Υπουργείο Παιδείας

13-12-17 Με συναίνεση προχωρά το σχέδιο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

13-12-17 Με συναίνεση προχωρά το σχέδιο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σε κλίμα συναίνεσης πραγματοποιήθηκε σήμερα η δεύτερη συνάντηση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου με τους Προέδρους των Τμημάτων του ΑΤΕΙ Αθήνας, Αισθητικής και Κοσμητολογίας, Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας , Ιατρικών Εργαστηρίων, Οδοντικής Τεχνολογίας και Οπτικής - Οπτομετρίας  και στη συνέχεια  με τους εκπροσώπους των επαγγελματικών φορέων τους.

Έγινε διεξοδική συζήτηση πάνω στην πρόταση του Υπουργείου  σχετικά με τη δυνατότητα ίδρυσης Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Υπήρξε ευρεία συμφωνία ότι είναι δυνατή η διαμόρφωση προγράμματος σπουδών  και  άρα αρχίζει η συγκρότηση του Τμήματος. Επιπλέον συμφωνήθηκε η αναγραφή των κατευθύνσεων στο πτυχίο και η πλήρης κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η μετάβαση σε Πανεπιστήμιο είναι μία ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία και η σημερινή συνάντηση η οποία έγινε με αμιγείς ακαδημαϊκούς όρους, έδειξε ότι η πορεία ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συνεχίζεται με πολύ καλούς όρους. 

13-12-17 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για απασχόληση στις ΔΥΕΠ (Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων).

13-12-17 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για απασχόληση στις ΔΥΕΠ (Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων). 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους και μειωμένου ωραρίου 54 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ03-Μαθηματικών, ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16.01-Μουσικής, ΠΕ19-20-Πληροφορικής και ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών για απασχόληση σε ΔΥΕΠ στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Ένταξη προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 14 έως και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017, όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε ΔΥΕΠ μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Ο πίνακας με τα ονόματα 

13-12-17 Διευκρινίσεις ζητά το Υπουργείο από τις Εισαγγελικές και Αστυνομικές Αρχές Κομοτηνής

13-12-17 Διευκρινίσεις ζητά το Υπουργείο από τις Εισαγγελικές και Αστυνομικές Αρχές Κομοτηνής

Με αφορμή το έγγραφο του Διοικητή του Τμήματος Ασφαλείας Κομοτηνής προς το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με το οποίο ζητήθηκαν “τα πλήρη στοιχεία του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου, του οποίου το επιστημονικό αντικείμενο- πεδίο- ειδικότητα, σχετίζεται με το ζήτημα της χρήσης του όρου «τουρκική» μειονότητα’’, το Υπουργείο Παιδείας ,Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει:

To Υπουργείο βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με τις αρμόδιες Εισαγγελικές και Αστυνομικές Αρχές, προκειμένου να διευκρινιστούν λεπτομέρειες σε σχέση με το συγκεκριμένο έγγραφο, καθότι όπως είναι διατυπωμένο γεννά εύλογες αμφιβολίες.

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. διαβεβαιώνει την ακαδημαϊκή κοινότητα ότι η συνταγματικά προστατευόμενη ακαδημαϊκή ελευθερία δεν απειλείται και θα προχωρήσει σε νέα ανακοίνωση μόλις έχει τις αναγκαίες διευκρινίσεις.

13-12-17 Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

13-12-17 Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο τρόπος κατάρτισης των αναλυτικών προϋπολογισμών που πρέπει να συντάσσουν τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4485/2017. Ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας συντάσσεται κατ’ έτος και για πέντε συνεχή έτη, καθώς και η έκθεση βιωσιμότητας του προγράμματος.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας του Π.Μ.Σ. περιέχει καταγραφή των αναμενόμενων εσόδων και εξόδων του. Ως προς τα έσοδα αναγράφονται οι πηγές χρηματοδότησης,  και τα αντίστοιχα ποσά - αναμενόμενες εισροές από κάθε πηγή χρηματοδότησης. Ως προς τα έξοδα, αναγράφονται οι κατηγορίες των λειτουργικών εξόδων  και τα αντίστοιχα ποσά.

Συγκεκριμένα, ποσοστό 70% των λειτουργικών εξόδων του Π.Μ.Σ. κατανέμονται σε:

α) δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού,

β) δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές,

γ) δαπάνες αναλωσίμων,

δ) δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ.,

ε) δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς,

στ) αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.,

ζ) αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.,

η) αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017

θ) αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης,

ι) λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου.

Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορούν εργασία που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.

Το 30% αφορά κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος με προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης.

Η έκθεση βιωσιμότητας συνδέεται με τη μελέτη σκοπιμότητας και περιέχει ιδίως τα εξής:

α) αναγραφή των προγραμμάτων Π.Μ.Σ. που οργανώνονται από το Τμήμα και αιτιολόγηση της διαθεσιμότητας/ύπαρξης των υποδομών και της δυνατότητας του διδακτικού προσωπικού να εμπλακεί σε ένα επιπλέον πρόγραμμα χωρίς να αμελήσει τις κατά νόμο υποχρεώσεις του.

β) αναγραφή των προγραμμάτων αντίστοιχου περιεχομένου (γνωστικού αντικειμένου) που οργανώνονται στην ημεδαπή - ενδεικτική μελέτη προσφοράς και ζήτησης του συγκεκριμένου αντικειμένου στην ημεδαπή είναι επιθυμητή.

γ) τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης που προβλέπονται, πλην της αύξησης των τελών φοίτησης, αν ο αριθμός των φοιτητών δεν είναι ο αναμενόμενος για να υλοποιηθεί ο προτεινόμενος προϋπολογισμός.

Το έγγραφο σε μορφή pdf

13-12-17 Συνέντευξη για την κάλυψη αναπληρωτή Διευθυντή Νηπιαγωγείου και Πρωτοβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου

13-12-17 Διεξαγωγή συνεντεύξεων εκπαιδευτικών για προεπιλογή με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση της θέσης αναπληρωτή Διευθυντή Νηπιαγωγείου και Πρωτοβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου

Η Επιτροπή αξιολόγησης και μοριοδότησης του υποψηφίου στα Ευρωπαϊκά Σχολεία εκπαιδευτικού και εποπτικού προσωπικού και των Στελεχών ανακοινώνει ότι οι συνεντεύξεις υποψηφίων για προεπιλογή με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση της θέσης αναπληρωτή Διευθυντή Νηπιαγωγείου και Πρωτοβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου, που προβλέπονται από την με αρ. πρωτ. 173329/Η2/16-10-2017

«Πρόσκληση εκπαιδευτικών για προεπιλογή με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση της θέσης αναπληρωτή Διευθυντή Νηπιαγωγείου και Πρωτοβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες I και της θέσης αναπληρωτή Διευθυντή Νηπιαγωγείου και Πρωτοβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου»,

θα διεξαχθούν την Παρασκευή 15-12-2017, με ώρα έναρξης 09.30 π.μ, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα, στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ., Ανδρέα Παπανδρέου 37, 1ος όροφος, γραφείο 1170.

Το έγγραφο με τον πίνακα σε μορφή pdf

13-12-17 H Εγκύκλιος έγκρισης υλοποίησης δράσης με τίτλο «Η τσάντα στο σχολείο»

13-12-17 H Εγκύκλιος έγκρισης υλοποίησης δράσης με τίτλο «Η τσάντα στο σχολείο»

Το έγγραφο σε μορφή pdf

12-12-17 Σημεία της ομιλίας του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου στη Βουλή, για την κατάργηση της υποχρεωτικής εφαρμογής της Σαρία

 

{youtube}v=zOHjIyhpQKE{/youtube}

12-12-17 Σημεία της ομιλίας του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου στη Βουλή, για την κατάργηση της υποχρεωτικής εφαρμογής της Σαρία  

Ως ένα «βήμα εκσυγχρονισμού, που είχε αργήσει εδώ και πολλές δεκαετίες, στην κατεύθυνση της περαιτέρω αναγνώρισης των δημοκρατικών δικαιωμάτων των μουσουλμάνων συμπολιτών μας», χαρακτήρισε το νομοσχέδιο για την κατάργηση της υποχρεωτικής εφαρμογής της Σαρία ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου, μιλώντας στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

«Εκσυγχρονίζεται ένα καθεστώς που ίσχυε εδώ και σχεδόν 100 χρόνια και το οποίο διατηρήθηκε με σκοπό την αναπαραγωγή πολιτικών εναντίoν των μειονοτήτων», σημείωσε ο κ. Γαβρόγλου, τονίζοντας ότι με το νομοσχέδιο αντιστρέφεται η σημερινή κατάσταση και πλέον τα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας υπάγονται υποχρεωτικά στον Αστικό Κώδικα για ζητήματα αστικών διαφορών, εκτός κι αν και τα δύο μέρη συμφωνήσουν εγγράφως στην προσφυγή στην δικαιοδοσία του Μουφτή.

«Η αντιστροφή του σημερινού καθεστώτος έχει μια σημαντική διαφορά καθώς καταργείται η υποχρεωτικότητα και δίνεται στα μέλη της μειονότητας μια ακόμα δυνατότητα επιλογής», είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα όποιοι έχουν τελέσει θρησκευτικό γάμο υποχρεωτικά απευθύνονται για τις κληρονομικές ή οικογενειακές διαφορές τους στον Μουφτή για την εφαρμογή της Σαρία. Με το νομοσχέδιο, όλα τα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας –είτε έχουν τελέσει θρησκευτικό είτε πολιτικό γάμο- θα λύνουν τις διαφορές τους στα αστικά δικαστήρια εκτός εάν και οι δύο συμφωνούν να απευθυνθούν στον Μουφτή.

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου έκανε αναφορά στην ιστορική αντιμετώπιση της μουσουλμανικής μειονότητας από τη χώρα μας και στην αυξανόμενη αύξηση του μουσουλμανικού πληθυσμού της Ευρώπης. «Η Πολιτεία οφείλει να βρίσκει την λεπτή ισορροπία μεταξύ της συνεχούς ενίσχυσης των δικαιωμάτων των πολιτών και της ταυτόχρονης προσπάθειας να μην υπονομεύονται τα στοιχεία ταυτότητας των μειονοτήτων», επεσήμανε.

Κατά τη δευτερολογία του ο κ. Γαβρόγλου παρουσίασε στοιχεία από τα Ληξιαρχεία της Ροδόπης, της Ξάνθης και του Έβρου, σύμφωνα με τα οποία τα τελευταία τρία χρόνια έχουν τελεστεί 2.207 γάμοι. Από αυτούς, 1.524 είναι θρησκευτικοί και 683 είναι πολιτικοί.

 «Οι θρησκευτικοί γάμοι είναι το 70% του συνόλου. Καλώ, λοιπόν, όσους λένε ότι σε αυτή τη φάση πρέπει να καταργηθεί η Σαρία, να ερμηνεύσουν αν σε αυτή την πραγματικότητα η κατάργησής της δεν θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει η ρύθμιση που προτείνουμε εμείς», σημείωσε ο Υπουργός και πρόσθεσε: «Είναι σεβασμός στη μειονότητα να προχωρήσουμε στον προαιρετικό χαρακτήρα της Σαρία, διότι τα προβλήματα σεβασμού στη μειονότητα δεν λύνονται ούτε με μαγκιές, ούτε με τους τρόπους που λύνονται άλλα προβλήματα για τον υπόλοιπο πληθυσμό. Τα θέματα ταυτότητας είναι πολύ σοβαρά. Είναι θέματα που έχουν τις ιστορικές καταβολές τους, είναι ζητήματα που αναπαράγονται με πολύ περίπλοκους τρόπους, ο οποίοι δεν ισχύουν για τον υπόλοιπο πληθυσμό, και θέλει πάρα πολύ προσεκτικά βήματα».

Δίνοντας το στίγμα της ρύθμισης, ο κ. Γαβρόγλου είπε: «Μπορεί η κυβέρνηση να κατηγορηθεί ότι κάνει πολύ συντηρητικά βήματα. Εμείς δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη λογική. Εμείς λέμε ότι στον τόπο μας έχουμε τη συγκεκριμένη μειονότητα. Για αυτή τη μειονότητα τα θέματα ταυτότητας έχουν γίνει μέρος μίας συνείδησης που έχει ιστορικές καταβολές. Και πρέπει τόσο για τα θέματα συνείδησης, όσο και για τα θέματα ιστορίας αλλά κυρίως για το πώς πορευόμαστε ως ένα κράτος δικαίου και ως ευρωπαϊκή χώρα, να πηγαίνουμε με βήματα που δεν θα αποπροσανατολίσουν τη συζήτηση. Το προαιρετικό -το οποίο δεν έγινε επί τόσες δεκαετίες- είναι το πρώτο βήμα ενός συνόλου βημάτων. Το επόμενο, προφανώς, θα έχει σχέση με την πλήρη ορθολογικοποίηση των Μουφτειών. Θέλει προσοχή και θέλει συναινέσεις. Και το πρώτο βήμα είναι μια εξαιρετική προϋπόθεση για να προετοιμαστούμε άμεσα για το δεύτερο».

12-12-17 Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας Κώστα Φωτάκη στη Βουλή, για τον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2018

12-12-17  Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας Κώστα Φωτάκη στη Βουλή, για τον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2018.

«Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Θα εστιάσω σε εκείνα τα σημεία του Προϋπολογισμού που αφορούν την Έρευνα και την Καινοτομία. Κι αυτό γιατί η Γνώση που προκύπτει από την επιστημονική Έρευνα και η Καινοτομία που απορρέει από αυτή διαμορφώνουν μια νέα Οικονομία, μια οικονομία που βασίζεται στην ένταση Γνώσης, την λεγόμενη Οικονομία της Γνώσης.

Είναι η Οικονομία που ανάλογα με τις ευρύτερες ιδεολογικές τάσεις που επικρατούν και τις πολιτικές που εφαρμόζονται μπορεί να συμβάλλει σοβαρά στη δίκαιη ανάπτυξη και να αποτελέσει εφαλτήριο κοινωνικής χειραφέτησης.

Είναι η Οικονομία της Γνώσης που φιλοδοξούμε να αποτελέσει ένα νέο παραγωγικό πρότυπο για τη χώρα, ένα πρότυπο που θα βρίσκεται δίπλα στην Κοινωνία και θα προάγει την υγιή και καινοτόμο Επιχειρηματικότητα σε αντιδιαστολή με τις κρατικοδίαιτες και παρασιτικές πρακτικές του παρελθόντος.

Αυτό αποτυπώνεται έμπρακτα στον προς ψήφιση Προϋπολογισμό.

Παρά τις συνθήκες της κρίσης που επικρατούν, η δημόσια δαπάνη για την Έρευνα εξακολουθεί να αυξάνεται, ακολουθώντας μια πορεία αντίστροφη από εκείνη της εποχής των παχιών αγελάδων και της επίπλαστης ευμάρειας πριν την κρίση, τότε που η Έρευνα ήταν ο εύκολος στόχος για περικοπές.  Συγκεκριμένα:

Ο ΤΠ για την Έρευνα από 60 εκ. το 2015 αυξήθηκε στα 117 εκ. το 2017 και προβλέπεται να υπερδιπλασιαστεί και να φτάσει τα 127 εκ. το 2018.

Αντίστοιχα, υπήρξε αύξηση των δαπανών του ΠΔΕ από 141 εκ. € το 2015 σε 157 εκ.€ το 2017, με πρόβλεψη για 206 εκ. € το 2018.

Καίρια συνεισφορά σε αυτές τις αυξήσεις είχε η εισροή μέρους από τους πρόσθετους πόρους των 240 εκ. €, που διαχειρίζεται το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για τη στήριξη νέων επιστημόνων και την ενίσχυση της Έρευνας στα ΑΕΙ και ΕΚ.

Ουδέποτε στο παρελθόν είχε υπάρξει μια τόσο σημαντική δημόσια επένδυση στην Έρευνα.

Αλλά και γενικότερα, οι συνολικές δαπάνες για Ε&Α στη χώρα ακολούθησαν μια ανάλογη τάση: Από 0,84% του ΑΕΠ που ήταν το 2014, αυξήθηκαν κατ’ ελάχιστο στο 0,99% του ΑΕΠ για το 2016, μια αύξηση που αντιστοιχεί σε 245 εκ. € παρά την ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Κι εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι για πρώτη φορά, το 2016, στην αύξηση αυτή  συνέβαλε σημαντικά και ο ιδιωτικός τομέας, στον οποίο οι δαπάνες αυξήθηκαν κυρίως από ίδιους πόρους κατά 29%, ή 261εκ.€.

Αυτό αποτελεί ένα ακόμη δείγμα εμπιστοσύνης για την ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας

Όμως εδώ εγείρεται ένα απλό αλλά κρίσιμο ερώτημα:

Ποιος είναι ο αντίκτυπος αυτών των αριθμών στην Κοινωνία; Στην Κοινωνία που μάχεται να σταθεί όρθια μέσα στις αντίξοες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η κρίση.

Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα θα πρέπει να δούμε την απήχηση που έχει η Έρευνα ευρύτερα στην Κοινωνία με βάση τους τρεις κεντρικούς πυλώνες της ερευνητικής μας πολιτικής.

Ο πρώτος πυλώνας έχει να κάνει με την σημαντικότερη παρακαταθήκη που διαθέτει η χώρα:  Τους Ανθρώπους!

Το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό, κυρίως τους νέους επιστήμονες και ερευνητές, που αναπόφευκτα βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε προσπάθειας για ανάκαμψη.

Τα στοιχεία για τη μεγάλη μονόπλευρη φυγή στο εξωτερικό, το brain drain, αλλά και για την υπο- και ετερο- απασχόληση, το brain waste είναι αμείλικτα.

Η ανεργία των νέων, η υποτίμηση της εργασίας και κυρίως η έλλειψη προοπτικών σταδιοδρομίας είναι οι βασικές αιτίες για το φαινόμενο αυτό.

Η αντιμετώπισή του brain drain αποτελεί άμεση προτεραιότητα για την Κυβέρνηση. Μια σειρά μέτρων έχουν σχεδιασθεί και ήδη υλοποιούνται τόσο για το Δημόσιο όσο και για τον Ιδιωτικό τομέα.

Η δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας για ερευνητική ή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία σε ελκυστικά περιβάλλοντα που λειτουργούν ως πόλοι έλξης για νέους ερευνητές και καταξιωμένους επιστήμονες είναι το πρώτο από αυτά.

Το «άνοιγμα» 1000 νέων θέσεων μελών ΔΕΠ στα ΑΕΙ και 100 νέων θέσεων ερευνητών στα ΕΚ μετά από περίοδο επταετούς ξηρασίας, οι πολλαπλές δυνατότητες στήριξης μεταδιδακτορικών ερευνητών κυρίως μέσα από τις δράσεις του ΕΛΙΔΕΚ, με ελκυστικές συνθήκες εργασίας, και προοπτικών σταδιοδρομίας είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Ήδη είναι ορατές οι πρώτες αχνές αλλά απτές ενδείξεις για την αναστροφή του brain drain. Από τις 1.669 προτάσεις για ερευνητικά έργα μεταδιδακτορικών ερευνητών, που έχουν υποβληθεί στο ΕΛΙΔΕΚ, οι 160 προέρχονται από νέους επιστήμονες που βρίσκονται στο εξωτερικό κι επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα για να υλοποιήσουν τα έργα που προτείνουν.

Αλλά και στον Ιδιωτικό Τομέα έχουν σχεδιασθεί και υλοποιούνται δράσεις από τη ΓΓΕΤ, που δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας, όπως το πρόγραμμα «Ερευνώ- Δημιουργώ, Καινοτομώ» και το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης του στελεχιακού δυναμικού τμημάτων Ε&Α καινοτόμων επιχειρήσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, εμφανίζονται εξαιρετικές προοπτικές για την προσέλκυση τμημάτων Ε&Α ξένων και δυναμικά εξελισσόμενων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τη σύνδεση της Έρευνας με την καινοτόμο Επιχειρηματικότητα και βασίζεται σε δύο κεντρικούς άξονες.

Πρώτον, στην ανάπτυξη νέων, κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το Υπερταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Εquifund. Το Υπερταμείο αυτό περιέχει τρία Ταμεία και αποσκοπεί να στηρίξει την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων από τα ΑΕΙ και ΕΚ της χώρας.  Με το Υπερταμείο διευκολύνεται η  δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων και start ups, υποστηρίζεται η λειτουργία τους σε πρώιμο στάδιο και ενισχύεται το επόμενο στάδιο της ωρίμανσης και μεγέθυνσής τους.

Όλα αυτά είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχειρηματικότητας την εποχή της κρίσης.

Πρόκειται για μια συγκροτημένη, συστηματική, ολοκληρωμένη και βήμα προς βήμα πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση της Οικονομίας της Γνώσης.

Η καινοτόμος επιχειρηματικότητα στηρίζεται επίσης από συνεργατικά έργα μεταξύ δημόσιων Ερευνητικών Φορέων και Επιχειρήσεων, από τη μεγάλη δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» που διαχειρίζεται η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ στη ΓΓΕΤ. Πρόκειται για μια ξεχωριστή σε μέγεθος δημόσια επένδυση στην Έρευνα που υπολογίζεται να στηρίξει περί τις 4.400 νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Θα ήθελα εδώ να αναφερθώ στα  αποτελέσματα της 1ης Φάσης αυτού του Προγράμματος που πρόσφατα ανακοινώθηκαν: Σύμφωνα με αυτά, κατά τα επόμενα 3 χρόνια θα χρηματοδοτηθούν με διαθέσιμους δημόσιους πόρους ύψους 393,7 εκ.€, 685 ερευνητικά έργα επιχειρήσεων από τα οποία τα 498 αφορούν συνεργασίες με δημόσιους ερευνητικούς φορείς.

Κι έρχομαι στον 3ο πυλώνα της πολιτικής μας. Αυτόν που συνδέεται με εμβληματικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Πολιτεία για την ανάδειξη της κοινωνικής διάστασης της Έρευνας, την προαγωγή θεμάτων που έχουν άμεσες κοινωνικές επιπτώσεις και ενδιαφέρον.

Παράδειγμα αποτελεί η δημιουργία Δικτύου Εξατομικευμένης Ιατρικής ή Ιατρικής Ακριβείας. Πρόκειται για μία εμβληματική δράση που βάζει την Ελλάδα έγκαιρα στο χάρτη της Ιατρικής του μέλλοντος. Έμφαση δίνεται ώστε η Έρευνα στον τομέα αυτό να μεταφραστεί σε κλινικές εφαρμογές με μια συντονισμένη συστράτευση των δυνάμεων που διαθέτει η χώρα για την πρόληψη και θεραπεία  του καρκίνου με σύγχρονες γονιδιωματικές προσεγγίσεις. Η εμβληματική αυτή δράση έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται με πρωτοβουλία της Πολιτείας.

Θα πρέπει να τονισθεί ότι μια κύρια στόχευση σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, είναι οι αναδυόμενες νέες και αποτελεσματικότερες θεραπείες στην Ογκολογία να είναι προσβάσιμες από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας προς όφελος όλων των ασθενών που τις έχουν ανάγκη.

Μια άλλη εμβληματική πρωτοβουλία που αναπτύσσεται, σε συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ, είναι η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην Αγροδιατροφή, για την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ελληνικής χλωρίδας και πανίδας, ώστε να δημιουργηθεί πρόσθετη αξία στα ελληνικά αγροτικά προϊόντα.

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Τα παραπάνω ήταν ένα μόνο μέρος των δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας που θα στηριχθούν από τον προς ψήφιση Προϋπολογισμό, ο οποίος με τη συνέργεια δημοσίων και στοχευμένων ιδιωτικών επενδύσεων, αναμένεται να αποφέρει σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη.

Επιπλέον, οι εμβληματικές πρωτοβουλίες που θα στηρίξει αναμένεται να προσδώσουν στη χειμαζόμενη για πολλά χρόνια Ελληνική Κοινωνία προοπτική, δυναμική και έμπνευση για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της επόμενης μέρας μετά την κρίση, με καλύτερους όρους.

Ο προϋπολογισμός του 2018 αποτελεί ένα καίριο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή».

12-12-17 Απάντηση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην τομεάρχη Παιδείας της Ν.Δ.

 

12-12-17 Απάντηση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην τομεάρχη Παιδείας της Ν.Δ.

Με αφορμή τα όσα είπε στη συζήτηση του προϋπολογισμού του 2018  για το ποσό που θα διατεθεί για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,  το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δηλώνει:

Η κ. Κεραμέως είπε συγκεκριμένα: «κάποια νούμερα εντυπωσιάζουν και προκαλούν εύλογα ερωτηματικά, όπως η αύξηση κατά 548% για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».

Η τομεάρχης της Ν.Δ. οφείλει να είναι προσεκτικότερη και όταν διαβάζει και -κυρίως- όταν μιλά δημοσίως, όπως δεν έκανε σήμερα από το βήμα της Βουλής.

Ο Προϋπολογισμός του 2018 για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις αναγράφει το ποσό των 12.394.000 ευρώ, ενώ πέρσι το αντίστοιχο ποσό ήταν 10.972.000 ευρώ, δηλαδή η αύξηση είναι 12,9% και όχι 548%.

Λανθασμένα, λοιπόν, συγκρίνει το ποσό των 12.394.000 ευρώ (προϋπολογισμός 2018) με το 1.913.000 ευρώ που αναφέρεται ξεκάθαρα στον πίνακα του Προϋπολογισμού ως ποσό  «Διαμόρφωσης 2017». Δηλαδή, ως υπόλοιπο από τα 10.972.000 του περσινού προϋπολογισμού, για δαπάνες που πληρώνονται από τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου.

Μέχρι τώρα νομίζαμε ότι μόνο ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τις λεπτομέρειες των εκπαιδευτικών ζητημάτων. Μας στενοχωρεί ότι και η κ. Κεραμέως δείχνει να μην μπορεί να παρακολουθήσει τις λεπτομέρειες σύνταξης του Προϋπολογισμού για την Παιδεία.

Εξάλλου, θα έπρεπε να είχε «υποπτευθεί» ότι με μόλις 1.913.000 ευρώ δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν Πανελλαδικές Εξετάσεις.

12-12-17 Οι άμεσες λύσεις της διοίκησης του ΙΝEΔΙΒΙΜ στα προβλήματα φοιτητικών εστιών, ΣΔΕ, καθαριστριών, ΚΠΕ, ΔΙΕΚ, ERASMUS+/YOUTH

12-12-17 Οι άμεσες λύσεις της διοίκησης του ΙΝEΔΙΒΙΜ στα προβλήματα φοιτητικών εστιών, ΣΔΕ, καθαριστριών, ΚΠΕ, ΔΙΕΚ, ERASMUS+/YOUTH

Η Διοίκηση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με τα λίγα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της συνεχίζει να δίνει λύσεις επιδιώκοντας τη πρόοδο της λειτουργίας σε κάθε επίπεδο του φορέα. Επιδίωξη του Διοικητικού Συμβουλίου άλλωστε από τις 16/11/2017 είναι να αντιμετωπίσει κάθε θέμα ξεχωριστά στην ολότητα του, με δεδομένο ότι λόγω της υφιστάμενης κατάστασης (κατάληψη του κτηρίου Διοίκησης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ) εξακολουθεί να είναι αδύνατη η πλήρης ενημέρωση για το έργο της προηγούμενης διοίκησης.  Ενδεικτικά αναφέρονται ότι:

1. Σε ό,τι αφορά στην λειτουργία των Φοιτητικών και Σπουδαστικών Εστιών (ΦΕ και ΣΕ)

ü  Ξεκίνησε η προμήθεια πετρελαίου ώστε να εξασφαλιστεί η θέρμανση και το ζεστό νερό στις εστίες.

ü  Εξασφαλίστηκε η καθημερινή & έκτακτη συντήρηση των εστιών σε πανελλαδικό επίπεδο

ü  Ολοκληρώνεται η αποκατάσταση των κατακόρυφων στηλών αποχέτευσης και η αποκατάσταση της ύδρευσης στη ΦΕΕΜΠ, μετά την προμήθεια υλικών που ζητήθηκε

ü  Ξεκίνησαν οι επαφές για τη λειτουργία ασύρματου δικτύου Internet στη ΦΕΕΜΠ

ü  Επισκευάστηκε ο λέβητας στη ΦΕ Πανεπιστημίου Αθηνών και προωθείται η επίλυση αντίστοιχων προβλημάτων στις υπόλοιπες Φοιτητικές Εστίες.

ü  Εξασφαλίστηκε η σίτιση για τους φοιτητές των εστιών τουλάχιστον στις Λέσχες των Ιδρυμάτων και όπου δεν είναι εφικτό συνεχίζεται η σίτισή τους στις Εστίες

ü  Υλοποιείται έκτακτη διαγωνιστική διαδικασία για την επαναλειτουργία των εστιατορίων των εστιών πανελλαδικά.

2. Πραγματοποιήθηκε ο κύκλος των πρώτων αναθέσεων για το ωρομίσθιο εκπ/κό προσωπικό των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). Σήμερα λήγει η προθεσμία αποστολής  απαντήσεων των υποψηφίων. Σύμφωνα με την μέχρι τώρα καταγραφή 300 εκπαιδευτικοί έχουν αποδεχθεί την ανάθεση θέσης σήμερα με απόφασή του το ΔΣ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα εγκρίνει την τοποθέτησή τους στα κατά τόπους ΣΔΕ. Η διαδικασία θα επαναληφθεί για την κάλυψη των κενών θέσεων που τυχόν θα προκύψουν.

3. Συνεχίζεται η συντονισμένη προσπάθεια της αδιατάραχτης λειτουργίας  των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)

4. Προωθούνται θέματα πληρωμών των εκπαιδευτών ΔΙΕΚ

5. Όσον αφορά την λειτουργία του Erasmus+/Youth, προγραμματίζονται και υλοποιούνται τα παρακάτω:

  • μετακινήσεις στελεχών για κατάρτιση και Jobshadowing
  • συνεχίζεται η διαδικασία αξιολόγησης της R3/2017
  • επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους φορείς για την προώθηση των προγραμματισμένων εκδηλώσεων Δεκεμβρίου 2017

 

6. Προωθούνται θέματα χρηματοδότησης των δομών ασυνόδευτων ανηλίκων και μονογονεϊκών οικογενειών

7. Παραλαμβάνονται οι συμβάσεις των Σχολικών Επιτροπών που έχουν οριστικοποιηθεί, ελέγχονται και προωθούνται στο Λογιστήριο για πληρωμή. Μετά την επεξεργασία των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όσες συμβάσεις δεν έχουν ακόμη καταρτισθεί, καταρτίζονται επί του παρόντος και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Οι παρακάτω δράσεις, δυστυχώς δεν μπορούν να υλοποιηθούν όσο διαρκεί η κατάληψη του κτηρίου και ως εκ τούτου θα αρχίσουν να υλοποιούνται αμέσως μετά τη λήξη της:

-       Υπογραφή σύμβασης για την αποκατάσταση λουτρών στη Γ’ ΦΕ Θεσσαλονίκης

-       Ολοκλήρωση διαδικασιών διαγωνισμού αποκατάστασης  λουτρών στο κεντρικό κτίριο της ΦΕ Πάτρας

-       Η ανάρτηση διαγωνισμού αποκατάστασης των προβλημάτων του λεβητοστασίου στη ΦΕ Ιωαννίνων

-       Προώθηση του αιτήματος Πανεπιστημίου Πατρών για την αποκατάσταση των λουτρών κτιρίου Α’ της ΦΕ Πάτρας

-       Προώθηση αιτήματος της ΦΕ Πάτρας για την επισκευή κεντρικού αγωγού ύδρευσης

-       Υπογραφή σύμβασης για την επιθεώρηση κτιριακών εγκαταστάσεων της ΦΕ Αθηνών

-       Υπογραφή σύμβασης για την επιθεώρηση κτιριακών εγκαταστάσεων της ΦΕ Ιωαννίνων

-       Σύνταξη τευχών για την δημοπράτηση διαγωνισμού σχετικά με την επιθεώρηση κτιριακών εγκαταστάσεων των ΦΕ Θεσσαλονίκης

-       Προώθηση διαγωνισμών συντηρήσεων ανελκυστήρων ΦΕ Θεσσαλονίκης και των ΦΕ στην Αττική

-       Ολοκλήρωση της οικονομοτεχνικής μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης της ΦΕ Αθηνών

-       Προώθηση των θεμάτων κτιριακών εγκαταστάσεων των δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων και μονογονεϊκών οικογενειών.

12-12-17 Ξεκινά η υλοποίηση του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.»

12-12-17 Ξεκινά η υλοποίηση του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.»  

Με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ, τ. Β΄ 4316/11-12-17, δύο Υπουργικών Αποφάσεων που αφορούν την πρόσληψη εκπαιδευτικών ΠΕ02 και ΠΕ03 για την υλοποίηση Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθώς και την πρόσληψη Ψυχολόγων, ξεκινά η υλοποίηση του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.».

Το πρόγραμμα θα εφαρμοσθεί πιλοτικά κατά το τρέχον σχολικό έτος σε 9 ΕΠΑ.Λ. και από το επόμενο σχολικό έτος θα γενικευθεί σε όλα τα ΕΠΑ. Λ. της χώρας. Περιλαμβάνει σειρά δράσεων στα Επαγγελματικά Λύκεια με σκοπό την αναβάθμιση του ρόλου της επαγγελματικής εκπαίδευσης και τη βελτίωση της εικόνας της στην κοινωνία και τους μαθητές.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα γίνουν παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιπέδου γλωσσικού και αριθμητικού γραμματισμού των μαθητών της Α’ τάξης, ώστε να ενταχθούν ομαλά στο σχολείο. Η δράση αυτή υλοποιείται με εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία από δύο εκπαιδευτικούς ταυτόχρονα στην τάξη, στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών.

Μια άλλη ιδιαίτερα σημαντική δράση αποτελεί η πρόσληψη ψυχολόγων στα ΕΠΑ.Λ. για την ψυχοκοινωνική στήριξη των μαθητών και τη σύνδεση των σχολείων με υφιστάμενες ψυχοκοινωνικές δομές. 

Το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» περιλαμβάνει και άλλες σημαντικές δράσεις όπως, την εκπόνηση Σχεδίων Δράσης με άξονα την καινοτομία και τη δημιουργικότητα και τα οποία θα χρηματοδοτούνται γι’ αυτό τον σκοπό.

Επιπλέον, το πρόγραμμα αυτό ενεργοποιεί θεσμούς όπως εκείνον του «Συμβούλου Καθηγητή» και του «Συμβουλίου της Τάξης» ώστε να βελτιωθεί το κλίμα της σχολικής κοινότητας και να καταστήσει ελκυστικότερη την επαγγελματική εκπαίδευση ως επιλογή στους μαθητές.

Το σχετικό ΦΕΚ σε μορφή  PDF 

12-12-17 Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κ. Γαβρόγλου με εκπροσώπους Τμημάτων ΤΕΙ, επαγγελματικών φορέων και αποφοίτων

12-12-17 Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου με εκπροσώπους Τμημάτων ΤΕΙ, επαγγελματικών φορέων και αποφοίτων

Τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Κώστα Γαβρόγλου και των Προέδρων των Τμημάτων Αισθητικής και Κοσμητολογίας, Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας, Ιατρικών Εργαστηρίων, Οδοντικής Τεχνολογίας και Οπτικής και Οπτομετρίας καθώς και των εκπροσώπων των επαγγελματικών φορέων, ενώσεων και ομοσπονδιών των αποφοίτων των Τμημάτων.

Στη συνάντηση ο Υπουργός επεσήμανε ότι αναγνωρίζει την προσφορά των Τμημάτων στην κοινωνία και την οικονομία του τόπου και ότι οραματίζεται την περαιτέρω ακαδημαϊκή αναβάθμισή τους μέσω των συνεργειών τους στο συνεχώς εξελισσόμενο και άκρως ελκυστικό πεδίο των βιοϊατρικών επιστημών και των εφαρμογών τους, που θα θεραπεύει ένα νέο Τμήμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Ο κ. Γαβρόγλου δεσμεύτηκε ότι οι απόφοιτοι του νέου τμήματος θα έχουν παρόμοια ή και ευρύτερα επαγγελματικά δικαιώματα με αυτά των σημερινών αποφοίτων και αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη θεσμοθέτηση κατευθύνσεων προχωρημένου εξαμήνου που θα αναγράφονται στο πτυχίο. Επίσης δεσμεύτηκε για την ενίσχυση του νέου τμήματος με θέσεις μελών ΔΕΠ που θα καλύπτουν νέα αντικείμενα.

Παράλληλα τόνισε ότι στην περίπτωση που τα Τμήματα θελήσουν να διατηρήσουν την αυτονομία τους, τότε υπάρχει η λύση της παραμονής τους ως τμήματα ΤΕΙ χωρίς καμία υποβάθμιση σε σχέση με τον παρόν καθεστώς και χωρίς καμία αλλαγή των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.

Σε αυτό το σημείο τόνισε εμφατικά ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση για μετατροπή των σημερινών προγραμμάτων σπουδών σε διετή προγράμματα και υπενθύμισε ότι ο ν. 4485/2017 αναβαθμίζει τα ΤΕΙ δίνοντάς τους τη δυνατότητα αυτοδύναμης οργάνωσης τρίτου κύκλου σπουδών, ενώ ταυτόχρονα έθεσε τα θεμέλια για την αποκατάσταση των επαγγελματικών δικαιωμάτων Τμημάτων των ΤΕΙ που εκκρεμούν εδώ και 30 χρόνια.

Ο Υπουργός και οι εκπρόσωποι των Τμημάτων και των φορέων θα έχουν νέα συνάντηση την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου.

12-12-17 Δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κ. Γαβρόγλου με αφορμή τη δράση «Η τσάντα στο σχολείο»

12-12-17 Δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κ. Γαβρόγλου με αφορμή τη δράση «Η τσάντα στο σχολείο»

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθιερώνει τη δράση «Η τσάντα στο σχολείο» έχοντας παρακολουθήσει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις πρωτοβουλίες διαφόρων Συλλόγων Διδασκόντων.  Ανάλογα με την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και με τη σύμφωνη γνώμη του κάθε γονέα, η τσάντα των μαθητριών και μαθητών θα παραμένει στο σχολείο για τουλάχιστον ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα, δηλαδή από την Παρασκευή, που έχει αποφασιστεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, έως την Δευτέρα.

Επισημαίνεται, ότι η παραμονή της τσάντας στο σχολείο δεν αποτελεί μια συμβολική παρέμβαση, αλλά στοχεύει στην ενίσχυση του ποιοτικού χρόνου των παιδιών με τις οικογένειές τους και, παράλληλα, διευρύνει τις δυνατότητες ενασχόλησής τους με δραστηριότητες που άπτονται των προσωπικών τους ενδιαφερόντων, συμβάλλοντας έτσι όχι μόνον στην γνωστική, αλλά και στην συναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη.

Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε σε όλες εκείνες τις ρυθμίσεις ώστε να μετριαστεί το άγχος που έχει συσχετιστεί με την μελέτη για την επόμενη ημέρα και το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών να ολοκληρώνεται εντός του σχολείου.

Ελπίζουμε «Η τσάντα στο σχολείο» και στην πράξη να αποδειχθεί ένα παιδαγωγικά χρήσιμο μέτρο, ώστε από την νέα σχολική χρονιά να προχωρήσουμε στην επέκτασή του και σε άλλες μέρες της εβδομάδας   στα Ολοήμερα Σχολεία.

Η συγκεκριμένη δράση συμβάλλει σε μια γενικότερη επανεκτίμηση της σημασίας και του ρόλου των εργασιών στο σπίτι σε σχέση με τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών και των μαθητριών.

12-12-17 Δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου για την απώλεια του Σπύρου Ασδραχά

 12-12-17 Δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου για την απώλεια του Σπύρου Ασδραχά

Για τον θάνατο του ιστορικού Σπύρου Ασδραχά, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Εκφράζω την βαθειά θλίψη μου για την απώλεια ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς του τόπου μας. Ο Σπύρος Ασδραχάς, ήταν ένας σπουδαίος διανοούμενος που με την επιστημονική του παρακαταθήκη και τις καίριες παρεμβάσεις του αφήνει ανεξίτηλο ιστορικό στίγμα στην κοινωνική ζωή και στην επιστήμη.

Ο Σπύρος Ασδραχάς δεν αρκέστηκε στις πολύπλευρες επιστημονικές μελέτες του, κυρίως γύρω από ζητήματα σχετικά με την οικονομική ιστορία, αλλά ήταν πάντοτε παρών με έναν δημόσιο καυστικό και κριτικό λόγο. Ηταν συνεχώς παρών στο μέτωπο κατά του εθνικισμού, αλλά και στους αγώνες και στην αγωνία για την Αριστερά με την οποία συμπορεύτηκε με ήθος και αξιοπρέπεια.

Εκφράζω τα θερμά συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους οικείους του.

11-12-17 Προσλήψεις 65 εκπαιδευτικών κλάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης στην ΕΑΕ ως προσωρινών αναπληρωτών

11-12-17 Προσλήψεις 65 εκπαιδευτικών κλάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης στην ΕΑΕ, ως προσωρινών αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2017-2018. 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2017-2018, προσλαμβάνονται 65 εκπαιδευτικοί ΕΑΕ κλάδων ΠΕ02.ΕΑΕ, ΠΕ03.ΕΑΕ και ΠΕ04.ΕΑΕ, ως προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18» με κωδικό ΟΠΣ 5009815 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 έως και την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017, όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση των Προϊσταμένων των οικείων Δ/νσεων σε σχολικές μονάδες της περιοχής που προσλήφθηκαν για την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους (2017-2018) βάσει των ισχυουσών διατάξεων. 

Ο πίνακας των ονομάτων 

11-12-17 Προσλήψεις 157 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2017-2018.

11-12-17 Προσλήψεις 157 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το σχολικό έτος 2017-2018. 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 προσλαμβάνονται 37 Δάσκαλοι ΕΑΕ (ΠΕ71, ΠΕ70.ΕΑΕ), 27 Νηπιαγωγοί ΕΑΕ (ΠΕ61, ΠΕ60.ΕΑΕ) και 93 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων ως προσωρινοί αναπληρωτές για την παράλληλη στήριξης-συνεκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με δαπάνες από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 12 έως και την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017.

Ο πίνακας των ονομάτων ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ από γενική(93)

Ο πίνακας των ονομάτων ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ από ειδική(64)

11-12-17 Η Έρευνα κοντά στην Κοινωνία

11-12-17 Η Έρευνα κοντά στην Κοινωνία

Τις δράσεις που φέρνουν την Έρευνα κοντά στην Κοινωνία ανέπτυξε ο ΑΝΥΠ Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης στην ομιλία του σε επιστημονική ημερίδα του ΙΤΕ και του Βιοαναλυτικού Εργαστηρίου του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας με θέμα: «Νευροεκφυλιστικές Νόσοι: Πρόοδος και προκλήσεις στην αναζήτηση των αιτιών και νέων θεραπειών».

Μεταξύ άλλων ο κ. Φωτάκης τόνισε:

«Είναι σημαντικό για μένα ότι το θέμα αυτής της ημερίδας και παρόμοιες πρωτοβουλίες συναρτώνται με τον σχεδιασμό που έχουμε κάνει ώστε η Έρευνα να βρεθεί κοντά στην κοινωνία και να αναδειχθεί η απήχηση της Έρευνας και της Επιστήμης στην Κοινωνία.

Ο γενικότερος σχεδιασμός μας έχει να κάνει και με την στήριξη νέων ερευνητών, καθώς βλέπω πολλούς νέους εδώ σήμερα. Έχουν ήδη αναληφθεί πολλές πρωτοβουλίες για την ανάσχεση του brain drain από το Ελληνικό  Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) που πρόσφατα ιδρύσαμε γι αυτό τον σκοπό.

Υπάρχει και ένας δεύτερος πυλώνας της ερευνητικής μας πολιτικής που έχει να κάνει με την ανάπτυξη εργαλείων για την συστηματική και οργανωμένη σύνδεση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται στα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα με την καινοτόμο επιχειρηματικότητα.

Ο τρίτος πυλώνας έχει να κάνει με την ανάπτυξη εμβληματικών δράσεων οι οποίες έχουν ως στόχο να αναδείξουν την απήχηση της επιστήμης στην κοινωνία.

Μία από αυτές τις δράσεις βρίσκεται πολύ κοντά στο σημερινό θέμα: Πρόσφατα έχει αναληφθεί μια πρωτοβουλία για να φέρουμε κοντά όλες τις δυνάμεις που έχει η χώρα στον τομέα της Εξατομικευμένης Ιατρικής ή Ιατρικής Ακριβείας. Ουσιαστικά πρόκειται για την Ιατρική του μέλλοντος και έχουν αρχίσει να γίνονται κάποιες εφαρμογές. Από την δική μας πλευρά, μας ενδιαφέρει το ερευνητικό κομμάτι αλλά ταυτόχρονα και με ιδιαίτερη έμφαση οι κλινικές εφαρμογές.  Με απώτερο στόχο όλο αυτό το υπόβαθρο, όλες αυτές οι δυνατότητες να γίνουν προσβάσιμες στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης είναι ένα κεντρικό πρόσωπο αυτής της επιστημονικής προσπάθειας που στην πρώτη φάση εστιάζεται στην ογκολογία και την αντιμετώπιση του καρκίνου, με απώτερο στόχο  να συμπεριλάβει τις νευροεκφυλιστές παθήσεις και τα καρδιοαγγειακά νοσήματα. Η χρηματοδότηση για την πρώτη αυτή φάση έχει ήδη εξασφαλιστεί.

Μια άλλη εμβληματική πρωτοβουλία έχει να κάνει με τον τομέα της  Αγροδιατροφής όπου και πάλι,  γονιδιωματικές τεχνικές και σύγχρονες τεχνολογίες έχουν ως σκοπό να χρησιμοποιηθούν για την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ελληνικής πανίδας και χλωρίδας με στόχο την προσθήκη αξίας στα ελληνικά αγροτικά προϊόντα.

Υπάρχει όπως καταλαβαίνετε μια συστηματική προσέγγιση.

Θα ήθελα να κλείσω μια και η σημερινή ημερίδα είναι αφιερωμένη στον Φώτη Καφάτο, με τον οποίο είχα την μεγάλη ευκαιρία να βρεθώ κοντά στα πρώτα βήματα του ΙΤΕ τότε που οργάνωνε και υλοποιούσε το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, με μία μονάχα μια φράση που ταιριάζει σε αυτόν τον άνθρωπο, δανεισμένη από τον Ελύτη: «Μια λάμψη ο άνθρωπος κι αν είδες, είδες».

11-12-17 Με επιτυχία συνεχίζεται η μαθητεία στα Επαγγελματικά Λύκεια

11-12-17 Με επιτυχία συνεχίζεται η μαθητεία στα Επαγγελματικά Λύκεια 

Με επιτυχία συνεχίζεται για 2η σχολική χρονιά η λειτουργία του νέου θεσμού του Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας των ΕΠΑΛ που καθιερώθηκε με το ν.4386/16.

Με την έναρξη νέων τμημάτων από το Δεκέμβριο του 2017, που προστέθηκαν στα ήδη λειτουργούντα από τον Οκτώβριο τμήματα, παρουσιάζεται σημαντική αύξηση στη β΄ φάση του σημαντικού αυτού θεσμού που αναβαθμίζει την επαγγελματική εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα στη β΄ φάση εφαρμογής του θεσμού παρουσιάζεται αύξηση:

Α. Στις ειδικότητες που εντάχθηκαν, από 7 το σχολ. έτος 2016-17, σε 16 το σχολ. έτος 2017-18.

Β. Στον αριθμό των Επαγγελματικών Λυκείων στα οποία λειτουργούν τμήματα μαθητείας, από 120 το σχολ. έτος 2016-17, σε 187 το σχολ. έτος 2017-18.

Γ. Στον αριθμό των τμημάτων που λειτουργούν, από 180 το σχολ. έτος 2016-17, σε 406 το σχολ. έτος 2017-18.

Δ. Στον αριθμό των μαθητευόμενων αποφοίτων ΕΠΑΛ που εγγράφηκαν για να παρακολουθήσουν το Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας, από 1175 το σχολ. έτος 2016-17, σε 3452 το σχολ. έτος 2017-18.

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑΛ ΣΧ.ΕΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΛ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘHTΕΥΟΜΕΝΟΙ,ΕΣ 2016-17 7 120 180 1175 2017-18 16 187 406 3452 ΔΙΑΦΟΡΑ +129% +56% +126% +194%

Ιδιαίτερα σημαντικό για την ανάπτυξη του νέου θεσμού είναι το γεγονός πως τον έχει αγκαλιάσει η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών στα σχολεία. Θετικά επίσης είναι τα πρώτα σχόλια για το θεσμό από δημόσιους και δημοτικούς οργανισμούς, ιδιώτες εργοδότες και κοινωνικούς φορείς.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε όλους και όλες που συνέβαλαν στην έναρξη και λειτουργία του προγράμματος, το προσωπικό της ομάδας μαθητείας της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ που έφερε σε πέρας ένα τεράστιο έργο, τους εκπαιδευτικούς - υπεύθυνους μαθητείας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς των Ομάδων Υποστήριξης Μαθητείας και τους εκπαιδευτικούς των Επαγγελματικών Λυκείων που αγκάλιασαν το νέο θεσμό. Χωρίς αυτούς δεν θα ήταν δυνατό να γίνουν πράξη αυτά τα αποτελέσματα.

 

Οι 16 ειδικότητες που έχουν ενταχθεί ως τώρα στο πρόγραμμα μαθητείας των ΕΠΑΛ είναι οι εξής:

α/α Ειδικότητα Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας 1 Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών 2 Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων 3 Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 4 Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών 5 Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού 6 Τεχνικός Οχημάτων 7 Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών 8 Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 9 Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής 10 Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 11 Βοηθός Νοσηλευτή 12 Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων 13 Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων 14 Βοηθός Φυσικοθεραπευτή 15 Αισθητικής Τέχνης 16 Γραφικών Τεχνών

 

Ο αριθμός (σε ποσοστά) των μαθητευόμενων, ανά ειδικότητα για το σχολ. έτος 2017-18, φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

 

Το «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» αποτελεί μια προαιρετική εναλλακτική διαδρομή μετά την αποφοίτηση από το ΕΠΑΛ. Παρέχει τη δυνατότητα στους ενήλικες αποφοίτους του να εκπαιδευτούν στο χώρο εργασίας είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα. Στους μαθητευόμενους παρέχεται αμοιβή ίση με το 75% του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Κατά την 9μηνη διάρκεια του προγράμματος, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία των ΕΠΑ.Λ., οι απόφοιτοι συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» για 4 ημέρες την εβδομάδα, ενώ μία φορά την εβδομάδα παρακολουθούν εργαστηριακό μάθημα της ειδικότητας στο ΕΠΑΛ ή στο Εργαστηριακό Κέντρο.

Με τη συμμετοχή των αποφοίτων των ΕΠΑΛ στο θεσμό της μαθητείας επιχειρείται η ομαλή και ασφαλής είσοδός τους στην αγορά εργασίας, με στόχο τη στήριξή τους μετά την απόκτηση του πτυχίου τους. Ταυτόχρονα, σε αντίθεση με άλλες μορφές εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας, εξασφαλίζεται, μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένου Προγράμματος Σπουδών, ότι οι μαθητευόμενοι αποκτούν ουσιαστικές γνώσεις, σχετικές με την ειδικότητά τους. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι αποκτούν Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, το οποίο χορηγείται μετά την ολοκλήρωση της πιστοποίησης των προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ.

                                                                                              

08-12-17 Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου αρχίζει η Ενισχυτική Διδασκαλία σε 440 ΣΚΑΕ

08-12-17 Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου αρχίζει η Ενισχυτική Διδασκαλία σε 440 ΣΚΑΕ

Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 αρχίζει στα Γυμνάσια η Ενισχυτική Διδασκαλία, σε 440 Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, αριθμός αυξημένος σε σχέση με πέρσι που λειτούργησαν 421 ΣΚΑΕ.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η Ενισχυτική Διδασκαλία λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων, δηλαδή την 31η Μαΐου 2018.

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα αναρτήσουν στην ιστοσελίδα τους τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 (έως ώρα 14.00) τους πίνακες κατάταξης με τα ονόματα όλων των υποψήφιων εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας (επισημαίνονται τα ονόματα των επιλεγέντων) και πίνακα όπου θα αποτυπώνεται η κατανομή ειδικοτήτων – ωρών ανά ΣΚΑΕ.

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι, αφού ενημερωθούν για την σειρά κατάταξής τους από τον αναρτημένο πίνακα οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε ΣΚΑΕ ή ομάδα ΣΚΑΕ.

Υπεύθυνες για τον συντονισμό, τον έλεγχο και την εποπτεία της διαδικασίας είναι οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δήλωση Τοποθέτησης 2017-2018

Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2017-2018

Πίνακας ΣΚΑΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Ανακοινοποιημένος)

Υπόδειγμα Κατανομής Ειδικοτήτων-Ωρών 2017-2018

08-12-17 Εκδήλωση με θέμα: Οι Βιβλιοθήκες ως χώροι μάθησης και υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας

08-12-17 Εκδήλωση με θέμα: «Οι Βιβλιοθήκες ως χώροι μάθησης και υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας-Το παράδειγμα των Δημιουργικών Εργασιών του Γενικού Λυκείου»

Το Γραφείο Βιβλιοθήκης, Αρχείων και Εκδόσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Διάλογοι…με την εκπαιδευτική κοινότητα» οργανώνει σε συνεργασία με το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών (ΓΣΒ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  (ΥΠΠΕΘ) και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος εκδήλωση με θέμα:    

«Οι Βιβλιοθήκες ως χώροι μάθησης και υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας-Το παράδειγμα των Δημιουργικών Εργασιών του Γενικού Λυκείου»

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη των δυνατοτήτων συνεργασίας των Δημοσίων Βιβλιοθηκών  με τα σχολεία και ειδικότερα για την εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών.

Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ιδιαίτερα του Γενικού Λυκείου και σε βιβλιοθηκονόμους.

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των βασικών αρχών πληροφοριακού γραμματισμού καθώς και πρακτικές εφαρμογές στη διαδικασία εκπόνησης των Δημιουργικών Εργασιών του Λυκείου. Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πύργου Βιβλίων στο ισόγειο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος  στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, την Τρίτη 12  Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 17:30-21:00. Πληροφορίες για την πρόσβαση στον χώρο της εκδήλωσης βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.snfcc.org/you-the-snfcc/how-to-get-here/?lang=el

Η είσοδος είναι ελεύθερη κατόπιν δήλωσης ενδιαφέροντος στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://iep.edu.gr/services/mitroo/

Επισημαίνεται ότι η εκδήλωση θα μαγνητοσκοπηθεί από την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση και θα δοθούν «Βεβαιώσεις παρακολούθησης» από το ΙΕΠ. 

 

Το Πρόγραμμα σε μορφή doc

Pages