Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (2017)

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο “Roles of Notch signaling in urinary tract development and neoplasia” που χρηματοδοτείται από το Fondation Sante με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Απόστολο Κλινάκη, και έχοντας υπόψη την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 72ΤΖ4694Φ7-030, ενδιαφέρεται να προσλάβει με σύμβαση υποτροφίας έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη (θέση υποψήφιου διδάκτορα)

Διάρκεια συνεργασίας: 3 μήνες

Προβλεπόμενο μηνιαίο ποσό υποτροφίας: 750€

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Ιούλιος 6, 2017
Categories: Υποτροφίες

4 PhD Scholarships, Instituto Superior de Engenharia do Porto, Portugal (2017 - 2018)

The CISTER Research Centre (http://www.cister.isep.ipp.pt/), an internationally renowned research centre in real-time and embedded systems, invites applications for 4 PhD student positions in Electrical and Computer Engineering (ECE), Computer Science (CS), Software Engineering (SE), or Applied Mathematics (AM), to engage in an ambitious research plan in the area of Real-Time & Embedded Computing (RTES).

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Ιούλιος 12, 2017
Categories: Υποτροφίες

4 - 10 PhD Scholarships, University of Jyväskylä, Finland (2017 - 2018)

The University of Jyväskylä is a nationally and internationally significant research university and an expert on education that focuses on human and natural sciences. The University is Finland’s leading expert in teacher education and adult education, as well as the major exporter of education. The Faculty of Sport and Health Sciences is the only one in the country. The University of Jyväskylä is known for its dynamic operating culture and strong commitment to social responsibility.

The department is currently seeking to recruit staff to the position of

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Αύγουστος 15, 2017
Categories: Υποτροφίες

45 Υποτροφίες στο εξωτερικό (23/06/2017)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Πανεπιστήμιο Πατρών (2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Ενίσχυση Ερευνητικών Δραστηριοτήτων», που χρηματοδοτείται από διάφορους ιδιώτες, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Γεώργιο Σταθόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει μία (1) υποτροφία, που οδηγεί σε απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, χρονικής διάρκειας (10) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Ιούλιος 6, 2017
Categories: Υποτροφίες

PhD Scholarships, University of New South Wales, Australia (2017 - 2018)

The University of New South Wales is inviting applications for Postgraduate Research Scholarships. Scholarships are open to both international and Australia applicants.

The University of New South Wales is an Australian public research university located in the Sydney suburb of Kensington.

All applicants, whether domestic or international, for admission to any UNSW program delivered either in Australia or overseas, must provide evidence that their English language ability meets the minimum requirements for admission.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Αύγουστος 18, 2017
Categories: Υποτροφίες

5 Postdoctoral Positions, German Center for Diabetes Research, Germany (2017)

The German Center for Diabetes Research (DZD) is a national association combining the efforts of leading German academic research institutions and universities. It seeks to recruit a new generation of biomedical scientists who will translate fundamental scientific discoveries into novel individualized prevention and therapy strategies for type 1 and type 2 diabetes. The research areas of the DZD include the investigation of the molecular mechanisms underlying diabetes, beta cell research, the development of novel therapeutic approaches, clinical studies and epidemiological research.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούλιος 31, 2017
Categories: Υποτροφίες

PhD Scholarships, Stellenbosch University, South Africa (2017 - 2018)

Stellenbosch University (Afrikaans: Universiteit Stellenbosch) is a public research university situated in Stellenbosch, a town in South Africa. Stellenbosch is jointly the oldest university in South Africa and the oldest extant university in Sub-Saharan Africa alongside the University of Cape Town which received full university status on the same day in 1918. Stellenbosch University (abbreviated as SU) designed and manufactured Africa’s first microsatellite, SUNSAT, launched in 1999.

Stellenbosch University is awarding Graduate School Scholarships to pursue doctoral programme.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούλιος 31, 2017
Categories: Υποτροφίες

15 Υποτροφίες στο εξωτερικό (22/06/2017)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

43 Υποτροφίες στο εξωτερικό (21/06/2017)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

1 PhD Studentship Position, Institute of Molecular Biology & Biotechnology, 2017

The research group of Neurogenetics and Aging of IMBB under the European Program Η2020-ERC-2014- GA646663, entitled: “Nucleotide Excision Repair: Decoding its Functional Role in Mammals – DeFiNER” (Program Coordinator Prof. G. Garinis) invites applications for one (1) PhD student position with documented expertise in Molecular Biology and Biochemistry and working experience in transgenic mouse
models, confocal and electron microscopy.

Position Description: Dissecting the functional role of Nucleotide Excision Repair in development and disease

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούλιος 3, 2017
Categories: Υποτροφίες

10 PhD Scholarships, University of Bristol, UK (2017 - 2018)

The School of Economics, Finance and Management at the University of Bristol is pleased to invite applications for PhD bursaries in Accounting, Economics, Finance and Management. Successful applicants will study for a PhD, receive a contribution towards the cost of full-time PhD study, and undertake teaching duties within the School’s teaching programmes.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Ιούλιος 19, 2017
Categories: Υποτροφίες

167 Vanier Canada PhD Scholarships, Canada (2017-2018)

The Government of Canada launched the Vanier Canada Graduate Scholarships (Vanier CGS) program in 2008 to strengthen Canada’s ability to attract and retain world-class doctoral students and establish Canada as a global center of excellence in research and higher learning. The Vanier Scholars demonstrate leadership skills and a high standard of scholarly achievement in graduate studies in:

- social sciences;
- humanities;
- natural sciences;
- engineering;
- health.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Νοέμβριος 1, 2017
Categories: Υποτροφίες

PhD Scholarships, National University of Singapore, Singapore (2017-2018)

The National University of Singapore (Abbreviation: NUS) is an autonomous university in Singapore. Founded in 1905, it is the oldest institute of higher learning (IHL) in Singapore, as well as the largest university in the country in terms of student enrollment and curriculum offered. NUS is a research-intensive, comprehensive university with an entrepreneurial dimension.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούλιος 31, 2017
Categories: Υποτροφίες

Gini Foundation Grants, University of Padova, Italy (2017-2018)

Gini Foundation is awarding grants for foreign students for a period of at least six months. Grants are assigned to study and/or specialization at departments of the University of Padova in the scientific fields of Agriculture, Engineering or Mathematical, Physical and Natural Sciences.

The aim of the Gini Foundation grants is to enable and encourage academically able foreign students.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Σεπτέμβριος 15, 2017
Categories: Υποτροφίες

Undergraduate & Master Scholarships, Bocconi University, Italy (2017-2018)

Bocconi Graduate Merit Awards are now available for first-year graduate applicants for the 2017-2018 academic year based on their academic standing. International students are eligible to apply for this award at Bocconi University in Italy.

Bocconi University is a private university in Milan, Italy. Bocconi provides undergraduate, graduate and post-graduate education, in addition to a range of double degree programs, in the fields of economics, management, finance, law and public administration.

Categories: Υποτροφίες

PhD Scholarships in Social Anthropology, University of Oslo, Norway (2107)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 20/06/2017 - 13:21

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Αύγουστος 30, 2017
Categories: Υποτροφίες

20 Υποτροφίες στο εξωτερικό (20/06/2017)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 20/06/2017 - 11:00

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (2017)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 19/06/2017 - 13:47

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Systematic Design and Testing of Advanced Rotating Packed Bed Processes and Phase-Change Solvents for Intensified Post-Combustion CO2 Capture» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για μία (1) Μεταπτυχιακή υποτροφία, διάρκειας έξι (6) μηνών, στα πλαίσια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Ιούνιος 28, 2017
Categories: Υποτροφίες

Pages