίνο) και του περιοδικού Trends in Classics.

Ξένια Χρυσοχόου (Κοινωνικές Επιστήμες)

Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Rene Descartes-Paris-V (Γαλλία). Έχει εργαστεί σε διάφορα Πανεπιστήμια στη Γαλλία, Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο πριν επιστρέψει στην Ελλάδα το 2004. Σήμερα είναι Καθηγήτρια Κοινωνικής και Πολιτικής Ψυχολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ενδιαφέρεται για τις κοινωνιοψυχολογικές διαστάσεις της ταυτότητας και την κατασκευή της στις φιλελεύθερες κοινωνίες και για θέματα πολυπολιτισμικότητας και πολιτικής συμμετοχής. 'Eχει γράψει επιστημονικά άρθρα και βιβλία, έχει διευθύνει τόμους και ειδικά τεύχη καθώς και έρευνες σε αυτά τα θέματα. Είναι μέλος πολλών διεθνών επιστημονικών εταιρειών και διετέλεσε μέλος του Δοικητικού Συμβουλίου και Γραμματέας της European Association of Social Psychology.

Ο Πρόεδρος της ΓΣ Χρήστος Ζερεφός δήλωσε αμέσως μετά την επιλογή του Επιστημονικού Συμβουλίου:

«Η πανηγυρική πλειοψηφία με την οποία εξελέγησαν τα μέλη του ΕΣ ήταν αποτέλεσμα μακράς πορείας και έντονης εργασίας των εισηγητών και των μελών της ΓΣ και οδήγησε σε ένα γρήγορο και τεκμηριωμένο αποτέλεσμα το οποίο προέκυψε από μυστική ψηφοφορία ανάμεσα στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης»

Ο Αντιπρόεδρος της ΓΣ  Δημήτρης Νιάρχος υπογράμμισε «Οι επιλεγέντες υποψήφιοι είναι οι καλύτεροι που θα μπορούσαν να επιλεχθούν. Ελπίζουμε και ευχόμαστε η παρουσία τους στο ΕΛΙΔΕΚ να είναι η βάση για την επιτυχία του Ιδρύματος στο μέλλον».

21-03-17 Τον Σεπτέμβριο οι επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις

21-03-17 Τον Σεπτέμβριο οι επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αποφάσισε τη διεξαγωγή επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων τον Σεπτέμβριο  για όσους/ες υποψήφιους/ες δεν μπορέσουν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του Ιουνίου λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας, αφού εξέτασε όλες τις παιδαγωγικές, κοινωνικές και νομικές παραμέτρους του σύνθετου προβλήματος της καθιέρωσης επαναληπτικών εξετάσεων στο νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι λεπτομέρειες των επαναληπτικών θα ανακοινωθούν, αφού πρώτα ξεκαθαριστούν ζητήματα νομικής φύσης που βρίσκονται ακόμη υπό εξέταση από τις υπηρεσίες του υπουργείου. Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων του Ιουνίου θα γίνει κανονικά, χωρίς να επηρεαστεί από τη διαδικασία των επαναληπτικών εξετάσεων.

21-03-17 Προσλήψεις 57 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Β/θμια Εκπαίδευση.

21-03-17 Προσλήψεις 57 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, πλήρους και μειωμένου ωραρίου,  κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ16, ΠΕ17, ΠΕ18, και ΠΕ19-20, στη Β/θμια Εκπαίδευση. 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2016-2017, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, 57 εκπαιδευτικοί, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ16, ΠΕ17, ΠΕ18, και ΠΕ19-20, για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε δημόσια σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 22 Μαρτίου έως και την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017, όπου και θα τοποθετηθούν, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής, στην οποία προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Ο  πίνακας  των ονομάτων σε μορφή  XLS

21-03-17 Περιοδεία του Κώστα Γαβρόγλου σε σχολεία και ΑΕΙ της Φλώρινας

 

21-03-17 Περιοδεία του Κώστα Γαβρόγλου σε σχολεία και ΑΕΙ της Φλώρινας

Σε σχολεία και ΑΕΙ της Φλώρινας περιόδευσε χθες ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  Κώστας Γαβρόγλου. Επισκέφθηκε αρχικά το Γυμνάσιο Αμυνταίου, όπου συνομίλησε με τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση μαθητή, ο Υπουργός δήλωσε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα είναι καταπιεστικό, αλλά ταυτόχρονα διαβεβαίωσε τους μαθητές ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να το αλλάξει προς το καλύτερο.

Για τις πανελλαδικές επισήμανε ότι «επιθυμία μας είναι να αποδραματοποιήσουμε τις εξετάσεις και όλο το εκπαιδευτικό έργο να γίνεται μέσα στο σχολείο». Ο κ. Γαβρόγλου αναφέρθηκε και στην  ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την διαδικασία επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων, υπογραμμίζοντας πως «έχουμε μία δύσκολη απόφαση από το ΣτΕ, που αφορά την εκλογή των διευθυντών στα σχολεία, έχουμε μία απόφαση, που στην ουσία μας κόβει τα πόδια, όμως σας διαβεβαιώνω ότι θα την αντιμετωπίσουμε με απόλυτο και δημοκρατικό τρόπο».

Στη συνέχεια ο  κ. Γαβρόγλου επισκέφθηκε τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Αμυνταίου και  δεσμεύτηκε να μεριμνήσει για όσα αφορούν το νομικό της καθεστώς και την ένταξή της στο δίκτυο δημόσιων βιβλιοθηκών.

Ακολούθως, ο Υπουργός  μετέβη στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας,  το οποίο συστεγάζεται με το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο. Εκεί ο Υπουργός  ενημερώθηκε για τις διαδικασίες ένταξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Κατά την επίσκεψή του στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ο Υπουργός συνομίλησε με τον Πρύτανη και τα μέλη της Συγκλήτου, για ζητήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τόνισε ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έχει ψηφιστεί η διάταξη για τη δημιουργία των Συμβουλίων Εκπαίδευσης, στα οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των ΤΕΙ, μέλη των ερευνητικών ινστιτούτων και εκπρόσωποι της Περιφέρεις και του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου.

Αναφερόμενος  στα προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημιακών Τμημάτων, μίλησε για την ανάγκη ευελιξίας και για το ότι οι πτυχιούχοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εγγράψουν μια επιπλέον ειδικότητα ή αντικείμενο στο πτυχίο τους, μετά από φοίτηση στο 25% των μαθημάτων ενός συγγενούς επιστημονικού κλάδου. Επί πλέον, δήλωσε ότι  έχουν προϋπολογιστεί 65 εκατ. ευρώ  για την ανάπτυξη δράσεων και προγραμμάτων των Ιδρυμάτων.

Η περιοδεία του Υπουργού ολοκληρώθηκε στην Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, όπου είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ιδρύματος και τους καθηγητές. Κατά τη διάρκεια της  συζήτησης ο κ. Γαβρόγλου επισήμανε ότι «βρίσκεται σε εξέλιξη πρωτοβουλία του υπουργείου για την έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων στα περισσότερα από τα 192 τμήματα, των οποίων η έκδοση εκκρεμεί εδώ και πολλά χρόνια.»

Ο Υπουργός κάλεσε την επιστημονική κοινότητα του ΤΕΙ να προβεί σε συνεργασίες με το Πανεπιστήμιο, προωθώντας  επιστημονικές συνέργειες και αναφέρθηκε στην πρόθεση του υπουργείου να προωθήσει εντός των ΤΕΙ διετή κύκλο σπουδών, που θα απευθύνεται στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ και θα παρέχει πιστοποίηση στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προδιαγραφών για συγκεκριμένες επαγγελματικές κατευθύνσεις.

 

 

 

 

 

20-03-17 Συνάντηση του Δημήτρη Μπαξεβανάκη με εκπαιδευτικούς φορείς στην Καλαμάτα

20-03-17 Συνάντηση του Δημήτρη Μπαξεβανάκη με εκπαιδευτικούς φορείς στην Καλαμάτα

Με εκπαιδευτικούς φορείς και τις τοπικές αρχές συναντήθηκε  την Παρασκευή 17/03/2017 στην Καλαμάτα ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Δημήτρης Μπαξεβανάκης. Τον Υφυπουργό συνόδευαν οι Βουλευτές Μεσσηνίας Παναγιώτα Κοζομπόλη- Αμανατίδη και Πέτρος Κωνσταντινέας, καθώς και ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Πελοποννήσου Παναγιώτης Πετρόπουλος. Αρχικά, ο κ. Μπαξεβανάκης συναντήθηκε με τις πρυτανικές αρχές του ΤΕΙ  Καλαμάτας, με το Δήμαρχο Καλαμάτας κ. Νίκα Παναγιώτη και την Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας κ. Αλειφέρη Ελένη. Στη συνέχεια, ο Υφυπουργός συναντήθηκε με τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας κ.κ. Οικονομόπουλο Δημήτριο και Σταματόπουλο Γεώργιο, με αντιπροσωπίες των ΕΛΜΕ και των Συλλόγων Δασκάλων και επισκέφθηκε το 1ο, το 2ο και το 4ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας, όπου συνομίλησε με εκπαιδευτικούς και μαθητές/-τριες.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο κ. Μπαξεβανάκης αναφέρθηκε στην αύξηση των δημόσιων δαπανών για την παιδεία στον προϋπολογισμό του 2017, μετά από έξι χρόνια εκπαιδευτικής πολιτικής λιτότητας. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι η θετική αυτή εξέλιξη θα ωφελήσει σταδιακά όλες τις παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις που δρομολογούνται και επισήμανε ότι για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων οφείλουν να συνεργαστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι, συναρμόδιοι φορείς τόσο σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας όσο και σε επίπεδο περιφέρειας και δήμων. Αναφέρθηκε στις επικείμενες αλλαγές στο Λύκειο και υπογράμμισε την πρόθεση του Υπουργείου να μετατραπεί το Λύκειο από ένα εξεταστικό κέντρο σε ένα σχολείο φιλικό για τους μαθητές/-τριες. Ο Υφυπουργός υπενθύμισε ότι συνεχίζεται ο διάλογος και κάλεσε τους εκπαιδευτικούς, καθώς και πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς να καταθέσουν προτάσεις.

Στην αναλυτική συζήτηση που είχε με τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Λ., ο κ. Μπαξεβανάκης έκανε εκτενή αναφορά στη συστηματική προσπάθεια που γίνεται για την αναβάθμιση του επαγγελματικού λυκείου με τη διεύρυνση πρόσβασης των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΤΕΙ και Πανεπιστήμια) και την εφαρμογή του Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας. Ενημέρωσε ότι στο πρόγραμμα αυτό, που είναι ιδιαίτερα αποδεκτό από μαθητές/-τριες και εκπαιδευτικούς,  έχουν ήδη ενταχθεί 1200 απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ., στους οποίους προσφέρεται η δυνατότητα της ομαλής και ασφαλούς πρόσβασης στην αγορά εργασίας με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα και πιστοποίηση επιπέδου 5, βάσει του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Φιλοδοξία δε του Υπουργείου Παιδείας είναι να διευρυνθεί ο θεσμός της μαθητείας σε περισσότερους αποφοίτους το επόμενο σχολικό έτος παρέχοντας έτσι την απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία που συχνά απαιτείται κατά την προσπάθεια των νέων να βρουν εργασία. Ο κ. Μπαξεβανάκης σημείωσε ότι ο θεσμός αυτός σε συνδυασμό με τη συνολική αναβάθμιση των ΕΠΑ.Λ. θα ωφελήσει και σε επίπεδο τοπικής ανάπτυξης, καθώς περισσότεροι απόφοιτοι θα επιλέγουν τομείς που παρέχουν ειδίκευση σε επαγγέλματα που χρειάζεται η τοπική κοινωνία. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που ανέφεραν οι τοπικοί φορείς για την ενίσχυση του τομέα γεωπονίας, τροφίμων και περιβάλλοντος, ώστε περισσότεροι απόφοιτοι να αποκτήσουν σχετική ειδίκευση, να σπουδάσουν σε αντίστοιχο τομέα του ΤΕΙ Καλαμάτας και να καλύψουν μελλοντικά την αυξημένη ανάγκη για καταρτισμένους επιστήμονες που θα συμβάλλουν στον πρωτογενή τομέα της περιοχής. 

20-03-17 Παρουσίαση της ενιαίας δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

20-03-17 Παρουσίαση της ενιαίας δράσης  «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Η πρόσκληση και το πρόγραμμα σε μορφή PDF

19-03-17 O Κώστας Γαβρόγλου στην Πορεία Μνήμης για τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης, θύματα του Άουσβιτς

 

19-03-17 O Κώστας Γαβρόγλου στην Πορεία Μνήμης για τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης, θύματα του Άουσβιτς

Εκατοντάδες άτομα τίμησαν, με την συμμετοχή τους στη Πορεία Μνήμης, τη μνήμη των Εβραίων της Θεσσαλονίκης που έπεσαν θύματα του ναζισμού. Στην πορεία παρευρέθησαν ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, ο πρύτανης του ΑΠΘ και βουλευτές.

Η πορεία ξεκίνησε από την Πλατεία Ελευθερίας της Θεσσαλονίκης και κατέληξε στον Παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό. Στον σταθμό από όπου, πριν από 74 χρόνια, οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής έστειλαν το πρώτο βαγόνι με τους Εβραίους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Ακολούθησαν εκδηλώσεις με ομιλίες, χορωδιακά τραγούδια ενώ ο κόσμος άφηνε αναμένα κεράκια στις ράγες του σταθμού.

Ο Κώστας Γαβρόγλου στο χαιρετισμό του τόνισε: Οι τραγικές αυτές μνήμες πρέπει να μας αναγκάσουν να σκεφτούμε το μέλλον της Ευρώπης και του τόπου μας, ώστε να δημιουργηθεί ένα σκληρό μέτωπο ενάντια στην αναβίωση του φασιμού στην ήπειρό μας.

 

17-03-17 Ο Γ.Γ. του υπουργείου Ιωάννης Παντής με στελέχη του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της διαφθοράς

17-03-17 Ο Γ.Γ. του υπουργείου Ιωάννης Παντής με στελέχη του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας  Ιωάννης Παντής συναντήθηκε χθες με στελέχη του  ΟΟΣΑ  και στελέχη της  Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς στο πλαίσιο παροχής τεχνικής βοήθειας από τον ΟΟΣΑ για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου κατά της Διαφθοράς.

Ειδικότερα συζητήθηκαν οι τρόποι ενσωμάτωσης στο εκπαιδευτικό σύστημα μεθόδων διδασκαλίας, θεματικών ενοτήτων και μαθησιακών στόχων για την ευαισθητοποίηση των νέων και την προώθηση αξιών όπως η ακεραιότητα, η εντιμότητα, η αξιοκρατία και η κοινωνική συμμετοχή. Ο Γενικός Γραμματέας κ. Παντής κατέθεσε διάφορες προτάσεις, όπως η οργάνωση και πραγματοποίηση σχετικών ημερίδων, η ένταξη αυτής της ενότητας στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε νέα εργαλεία και καλές πρακτικές τα οποία μπορούν να υιοθετήσουν κατά τη διδασκαλία των σχετικών μαθημάτων, καθώς και η ενδεχόμενη μόνιμη ένταξη του αντικειμένου στα υπό αναθεώρηση προγράμματα σπουδών. 

 

17-03-17 Προσλήψεις 31 αναπληρωτών εκπαιδευτικών για απασχόληση στις ΔΥΕΠ

17-03-17 Προσλήψεις 31 αναπληρωτών εκπαιδευτικών για απασχόληση στις ΔΥΕΠ (Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων)

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2016-2017 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους και μειωμένου ωραρίου 31 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02-Φιλολόγων, ΠΕ03-Μαθηματικών, ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής και ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών για απασχόληση σε ΔΥΕΠ στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Ένταξη προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.   Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 20 έως και την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017, όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε ΔΥΕΠ μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

 

Ο ονομαστικός πίνακας 

17-03-17 Ως τις 31 Ιουλίου η κατάθεση φακέλων για εκπαιδευτικά προγράμματα και διαγωνισμούς

17-03-17 Ως τις 31 Ιουλίου η κατάθεση φακέλων για εκπαιδευτικά προγράμματα και διαγωνισμούς

Αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης μαθητικών διαγωνισμών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων, σας ενημερώνουμε τα εξής:
Η Γενική Δ/νση Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους (φορείς, οργανισμούς, υπηρεσίες, ΜΚΟ, ΑΕΙ, επιστημονικές ενώσεις, δήμους, υπουργεία, νοσοκομεία, μουσεία, καλλιτέχνες, ιδιώτες, κλπ) που επιθυμούν να υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα, δράσεις και μαθητικούς διαγωνισμούς σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των τύπων (Γενικής, Επαγγελματικής και Ειδικής Εκπαίδευσης), ότι από το σχολικό έτος 2017-18 και εφεξής, καλούνται να καταθέτουν τον πλήρη φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση των ανωτέρω δράσεων από 1η Απριλίου έως 31 Ιουλίου του προηγούμενου σχολικού έτους ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά στις ανωτέρω Διευθύνσεις του ΥΠΠΕΘ. Πιο συγκεκριμένα, για εκπαιδευτικά προγράμματα, διαγωνισμούς, δράσεις που θα υλοποιηθούν κατά το σχολικό έτος 2017-18, η κατάθεση δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί από 3 Απριλίου 2017 έως 31 Ιουλίου 2017.
Απώτερος στόχος είναι η έγκαιρη έγκριση όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δράσεων και μαθητικών διαγωνισμών, ώστε στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι σύλλογοι διδασκόντων των σχολικών μονάδων Π.Ε. και Δ.Ε., έχοντας συνολική εικόνα, να προβαίνουν στον ετήσιο προγραμματισμό της σχολικής τους μονάδας.
Οι μαθητικοί διαγωνισμοί, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις που έχουν εγκριθεί με την ανωτέρω διαδικασία θα αναρτώνται σε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ, και όλες οι σχολικές μονάδες της χώρας θα μπορούν να αντλούν πληροφορίες, προκειμένου να προχωρούν στον ετήσιο προγραμματισμό τους και σύντομα θα σας σταλούν οι σχετικές οδηγίες.
Στην προσπάθειά μας να εξασφαλίσουμε την ενημέρωση όλων των ανωτέρω φορέων και στο πλαίσιο της συνεργασίας σας με κάποιους από αυτούς τους φορείς, παρακαλείστε όπως τους ενημερώσετε για τη νέα διαδικασία και την πιστή τήρηση των ημερομηνιών, προκειμένου να προβούν εγκαίρως στην κατάθεση του αιτήματός τους για την έγκριση των προγραμμάτων, διαγωνισμών, δράσεων που προτίθενται να υλοποιήσουν κατά το επόμενο σχολικό έτος.

Pages