Υποτροφίες

Postdoctoral Positions, Max Planck Institute for Human Development, Germany (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 02/04/2019 - 11:39

The Human Impact of Machines theme at the Center for Humans and Machines (Director: Prof. Dr. Iyad Rahwan), Max Planck Institute for Human Development, is seeking applications for

Postdoctoral Research Positions (E 13 TVöD; 39 hours/week)

Funding for the postdoctoral positions is available for two years, with possibility of extension for a third year.

The positions are available starting September 1, 2019.

Categories: Υποτροφίες

PhD & Postdoctoral Positions, University of Hamburg, Germany (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 02/04/2019 - 11:35

The Cluster of Excellence “Advanced Imaging of Matter” funded by the German Federal and States Governments combines projects in physics, chemistry, and molecular biology at the forefront of international research. With interdisciplinary teams from Universität Hamburg, Max-Planck-Gesellschaft (MPG), DESY, European XFEL, and the European Molecular Biology Laboratory (EMBL) the Cluster aims at imaging and understanding how collective behavior and functionality emerge microscopically and how one can dynamically create new functionalities.

We invite applicants for

Categories: Υποτροφίες

36 υποτροφίες στο εξωτερικό (02/04/2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 02/04/2019 - 11:03

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 01/04/2019 - 13:52

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Ανάπτυξη ενός διχτυού με επικάλυψη πυριτίου για φιλικό προς το περιβάλλον έλεγχο των εντόμων στην γεωργική παραγωγή (AgriTexSil)»της Πράξης με Κωδ.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Απρίλιος 15, 2019
Categories: Υποτροφίες

3 PhD Positions, University of Amsterdam, Netherlands (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 01/04/2019 - 11:44

Are you interested in critically analysing and dissecting contemporary conditions? We are looking for three PhD candidates in Sociology for the EnGendering Europe’s Muslim Question research project, which is funded by the Netherlands Organization for Scientific Research (NOW). This PhD track is part of the 'Political Sociology: Power, Place, and Difference', which is of the programme groups of the Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR), and is located in the Faculty of Social and Behavioural Sciences, Department of Sociology.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Μάιος 1, 2019
Categories: Υποτροφίες

Undergraduate, Master & PhD Scholarships, Harbin Engineering University, China (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 01/04/2019 - 10:32

Applications are welcomed for the HEU Scholarship Programme 2019. Scholarships are available to pursue Undergraduate, Master’s and Doctoral degree programme. The aim of the scholarship is to provide financial help to the international (Non-Chinese) students. Scholarships are awarded to learn any of the courses offered by the university.

Harbin Engineering University, also referred to as HEU, was founded in 1953 in Harbin, China. It offers over 150-degree programs, 48 of which are conducted in English.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Μάιος 31, 2019
Categories: Υποτροφίες

38 υποτροφίες στο εξωτερικό (01/04/2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 01/04/2019 - 10:25

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

1 PhD Fellowship, Institute of Chemical Engineering Sciences

The Institute of Chemical Engineering Sciences, Foundation of Research and Technology -Hellas, (FORTH/ICE-HT) is seeking applicants for one PhD Fellowship in the context of the research project“EUROCHAMP-2020 Integration of European Simulation Chambers for Investigating Atmospheric Processes –Towards 2020 and beyond”, which is implemented under the EU-Horizon 2020 Research Framework Programme.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Απρίλιος 11, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τηχορήγησημιας (1) ανταποδοτικής υποτροφίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Επιτήρησης, Διαχείρισης και Αναζωογόνησης Φ/ΒΔιατάξεων» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της «Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Απρίλιος 12, 2019
Categories: Υποτροφίες

15 PhD Positions, TERRANOVA Consortium, Europe (2019)

Would you like to become part of a new generation of landscape managers? Would you like to be employed and trained as a PhD researcher and to work, with a prestigious European fellowship, in an international and multidisciplinary team of researchers, professionals and entrepreneurs in the field of landscape history and management? Then, the TERRANOVA partners would like to hear from you. Apply for the position of PhD in one of our 15 research and training projects in Sweden, Norway, Denmark, Germany, France, Belgium and the Netherlands.

TERRA NOVA

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Απρίλιος 15, 2019
Categories: Υποτροφίες

Postdoctoral Positions, University of Western Brittany, France (2019)

UBO is looking for highly motivated postdoctoral researchers for building innovative projects to apply for a Marie-Sklodowska Curie European Fellowships (MSC-EF) to the next call (11 September 2019).

12 topics and teams have been identified for you to develop your research project in UBO and help you to write a winning proposal:

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Μάιος 1, 2019
Categories: Υποτροφίες

3 Μεταπτυχιακές Υποτροφίες, Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA

Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA, τιμώντας τους αείμνηστους Γιώργο Π. Λιβανό, Ιδρυτή της, Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλο, Επίτιμο Πρόεδρο της, και Σταύρο Νταϊφά, Ιδρυτικό της Μέλος, προκηρύσσει τρεις Υποτροφίες, ύψους €15.000 η κάθε μία, για μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Master’s, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους ακόλουθους κλάδους:

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούνιος 10, 2019
Categories: Υποτροφίες

36 υποτροφίες στο εξωτερικό (29/03/2019)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

Pages