Υποτροφίες

Υποτροφίες από το Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας & Διατροφής

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 16/04/2019 - 09:47

Το ΔΣ του Ελληνικού Ιδρύματος Γαστρεντερολογίας και Διατροφής αποφάσισε στο πλαίσιο της εκπλήρωσης του σκοπού του για την προαγωγή της έρευνας στο πεδίο της γαστρεντερολογίας και της επιμόρφωσης Επιστημόνων υγείας Ιατρικού αλλά και Παραϊατρικού προσωπικού να επιχορηγήσει το κόστος συμμετοχής μετάβασης και διαμονής για παρακολούθηση Διεθνών ή/και Πανευρωπαϊκών Επιστημονικών Συνεδρίων που θα λάβουν χώρα κατά το 2019

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Απρίλιος 18, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Postdoctoral Fellowship, Institute for Mediterranean Studies

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 15/04/2019 - 13:35

The Institute for Mediterranean Studies is recruiting a post-doctoral researcher for the ERC Consolidator Grant 2017 project titled “GHOST: Geographies and Histories of the Ottoman Supernatural Tradition: Exploring Magic, the Marvellous, and the Strange in Ottoman Mentalities” (Action number: 771766), funded by the European Research Council and led by Dr. Marinos Sariyannis. Candidates must hold a PhD degree in Ottoman history or literature, and have a strong interest in the topic of occult sciences, practices and beliefs in the Ottoman Empire.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Απρίλιος 30, 2019
Categories: Υποτροφίες

2 Διδακτορικές Υποτροφίες, Πανεπιστήμιο Πατρών

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 15/04/2019 - 12:58

1 Διδακτορική Υποτροφία
Καταληκτική ημερομηνία: 26/04/2019

1 Διδακτορική Υποτροφία
Καταληκτική ημερομηνία: 29/04/2019

Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 15/04/2019 - 12:50

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Visible Light Communications in Communications, Marketing, Transport,Logistics, Cultural and Tourist Industries.(VIOLIN)»της Πράξης με Κωδ. Τ1ΕΔΚ-02419,MIS5031807, και κωδικό ΕΛΚΕ 5791,με Επιστημονικά Υπεύθυνο το μέλος Ε.ΔΙ.Π.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Απρίλιος 30, 2019
Categories: Υποτροφίες

Research & Postdoctoral Positions, Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul, Brazil (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 15/04/2019 - 12:15

This call aims to increase the number of Young researchers with relevant academic and scientific experience for research and / or teaching activities in the Graduate Programs of Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), located in Porto Alegre, Brazil, associated with the applicant’s field of study.

This call for proposals includes two scholarship categories:

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Απρίλιος 28, 2019
Categories: Υποτροφίες

Postdoctoral Positions, University of Latvia, Latvia (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 15/04/2019 - 11:44

The government of Latvia will be opening a call with the aim of increase the scientific capacity of young scientists, ensure career possibilities for young scientists in scientific institutions and commercial businesses, improve general research competences, renew human resources and increase the number of qualified specialists.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Απρίλιος 30, 2019
Categories: Υποτροφίες

45 υποτροφίες στο εξωτερικό (15/04/2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 15/04/2019 - 10:28

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

15 Υποτροφίες από το "Κοινωφελές Ίδρυμα Αδελφών Π. Μπάκαλα"

Το Δ.Σ του Ιδρύματος αποφασίζει τη χορήγηση δέκα (10) υποτροφιών, για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και πέντε (5) για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, σε σπουδαστές οι οποίοι, απαραιτήτως και ανεξαρτήτως κατηγορίας

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Μάιος 7, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Α.Π.Θ.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη εφαρμογής 4D περιήγησης στην ιστορία του τοπίου», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στα πλαίσια της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Μάιος 2, 2019
Categories: Υποτροφίες

18 PhD Positions, Cluster of Excellence ROOTS, Kiel University, Germany (2019)

The new Cluster ROOTS – Social, Environmental, and Cultural Connectivity in Past Societies in the frame of the German Excellence Initiative explores social, environmental, and cultural processes that have substantially shaped past human development (and which are still active today). Research is organized in six research units (i.e.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Μάιος 6, 2019
Categories: Υποτροφίες

4 Postdoctoral Positions, Umea University, Sweden (2019)

Four postdoctoral fellowships are open in the field of experimental plant biology at the Umeå Plant Science Centre. The fellowships are part of a larger research programme funded by Knut and Alice Wallenberg Foundations focusing on forest tree biology and biotechnology.

Project 1: Adventitious root development in trees: exploring the genetic variation in the Swedish Aspen collection

Project leader: Catherine Bellini

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Μάιος 31, 2019
Categories: Υποτροφίες

Research Fellowships, Durham University, UK (2019)

The Institute of Advanced Study is one of Durham University’s flagship interdisciplinary research institutes, providing a central forum for debate and collaboration across the entire disciplinary spectrum. It seeks to catalyse new ideas by bringing together world-leading researchers from all disciplines to work with Durham scholars on collaborative projects of major intellectual, scientific, political and practical significance.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Ιούνιος 7, 2019
Categories: Υποτροφίες

30 PhD Positions, Netherlands Earth System Science Center, Netherlands (2019)

The Netherlands Earth System Science Centre has 30 exciting and challenging PhD positions available, partly subsidized by the EU H2020 Marie S. Curie Cofund program. The PhD positions will be hosted at one of the NESSC research institutes in the Netherlands: Utrecht University, Royal Netherlands Institute for Sea Research, Radboud University Nijmegen, VU University Amsterdam or Wageningen University. There are 30 PhD positions available, of which 15 at Utrecht University, focusing on climate research, available to choose from.

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Μάιος 19, 2019
Categories: Υποτροφίες

10 Μεταπτυχιακές ή Διδακτορικές Υποτροφίες από το Κληροδότημα "Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης"

Προκηρύσσεται η χορήγηση με επιλογή πέντε (05) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «Παν. Τριανταφυλλίδη» για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Πανεπιστήμια του εξωτερικούγια ένα (1) έτος.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Αύγουστος 12, 2019
Categories: Υποτροφίες

37 υποτροφίες στο εξωτερικό (12/04/2019)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

31 PhD Fellowships, Gran Sasso Science Institute, Italy (2019)

The Gran Sasso Science Institute offers 31 PhD fellowships in Physics, Mathematics, Computer Science and Social Sciences and invites applications for 9 fellowships in “Astroparticle Physics”, 8 in “Mathematics in Natural, Social and Life Sciences”, 7 in “Computer Science” and 7 in “Urban Studies and Regional Science”. The official language for all PhD courses is English. The fellowships are awarded for 4 years and their yearly amount is € 16.159,91 gross.

All PhD students have free accommodation at the GSSI facilities and use of the canteen.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Ιούνιος 18, 2019
Categories: Υποτροφίες

PhD Positions, University of Eastern Finland, Finland (2019)

Doctoral Student Positions (Early Stage Researcher), Doctoral Programme in Social and Cultural Encounters
Application deadline: 08/05/2019

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Απρίλιος 12, 2019
Categories: Υποτροφίες

47 υποτροφίες στο εξωτερικό (11/04/2019)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

Pages