Υποτροφίες

5 Προπτυχιακές Υποτροφίες σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Κληροδότημα Βιολέττας Βίμπλη (2018)

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία του αριθμ. 1506/29-11-2017 αποφάσισε τη χορήγηση πέντε (5) υποτροφιών για το παν. έτος 2017-2018, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος ΒΙΟΛΕΤΤΑΣ ΒΙΜΠΛΗ, σε οικονομικά αδύνατους φοιτητές και φοιτήτριες όλων των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που κατάγονται από την πόλη και την περιφέρεια Κορυτσάς της Βορείου Ηπείρου ή από τη Βόρειο Ήπειρο ή από την Ήπειρο γενικά, εφόσον δεν θα υπάρχουν φοιτητές καταγόμενοι από τις περιοχές της Βορείου Ηπείρου, για συνέχιση των σπουδών τους.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Μάιος 14, 2018
Categories: Υποτροφίες

1 Προπτυχιακή Υποτροφία σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από τα έσοδα του Βιμπλείου Ιδρύματος, 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Βιμπλείου Ιδρύματος στη συνεδρία του αριθμ. 40/02-11-2016 αποφάσισε τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για το παν. έτος 2017-2018, από τα έσοδα του ΒΙΜΠΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, σε φοιτητές και φοιτήτριες όλων των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που κατάγονται από τη Βόρειο Ήπειρο ή από την Ήπειρο γενικά, εφόσον δεν θα υπάρχουν φοιτητές καταγόμενοι από τις περιοχές της Βορείου Ηπείρου, για συνέχιση των σπουδών τους. Στους υποψηφίους υποτρόφους θα συνυπολογιστεί ως κριτήριο η οικονομική τους αδυναμία και η επίδοσή τους στις σπουδές.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Μάιος 14, 2018
Categories: Υποτροφίες

16 PhD Positions, University Medical Center Groningen, Netherlands (2018)

PROMINENT is focused at setting up a dedicated doctoral training program for 16 Early Stage Researchers (ESRs; PhD students) at the University Medical Center Groningen (UMCG) and the University of Groningen (RUG). PROMINENT aims to select the best students to become excellently trained researchers, who can perform high quality research, and who subsequently have a major impact on scientific breakthroughs that foster the European society and economy in this field.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Μάιος 1, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD Positions, Dresden International Graduate School for Biomedicine & Bioengineering, Germany (2018)

The Dresden International Graduate School for Biomedicine and Bioengineering (DIGS-BB) at the Technische Universität Dresden (TUD) offers PhD positions for up to four years in world-class interdisciplinary research projects ranging from Biomedicine and Bioengineering to Cell, Molecular and Developmental Biology, Biophysics, Biochemistry, Regenerative Biology, and Computational Biology.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούλιος 16, 2018
Categories: Υποτροφίες

55 Υποτροφίες στο εξωτερικό (23/03/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

PhD & Postdoctoral Positions, Norwegian University of Science & Technology, Norway (2018)

Several PhD positions and postdoctoral/researcher positions are available at the Center of Excellence QuSpin (Center for Quantum Spintronics) which is part of the Department of Physics, NTNU. QuSpin carries out research in theoretical as well as experimental fields, and often across conventional boundaries between subfields. Presently, there are theoretical and experimental positions available. The candidates will join and become part of an excellent research environment in quantum condensed matter theory and experiments.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Απρίλιος 6, 2018
Categories: Υποτροφίες

1 Postdoctoral Position, “Stavros Niarchos Foundation – FORTH Fellowships"

The Institute for Mediterranean Studies of the Foundation for Research and Technology -Hellas (FORTH), in the framework of the project ARCHERS, which is funded by an exclusive donation of the Stavros Niarchos Foundation, is seeking to recruit 1 post-doctoral fellow. The project aims at reducing or even reversing the brain drainby providing high quality research opportunities to young scientists of Greek origin.

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Απρίλιος 15, 2018
Categories: Υποτροφίες

Post-doc positions in Biophysics of Eukaryotic Replication at Delft University of Technology

In this project you will take on the novel and exciting challenge of understanding eukaryotic replication at the single-molecule level. As an independent and motivated post-doctoral researcher, your foremost responsibility will be towards knowledge creation of processes central to DNA replication, focusing in particular roles of the replicative helicases and the interactions between the three key polymerases.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Απρίλιος 30, 2018
Categories: Υποτροφίες

Three PhD candidates in Future Health at University of Amsterdam

The Department of Anthropology, one of the Departments in the Faculty of Social and Behavioural Sciences (FMG) , is looking for three PhD candidates who will participate in the research project 'Global future health: a multi-sited ethnography of an adaptive intervention' (FutureHealth), which is funded through a European Research Council Starting Grant.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Μάιος 1, 2018
Categories: Υποτροφίες

3 Phd Scholarships at the University of Saltzburg

The University of Salzburg invites applications for 3 fully funded PhD studentships. The ICA program comprises ten internationally renowned research groups and focuses on specific immunological aspects of cancer and allergy.

Categories: Υποτροφίες

44 Υποτροφίες στο εξωτερικό (22/03/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

5 Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές ή Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες, Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη (2018-2019)

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, προκηρύσσει, σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. α και 9 του Οργανισμού του (ΦΕΚ 748/1-4-2013) σε συνδυασμό με το Ν. 4182/13 και τον ισχύοντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ , πέντε (5) κατά κανόνα υποτροφίες για νέους και νέες καταγόμενους από την Κω και την Χάλκη Δωδεκανήσου, διάρκειας κατ’ ανώτατο όριο ενός έτους, χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό που οδηγούν στην απόκτηση:

α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

γ. ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ή ΑΛΛΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ TITΛΩΝ

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Μάιος 8, 2018
Categories: Υποτροφίες

2 Διδακτορικές Υποτροφίες, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, Δ.Π.Θ. (2018)

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις που ενεκρίθησαν στην Συνεδρίαση υπ’ αριθμ:

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Απρίλιος 4, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD Positions in Mathematics, Stockholm University, Sweden (2018)

The Department of Mathematics at Stockholm University has with its long tradition of excellent research a prominent place in Scandinavian mathematics. The department consists of two divisions: Mathematics and Mathematical Statistics. Researchers at the Division of Mathematics have competence that ranges over many different areas of mathematics, from algebra, geometry and analysis to mathematical logic.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Απρίλιος 23, 2018
Categories: Υποτροφίες

33 Υποτροφίες στο εξωτερικό (21/03/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

PhD Positions, Bielefeld University, Germany (2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 20/03/2018 - 23:18

The German–Korean International Research Training Group (IRTG) 2235 “Searching for the regular in the irregular: Analysis of singular and random systems” funded by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), offers several PhD positions at Bielefeld University, starting October 1st, 2018.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Μάιος 15, 2018
Categories: Υποτροφίες

7 PhD Positions, University of Potsdam, Germany (2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 20/03/2018 - 22:50

The DFG-funded Research Training Group RTG 2118 ‘Integrating Biodiversity Research with Movement Ecology in Dynamic Agricultural Landscapes [BioMove]’ (Speaker: Prof. Dr. Florian Jeltsch) at the University of Potsdam (UP), the Freie Universität Berlin (FU), the Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (IZW, Berlin), and the Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF, Müncheberg) offers several positions:

At the University of Potsdam

7 doctoral candidates (PhD)

Categories: Υποτροφίες

National Scholarship Programme of the Slovak Republic (2018-2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 20/03/2018 - 22:40

The Government of the Slovak Republic approved the establishment of the National Scholarship Programme of the Slovak Republic for the support of mobility of students, PhD students, university teachers, researchers and artists in 2005. The National Scholarship Programme of the Slovak Republic (NSP) is funded by the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic.

Categories: Υποτροφίες

Pages