διδασκαλία

Σχεδι@ζω για όλους: Εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό για μαθητές με αναπηρίες

Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες
http://www.prosvasimo.gr/

Online Εκπαιδευτικό Λογισμικό Α' βάθμιας και Β' βάθμιας Εκπαίδευσης

Στον παρόντα δικτυακό χώρο παρέχεται σε online μορφή το πιστοποιημένο εκπαιδευτικό λογισμικό για την Α' βάθμια και Β' βάθμια εκπαίδευση

Pages