Υποτροφίες

15 PhD Positions, EU Marie Curie ITN Inextvir, Europe (2019)

The successful candidates will be hosted by a member of a European Consortium of universities, research institutions and companies in Belgium, France, Spain, Slovenia and the UK.

Categories: Υποτροφίες

Postdoctoral Positions, Umea University, Sweden (2019)

The Cava lab at The Laboratory of Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS) and the Department of Molecular Biology (Umeå University) studies cell wall biology and genetics in bacteria. Our goal is to improve the inventory of players in cell wall biogenesis, remodelling and regulation, characterize the function and interplay of known components, and evolve our work into quantitative studies and computational modelling. Gathered data will have an extraordinary potential as novel targets for the development of antimicrobials.

Categories: Υποτροφίες

5 PhD Positions, Max Planck Institute for Chemical Ecology, Germany (2019)

The International Max Planck Research School (IMPRS) "The Exploration of Ecological Interactions with Molecular and Chemical Techniques" in Jena, Germany, invites applications for 5 PhD positions beginning in October 2019 – January 2020. The overarching research topic is the use of molecular, chemical and neurobiological techniques to experimentally explore ecological interactions under natural conditions. The main focus is on the relationship between plants, microbes and herbivores, and their environment, as well as the evolutionary and behavioral consequences of these interactions.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Μάιος 24, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών και σύμφωνα με απόφαση της αρ.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Απρίλιος 23, 2019
Categories: Υποτροφίες

45 υποτροφίες στο εξωτερικό (10/04/2019)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

DAAD PhD Scholarship, Graduate School Practices of Literature, University of Münster, Germany (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 09/04/2019 - 11:54

The Graduate School Practices of Literature (GSPoL) at the University of Münster invites international students in literary studies to apply for a PhD scholarship starting on October 1, 2019. The four-year scholarship is part of the Graduate School Scholarship Programme (GSSP) funded by the German Academic Exchange Service / Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD).

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Μάιος 31, 2019
Categories: Υποτροφίες

3 PhD Positions, Utrecht University, Netherlands (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 09/04/2019 - 11:42

At the Utrecht University School of Governance, we open up three doctoral student positions (positions to pursue a PhD doctorate). The participating students are expected to earn doctoral degree from Utrecht University if they meet the university academic requirements.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Μάιος 8, 2019
Categories: Υποτροφίες

47 υποτροφίες στο εξωτερικό (09/04/2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 09/04/2019 - 09:40

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Ινστιτούτο Xημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 08/04/2019 - 13:25

Το Ινστιτούτο Xημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «METSO POWER OY - EVALUATION OF CATALYSTS FOR BIOMASS CATALYTIC PYROLYSIS PROCESS. PROCESS OPTIMIZATION AND BIOOIL UPGRADING» - «PAR.010566» που χρηματοδοτείται από φορέα του ιδιωτικού τομέα, προτίθεται να χορηγήσει μία (1) Μεταπτυχιακή υποτροφία και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την χορήγηση αυτής, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Απρίλιος 22, 2019
Categories: Υποτροφίες

Sir Joseph Pope Research Fellowship, University of Nottingham, UK (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 08/04/2019 - 12:59

Applications are sought for a prestigious 3-year research fellowship in mechanical engineering at the University of Nottingham. The Pope Fellowship was endowed by Sir Joseph Pope who was formerly Professor of Mechanical Engineering at the University and aims to support seminal work capable of taking mechanical performance to new levels.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Μάιος 1, 2019
Categories: Υποτροφίες

2-4 PhD Positions, University of Helsinki, Finland (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 08/04/2019 - 11:54

The University of Helsinki, founded in 1640, is one of the best multidisciplinary research universities in the world. The University has four doctoral schools, which offer a total of 32 doctoral programmes. Doctoral students in the Doctoral Programme in Law is an employee at the Faculty of Law, but can carry out research in any field in law. The Doctoral Programme in Law is part of the Doctoral School in Humanities and Social Sciences.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Απρίλιος 30, 2019
Categories: Υποτροφίες

8 PhD Positions, Wetsus, Netherlands (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 08/04/2019 - 11:20

The research program of Wetsus is divided in three research areas (Clean water technology, Waste water technology, and Sensoring). You can apply when you have a Master degree or equivalent (a 4 year program) or going to have a master degree in 2019. The educational background that is of interest for us is Environmental technology, Chemical technology, Membrane technology, Process technology, Chemistry, Physics and/or Microbiology/biotechnology. If you are interested in doing a PhD in The Netherlands we ask you to apply.

Categories: Υποτροφίες

The MAXQDA #ResearchforChange Grant, Germany (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 08/04/2019 - 10:45

VERBI Software supports you in using professional research software from the very beginning. MAXQDA Research Grants seek to help students unlock their research potential as well as facilitate the creation of international networks for research collaboration, thereby encouraging accountable data collection and self-reflective work products.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούνιος 3, 2019
Categories: Υποτροφίες

4 Υποτροφίες, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 08/04/2019 - 10:33

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «i4SEA: Τα Μεγάλα Δεδομένα στην Επιτήρηση και Ανάλυση Κίνησης Θαλάσσιων Περιοχών: Καινοτόμες ΤΠΕ και Μοντέλα Ανάλυσης» και με κωδικό 5031219, προτίθεται να χορηγήσει τέσσερις (4) ανταποδοτικές υποτροφίες φυσικών προσώπων σύμφωνα μετoάρθρο 98 παρ. 5, 6 & 7 του Ν.4547/2018 και το άρθρο 33 παρ.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Απρίλιος 19, 2019
Categories: Υποτροφίες

40 υποτροφίες στο εξωτερικό (08/04/2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 08/04/2019 - 09:37

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

Πρόγραμμα υποτροφιών DUO-Korea 2019

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 08/04/2019 - 09:25

Διά του παρόντος ανακοινώνεται ότι το πρόγραμμα υποτροφιών DUO-Korea2019 είναι ανοιχτό για ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από 1ης Απριλίου έως 10ης Μαΐου 2019.

Το Πρόγραμμα DUO-Korea 2019 χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας της Κορέας με σκοπό να ενισχύσει τις ανταλλαγές φοιτητών σε μια ισορροπημένη και μόνιμη βάση, ειδικότερα μεταξύ υπηκόων της Κορέας και ευρωπαϊκών χωρών μελών του Οργανισμού “Asia-EuropeMeeting” (ASEM).

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Μάιος 10, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Α.Π.Θ.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ευφυές σύστημα τμημάτων επειγόντων περιστατικών και κλινικών νοσοκομείων για την κατά προτεραιότητα διαλογή και παρακολούθηση ιατρικών συμβάντων», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στα πλαίσια της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Απρίλιος 19, 2019
Categories: Υποτροφίες

Postdoctoral Positions, Helmholtz Centre for Infection Research, Germany (2019)

The department of „Chemical Biology“ offers Postdoctoral positions in Medicinal Chemistry and Chemical Biology (f, m, d).

The strategic aim of our department is to discover and characterize novel antibiotics through screening, synthesis and mode of action studies.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Απρίλιος 22, 2019
Categories: Υποτροφίες

Pages