Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Α.Π.Θ.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ευφυές σύστημα τμημάτων επειγόντων περιστατικών και κλινικών νοσοκομείων για την κατά προτεραιότητα διαλογή και παρακολούθηση ιατρικών συμβάντων», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στα πλαίσια της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Απρίλιος 19, 2019
Categories: Υποτροφίες

Postdoctoral Positions, Helmholtz Centre for Infection Research, Germany (2019)

The department of „Chemical Biology“ offers Postdoctoral positions in Medicinal Chemistry and Chemical Biology (f, m, d).

The strategic aim of our department is to discover and characterize novel antibiotics through screening, synthesis and mode of action studies.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Απρίλιος 22, 2019
Categories: Υποτροφίες

18 oLife Postdoctoral Fellowship Programme, Netherlands (2019)

The origin and nature of life and its distribution in the universe are fundamental questions for humanity. How did biomolecules form? How did life emerge? How did cellular functions evolve? Is there life elsewhere? Will life cope with human-induced challenges?

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Μάιος 12, 2019
Categories: Υποτροφίες

Rockefeller Foundation Bellagio Center Residency Program

The Rockefeller Foundation Bellagio Center Residency Program offers academics, artists, thought leaders, policymakers, and practitioners a serene setting conducive to focused, goal-oriented work, and the unparalleled opportunity to establish new connections with fellow residents from a wide array of backgrounds, disciplines, and geographies.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Μάιος 1, 2019
Categories: Υποτροφίες

37 υποτροφίες στο εξωτερικό (05/04/2019)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών και σύμφωνα με απόφαση της αρ.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Απρίλιος 18, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Μεταδιδακτορική & 4 Διδακτορικές Υποτροφίες, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΑΡΧΕΤΥΠΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ και ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ για την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5031796», και κωδικό ΕΛΚΕ 68/1287 η οποία έχει ενταχθεί στη ΔράσηΚρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας«ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ–ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο με την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και την Ευρωπ

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Απρίλιος 17, 2019
Categories: Υποτροφίες

12 PhD Positions, ArthritisHeal Project, Europe (2019)

The ArthritisHeal project aims to train young researchers to generate novel therapeutic targets focusing on the role of pro-resolving lipids in two rheumatic diseases; osteoarthritis (OA) and rheumatoid arthritis (RA). The network is composed of 7 universities and 2 companies that will train 12 ESRs. In addition, 8 associated partners will provide secondment opportunities and training in topics such as regulatory and IP issues, presentation skills and career development. The beneficiaries combine expertise in clinical sciences, pre-clinical RA and OA models, biochemistry and data analysis.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Απρίλιος 15, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Καινοτόμες Δράσεις στην Περιβαλλοντική Έρευνα και Ανάπτυξη [ΠΕΡΑΝ]» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002358, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510002και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας καιΈρευνας (ΙΥΜ-ΙΤΕ)προτίθεται να απασχολήσε

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Απρίλιος 17, 2019
Categories: Υποτροφίες

31 υποτροφίες στο εξωτερικό (04/04/2019)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

Hellenic Bank Association Postdoctoral Fellowship, LSE, UK (2019)

The purpose of the fellowship is to enable a Postdoctoral Researcher to propose and carry out a project of relevance to the Hellenic Observatory (part of the European Institute). It has been made possible by the generosity of the Hellenic Bank Association of Greece. This role is the equivalent of a Research Officer under LSE’s Research Career family.

You will have a completed PhD in social sciences, and a comprehensive and substantial knowledge of contemporary Greece and/or Cyprus.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Μάιος 17, 2019
Categories: Υποτροφίες

23 υποτροφίες στο εξωτερικό (03/04/2019)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 02/04/2019 - 13:13

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2017_Platelet REactivity among Patientson Anti-Retroviral Therapy (PREP-ART)», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστήμιου Πατρων, με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Καρολινα Ακινοσογλου, Επικουρη Καθηγητρια Παθολογιας του Τμήματος Ιατρικης, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει 1 υποτροφία, που οδηγεί σε απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, χρονικής διάρκειας 8 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Απρίλιος 16, 2019
Categories: Υποτροφίες

Postdoctoral Fellowships, University of São Paulo, Brazil (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 02/04/2019 - 12:45

The Center for Metropolitan Studies (CEM), based at the University of São Paulo (USP) and the Brazilian Center of Analysis and Planning (CEBRAP), is actively seeking candidates who wish to make advanced research on themes related to our research agenda.

The selected candidates will receive a monthly fellowship in the amount of R$ 7,373.10 and a grant, equivalent to 15% of the annual value of the fellowship which should be spent in items directly related to the research activity.

The closing date for the application is April 30, 2019.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Απρίλιος 30, 2019
Categories: Υποτροφίες

PhD Positions, Dresden University of Technology, Germany (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 02/04/2019 - 11:57

The Dresden International Graduate School for Biomedicine and Bioengineering (DIGS-BB) at the Technische Universität Dresden (TUD) offers PhD positions for up to four years in world-class interdisciplinary research projects ranging from Biomedicine and Bioengineering to Cell, Molecular & Developmental Biology, Biophysics, Biochemistry, Regenerative & Degenerative Biology, and Computational Biology.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Μάιος 9, 2019
Categories: Υποτροφίες

Pages